JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขา/ล่ามภาษาจีน/中文翻译
- เป็นบริษัทจากประเทศจีน - ติดตามและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ติดตามการขออนุมัติในเรื่องที่ได้รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาและแจ้งผล

SIAM FAMOUS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ค. 62
2 . เลขาผู้บริหาร
- ติดต่องานภายในประเทศ และ ต่างประเทศ - ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . เลขานุการผู้บริหาร
1.ปฎิบัติหน้าที่การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและประชุมผู้ถือหุ้น 2.ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะ...

บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด (Pantainorasingh Manufacturer Co.,Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
4 . เลขานุการ
- ดูแลรับผิดชอบหนังสือหรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ เข้า-ออก - จัดทำเอกสารและประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้องกับนายจ้าง - โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง - ช...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
5 . เลขานุการฝ่ายขายและการตลาด
1.จัดตารางนัดหมายการประชุม ทำบันทึกการประชุมให้กับผู้บริหาร 2.ตรวจสอบและคัดกรองเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอเซ็นต์อนุมัติ 3.จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและจองห้องพัก 4.จัดเร...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
6 . เลขานุการผู้บริหาร(ภาษาจีน)
- ติดต่องานต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การจัดเตรียมห้องประชุม เพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
8 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
ผู้ช่วยผู้บริหาร,ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก,พิมพ์และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ,ติดต่อราชการ,สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป, อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ : ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
10 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ร่างเอกสาร หรือจดหมายต่าง ๆ ของผู้บริหาร - จัดทำรายงาน พิมพ์งาน สถิติข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริหาร - เตรียมและจดการประชุมของผู้บริหารในแต่ละวาระ - ประสานงานและติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และที่...

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 23,000.- บาท
18 ก.ค. 62
11 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมเอกสารการประชุม - ทำงานเอกสารต่างๆ - ติดตามผู้บริหารภา...

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
12 . ธุรการ เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่อประสาน รับโทรศัพท์ อีเมล และตอบรับงานกับหน่วยงานต่างๆ - รับเรื่องแทนผู้บริหาร กรองข้อมูลก่อนถึงผู้บริหาร - จัดทำสรุปรายงานต่างๆเพื่อนำเสนอแทนผู้บริหาร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ...

บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
13 . Personal Assistant to MD
esponsibilities: Day to day diary management, Manage all forms of incoming and outgoing communication Analyze incoming and outgoing communication, submissions and reports and prepare and co-ordi...

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน xxxxxx
16 ก.ค. 62
14 . เลขานุการ
- รับผิดชอบการจัดตารางงาน และ การประชุม - จัดเอกสารการประชุม - บันทึกเอกสารการประชุม - เก็บเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูไนเต็ด ซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
15 . เลขานุการผู้บริหารฝ่ายตลาด
1. จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจน สามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 2. เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ 3. ช่วยวางระเบียบต่าง ๆ และตรวจตราความเ...

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
15 ก.ค. 62
16 . เลขานุการ รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานต่าง...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
12 ก.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ