JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,303 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สั่งซื้อ จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย , คุณภาพสินค้า - เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และทำตามขั้นตอนของจัดซื้อให้ถูกต้อง - จัดทำข้อมูลผู้ขายเป็นประวัติการติดต่อ , ขึ้นทะเบียนผู้ขาย ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
23 ส.ค. 62
22 . ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
-กำหนดนโยบายและมาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของ บริษัทพร้อมกำหนดวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ -วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานกำหนดและหาแน...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
23 ส.ค. 62
23 . จนท.คลังสินค้า
- ทำรายละเอียดเบิกสินค้า เปิดบิล - ทำรายละเอียดนำสินค้าเข้าคงคลังในแต่ละวัน - ตัดสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจนับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป ให้ตรงตามที่คำนวน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐาน...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
23 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
-จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก -ออกใบ Invoice Export -ตรวจสอบใบขนขาเข้า -ตรวจสอบ Form -ตัดบัญชี -ติดต่อหน่วยงานเกี่ยวกับ BOI -สั่งปล่อยวัตถุดิบ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000
23 ส.ค. 62
25 . วิศวกรการผลิต
- ดูแลระบบและกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกให้สอดคล้อง กับ มาตราฐาน ISO - พัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องจักร ให้มีปร...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
23 ส.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้าง)
1.จัดทำข้อมูลการจ่ายเงินค่าจ้าง เงินเดือน และรายการต่างๆในระบบ Payroll 2.ตรวจสอบ ตรวจทาน เอกสารการบันทึกเวลา การลา และรายการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องก่อนการประมวลค่าจ้าง

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับลูกค้า ในการรับคำสั่งซื้อหรือข้อร้องเรียน - ประสานงานกับฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
28 . Sales Project เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
- นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็กเคลือบเช่น หลังคาเมทัลชีท ซีลาย แปหลังคา ทีบาร์ แป๊ป ตัว c,z ประตูม้วน ประตูเหล็กทนไฟ ให้กับกลุ่มลูกค้างานโครงการต่างๆ

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่ QC
1.ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ 2.ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน 3.ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร 4.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต...

บริษัท เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.คีย์ข้อมูล 2.ประสานงานกับส่วนโรงงาน และ ลูกค้า 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี/เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน
-จัดทำบัญชีและเอกสารการเงินต่างๆ -จัดทำเอกสารการวางบิล-รับเช็ค และติดตามการชำระเงิน -รับวางบิล-จ่ายเช็ค และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเบิก-จ่าย -จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร...

บริษัท ไทยแม็กซ์เวลล์ โค้ทติ้ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
33 . Production Manager / IE Manager / PPC Manager ประจำโรงงาน(เมียนมาร์)
- วางแผน ควบคุม สั่งการ สายงานการผลิต - ควบคุม คุณภาพการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงป้องกันและแก้ไขมิให้เกิด การผลิตช้า ลดการสุญเสียที่เกิดจากการผลิต - สั่งการ จูงใจ รวม...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 50,000
23 ส.ค. 62
34 . Senior IE / IE / PPC (ประจำโรงงานประเทศเมียนมาร์)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานในการจับเวลาหามาตรฐานในไลน์การผลิต - ร่วมแก้ปัญหาในขบวนการผลิต - Balance Line เพื่อเพิ่มผลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - นำระบบการทำงานแบบ Lean มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเป็น...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (ที่พัก+อาหารฟรี)
23 ส.ค. 62
35 . Asst. Merchandiser / Merchandiserรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และถ่ายทอดข้อมูลของลูกค้าไปยังฝ่ายผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้าอย่างถูกต้อง - Merchandiser ติดต่อ และประสานงานกับลูกค้า (สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอ...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
36 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- งานสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งไทยและต่างด้าว - งานเอกสารต่างด้าวทั้งหมด - งานประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก - การจ้างงานคนพิการ - เก็บประวัติพนักงาน,เช็คการเข้า-ออก,สถิติขาด ลา มาสาย - งานฝึกอบรม ภายใน-...

บริษัท ปิยะทรัพย์การพิมพ์ (1989) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
37 . Sale (พนักงานขาย)
1.จัดหาลูกค้า-นำเสนอสินค้า, ติดต่อลูกค้า-ประสานงานลูกค้า 2.ออกพบลูกค้าติดตามงานขาย 3.จัดทำแผนงานขายประจำเดือน 4.สรุปยอดขาย ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท ปิยะทรัพย์การพิมพ์ (1989) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าน้ำมัน+ค่าคอมฯ
23 ส.ค. 62
38 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยผลิต
1. ควบคุมการผลิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพตามาตรฐานสินค้านั้นๆ 2. ควบคุมพนักงานผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 3. เก็บรวบควบรวมข้อมูลผลิตส่งหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล 4. ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามระบบม...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
39 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
1.จัดทำระบบ/รักษา และปรับปรุงแก้ไข ระบบคุณภาพทุกระบบตามที่ลูกค้าหรือผู้บริหารระดับสูงกำหนด 2.จัดทำแผนงานด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับการประชุมทีมงานต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภ...

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
40 . QMR (Experience in Food Industry is preferable)
1. ควบคุมเอกสารและข้อมูลในระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัยอาหาร และระบบอื่นๆ ตามนโยบาย ของบริษัทฯ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ (1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการตรวจและทบทวนเอกสารในระบบฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ...

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
 พบ 1,303 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ