JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีและธุรการ
1. จัดทำใบสำคัญรับ สำคัญจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูล 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมบันทึกข้อมูล 3. สรุปยอดขายประจำเดือน 4. สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ 5. สรุปต้นทุนขาย พร้อมบันทึกข้อมูล 6. จัดทำข้อมู...

บริษัท ทูเคอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ