JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . General Affairs Assistant
1.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบบริเวณโรงงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย 2.ดูแลห้องเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รอจำหน่าย 3.ประสานงาน และติดตามเอกสาร ใบชั่งน้ำหนักของผู้รับซื้อวัสดุที่ไม่ใช้แ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
22 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ