JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 246 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เดินระบบ ( ประจำศูนย์สระบุรี )รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 3.ทำความสะอาดเครื่องจักร 4.แก้ไขปัญหาเครื่องจักรขัดข้องขณะเดินระบบ

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบสิ่งปฎิกูลที่ไม่ใช้แล้ว น้ำ น้ำเสีย -ตรวจสอบ ดูแล ระบบการทำงานของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Professional) ประจำสระบุรีรับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ -ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน -ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือม...

Better World Green Public Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมพลังงาน(วิศวกรรมเครื่องกล)ประจำศูนย์สระบุรีรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร 2.สรุปผลการแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร 3.ตรวจสอบ Spar part และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 4.ดูแลรับผิดชอบโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ 5.จัดทำแบบรายงานซ่อมบำรุงเครื่องจ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
5 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - ประสานงานกับช่าง ผู้รับเหมาอื่นๆ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่นๆ เรื่องแผนงาน - สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรียบร้อยหน้างานได้ เป็นอย่...

บริษัท สุข เอสเตท ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
6 . พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)
- งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ - งานด้านสารเคมี

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
20 พ.ค. 62
7 . Production Planning (Staff)
- รับ Order จากฝ่ายขาย และตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร กำลังคน - วางแผนการใช้วัตถุดิบ (MRP) ประจำวัน, สัปดาห์, เดือน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององ...

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
8 . พนักงานขับรถบรรทุก
จัดส่งสินค้า

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
9 . วิศวกรผู้จัดการสาขาสระบุรี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000 ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
10 . วิศวกรหน้างานสาขาสระบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
11 . พนักงาน/ หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขาย (สระบุรี/มวกเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- ให้รายละเอียดลูกค้าเกี่ยวกับราคาและคุณสมบัติของสินค้า - ให้คำแนะนำในการซื้อรถแทรกเตอร์, รถขุด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - หาลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเก่า

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
สระบุรี 3 อัตรา / มวกเหล็ก 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ประจำที่สาขามวกเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานด้านการเงินและนำเงินส่งธนาคารประจำวัน - ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ทำงานด้านบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดการงานด้านเอกสารและประสานง...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าทีม IT / พนักงาน ITรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT พื้นฐานของ Organization 2 ควบคุมดูแลระบบงาน IT ของสาขาและสำนักงานใหญ่ 3. ดูแลงาน Maintenance Computer & Software ต่าง ๆ 4. ควบคุมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเ...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าทีมบริการสำนักงาน / พนักงานบริการสำนักงานรับสมัครด่วน !
1. การในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง 2. และการวางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ วางแผนในการดูแลรักษาทรัพย์สิน...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาสระบุรี/สาขามวกเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อ / งานศิลป์ / Social Media - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทางการตลาด - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด - วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด กิจกรรมการตลาด - พัฒนาหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มยอ...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
งานความปลอดภัยของบริษัท

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
18 . Purchasing&BOI Asst.Manager
ผู้ช่วยบริหารจัดการงานจัดซื้อและสโตร์วัตถุดิบ

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
19 . QA/QC MANAGERรับสมัครด่วน !
Management Quality assurance, quality control, new model

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา สระบุรีรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ช่วยผู้จัดการ ตรวจงาน ทำเอกสาร ขายสินค้า

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
20 พ.ค. 62
 พบ 246 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ