เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 241 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค ประจำศูนย์ iCare สาขาโรบินสัน สระบุรี (เปิดใหม่)
1.ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในด้านเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ 2.ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในการใช้งาน,Set Up เครื่อง 3.ให้บริการตรวจสอบเครื่องตั้งโต๊ะ,โน้ตบุ๊คและจ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,500-25,000
22 ก.พ. 61
2 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1. เป็นผู้ช่วยวิศวกรดูแลงานไฟฟ้า ติดตั้ง ต่อเติม และงานบำรุงรักษา 2. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามมอบหมาย 3. เขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 5. ประชุมเพื่อชี้แจงและอั...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
22 ก.พ. 61
3 . พนักงานประจำสาขาร้าน A&W (Full Time และ Part Time)
1.ให้บริการลูกค้า 2.เชียร์โปรโมชั่นขายและแนะนำสินค้า 3.คิดเงินลูกค้าให้ถูกต้อง

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
22 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ - ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory - ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
5 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานสระบุรี)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบควบคุมและดูแลการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตและจัดส่งให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500
22 ก.พ. 61

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 THB (Total)
22 ก.พ. 61
7 . Site Engineer / Foreman (ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการผลิต 2. ควบคุมงานผลิตให้เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานของพนักงาน 3. ควบคุมคุณภาพขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน/การหล่อชิ้นงาน Segment 4. ตรวจสอบคุณภาพการห...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
8 . พนักงานซ่อมบำรุงรถขนส่งน้ำมัน (สิบล้อ,รถเทรลเลอร์) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไปของบริษัท - รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
9 . Safety Officer
1 . ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย และงานด้านสิ่งแว...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
10 . Admin Officer
1.ประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท 2.ควบคุม ติดตาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน รวมทั้งพื้นที่โรงงาน 3.อำนวยความสะดวกให้หน...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
11 . Asst.Logistics Supervisor
1.ควบคุมการทำงานของทีมคลังสินค้าทั้งหมด 2.จัดเตรียมรถขนส่งสินค้าตามแผนงาน และประสานงานกับบริษัทรถขนส่ง 3.ควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆให้ได้ตามระบบKPI 4.ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย 5.สร...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
12 . Technician
แผนกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - บำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบเชิงบ้องกันเบื้องต้น - ตรวจซ่อมแก้ไขเครื่องจักร เครื่องแพ็คกิ้ง และเครื่องตรวจสอบ - บันทึกรายงานการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ เพื่อส่งมอบระหว่างกะต่อก...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
50 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
13 . Production Engineer
1.Standard line balancing, Line Layout and Equipment efficiency improvement. 2.Provide analyzed data of current and future factory capacity requirements for plat strategic planning includ...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน agreement
22 ก.พ. 61
14 . Warehouse Officer-Supervisor (Knowledge of FIFO/ Exp using SAP program) RSM 5067Urgently Required !
+ Monitor warehouse concerns (over/ under inventory, and space), inbound & outbound cost for reporting the management level + Coordinate with departments, and any service providers to ensure that a...

SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน THB 25,000 - 40,000
22 ก.พ. 61
15 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแล ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรและงานซ่อมบำรุงก่อนใช้งาน 2. ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เมื่อครบอายุการใช้งานหรือสึกหรอ 3. ซ่อมแซมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมให้เสร็จตามกำหนด

บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
22 ก.พ. 61
16 . Site Engineer - จังหวัดสระบุรี (นิคมเหมราช)
-วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของโฟ...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 ก.พ. 61
17 . หัวหน้างานขนส่ง (NGV แก่งคอย)
- วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมการจัดส่งของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามแผนการเดินทางที่กำหนด (ตามเส้นทางที่อนุญาตให้วิ่ง จุดจอดหรือจุดพักรถ การใช้ความเร็ว เป็นต้น) ตลอดการเดินทาง โดยใช้ Real time GPS เพื่อให้ส...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
18 . English Coordinator (ประสานทั่วไป สัญญาจ้าง 2 ปี)
ธุรกิจ: คลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบจอดรถอัตโนมัติ หม้อต้มน้ำเอนกประสงค์ เทอร์โบคอมเพรสเซอร์ สวัสดิการ 1. ประกันสุขภาพ 2. ประกันสังคม 3. ค่าล่วงเวลา (OT) 4. โบนัส รายละเอียดของงาน 1. ใช้ภาษาอัง...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 Baht
22 ก.พ. 61
19 . 1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าและของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต, ลดความผิดพลาดจากการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทฯ 2.กำกับดูแลและควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและส่งมอบสินค้าให้ทั...

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 ก.พ. 61
20 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานบัญชี/การเงินและภาษีทั้งระบบ, ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - กำกับดูแลการปิดงบการเงินรายเดือน, รายปี และการยื่นภาษีปลายปี - ปิดงบกำไร-ขาดทุนรายเดือน, จัดทำรายงานประกอบงบ เช่น บัญชีลูกหนี้,...

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
 พบ 241 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ