เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 281 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาสระบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสระบุรี
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) สาขาสระบุรี
มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
19 ม.ค. 62
4 . Marketing Officer / เจ้าหน้าที่การตลาด
-ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน -วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา -วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัทฯเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย -ปฏิบัติตามกฎร...

S2K Foods Company Limited
19 ม.ค. 62
5 . 19ม.ค.62สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาปากเพรียว จ.สระบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
19 ม.ค. 62
6 . Japanese Interpreter / Japanese Translator
- มีรถรับส่ง สระบุรี อยุธยา นวนคร รังสิต

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 60,000 Bath
19 ม.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ชาย สาขาสระบุรี ธุรกิจค้าปลีกรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ช่วยผู้จัดการ ตรวจงาน ทำเอกสาร ขายสินค้า

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
19 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ประจำหลุมฝังกลบ) (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัดทำและนำเสนอโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างที่เป็นงบประมาณลงทุน - ประเมินหน้างานและวางแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมนอกพื้นที่ - สำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารและหลุมฝังกลบ

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมพลังงาน (ไฟฟ้า) (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษาเครื่องจักร วิเค...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิชาการประชาสัมพันธ์ (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐาน แนะนำบริษัทกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม จัดคิวงานของลูกค้า ดูแลประสานงาน อำนวยความสะดวกหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาติดต่อ สามารถนำเสนอบริษัทกับลูกค้าได้

Better World Green Public Co., Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Professional)รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ -ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน -ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือม...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดการรถขนส่งฯ (ซ่อมภาชนะ)ประจำศูนย์ฯสระบุรีรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ซ่อมภาชนะสำหรับขนของเสียกากอุตสาหกรรมทุกประเภท 2.ซ่อมภาชนะ ที่บรรจุกากอุตสาหกรรม โดยการเชื่อม ตัด เจีย เหล็ก 3.ทำความสะอาดหน้างานบริเวณที่รับผิดชอบ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง (รถบรรทุก) *ประจำสระบุรี*รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรถตามระยะของรถบรรทุก - งานซ่อมประเภทต่างๆ ตามที่หัวหน้างานกำหนด - สามารถทำงานซ่อมตามอาการได้ - ดูแลรักษาเครื่องมือประจำตัว/ประจำส่วนงาน - ออกซ่อมนอกสถานที่ในบางกรณี (ถ้ามี) - งานอื่นๆต...

Better World Green Public Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
14 . พนักงานขับรถสิบล้อ-สิบล้อพ่วงรับสมัครด่วน !
- เงินเดือนและเงินค่าเที่ยว - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน 1,000-2,000 บาท - ประกันชีวิต - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - ชุดฟอร์ม

Better World Green Public Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน การันตีรายได้เดือนละ 19,000++ บาท
19 ม.ค. 62
15 . วิศวกรควบคุมปริมาณอาวุโส (Senior Quantities Surveyor) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
1 จัดเตรียม /วางแผนประสานงาน 2 สอบราคาวัสดุ และถอดปริมาณงานเป็นชิ้น เพื่อควบคุม budget ในการ คผลิตในโรงหล่อทั้งหมดแยกตามผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าผลงาน

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
16 . วิศวกรหน้างานสาขา สระบุรี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
17 . วิศวกรผู้จัดการสาขาสระบุรี
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -สามารถอ...

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 28,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
18 . วิศวกรโครงการ (Site engineer)
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป - ตรวจบ้าน และส่งมอบบ้านกับลูกค้า - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ตรวจสอบแบบ คำนวนแบบ และสามารถ Revise แบบได้ - วางแผนการ...

บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
19 ม.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตและจัดส่ง
1. วางแผนการผลิต และบริการงาน 2. วางแผนการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หินอ่อน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
20 . โฟร์แมนงานติดตั้งหินอ่อน/แกรนิต
- ควบคุมงานติดตั้งหินอ่อน / แกรนิต

บริษัท หินอ่อน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 281 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ