เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานคอมพิวเตอร์ (EDP) ประจำสาขาอรัญประเทศรับสมัครด่วน !
1. รับแจ้งปัญหา ข้อซักถามหรือการขอใช้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ เครือข่าย/ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน้าร้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3. พิมพ์ป้ายราคาส...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
18 ม.ค. 61
22 . พนง.บริการลูกค้าและแคชเชียร์ ประจำสาขาอรัญประเทศ
- รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ แก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ลูกค้า - ออกใบกำกับภาษี รับสมัครบัตรสมาชิกเมกาโฮม - รับทอน เงินลูกค้าให้ถูกต้อง - สรุปเงินยอดขายประจำวัน

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,650 ขึ้นไป
18 ม.ค. 61
23 . หัวหน้าส่วนบริการขนส่ง ประจำจ.สระแก้ว (STL-SG)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถเทรลเลอร์ - กำหนดเส้นทางเดินรถในการขนส่งสินค้า จัดคิว เบิกจ่ายค่าเดินทางให้พนักงานขับรถ - ประสานงานกับลูกค้า และรถร่วมบริการเพื่อนัดหมายการส่งมอบ - ควบคุมน้ำหนักในการ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
24 . หัวหน้าศูนย์ซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคตะวันออก
- ควบคุม ดูแล จัดการ การซื้อขายวัตถุดิบ ประเมิน DRC - แจ้งราคาเปิดซื้อวัตถุดิบ ติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งมอบ - ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข - ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า - จัดทำรายงานการป...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
25 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคตะวันออก (STA-SG)
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ) เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรัก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
26 . วิศวกรบอยเลอร์ ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- วางแผนและควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของระบบบอยเลอร์เพื่อให้ผลิตไอน้ำได้ตามที่กำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของงานบอยเลอร์ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
27 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา - งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
28 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
29 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดสระแก้ว (STA-SG)
- รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
30 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาสระแก้ว (STA-SG)
1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
31 . พนักงาน Branch Trainee ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว
• ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆ ของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนกา...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ม.ค. 61
32 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- คำนวณการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนให้แก่พนักงาน - ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการแก่พนักงาน - จัดทำข้อมูลส่งประกันสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการบันทึกเวลาพนักงานและการขาดลามาสาย ...

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 61
33 . Sales & Service Officer ประจำ AIS Big C อรัญประเทศรับสมัครด่วน !
1. ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ-แนะนำ Promotion ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ขายสินค้าประเภท Smart Phone รวมทั้ง Accessories ต่าง ๆ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่า KPI+ค่า เบี้ยขยัน+ค่า Comission+สวัสดิการอื่น ๆ
17 ม.ค. 61
34 . พนักงานเปิดบิลซื้อ-ขายรับสมัครด่วน !
เปิดบิลซื้อ-ขาย สินค้า ตามที่บริษัทจำหน่ายได้ถูกต้อง แม่นยำ , รับสินค้าเข้าสต๊อกตามบัญชีซื้อ-ขาย รายวันได้ถูกต้อง

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 61
35 . พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานกระดาษ/โรงไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระแก้ว)
1)ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต โดยตรงอาศัยความรู้ทางเทคนิคสำหรับการควบคุม เครื่องจักรให้ได้ตามแผนการที่กำหนด 2)ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในเบื้องต้น ให้ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนด 3)อาจทำหน้าท...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 61
36 . หัวหน้าแผนกโยธา/วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานในแผนก - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาต่างๆ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 61
37 . เจ้าหน้าที่เรงรัดหนี้สิน
1.ติดตามหนี้สินลูกค้าตามเป้าหมายบริษัทฯ 2.รายงานสรุปผลยอดติดตามทวงถามหนี้แต่ละเดือน 3.งานอื่นๆที่ได้รับหมายหมาย

บริษัท เอส ที คอลเลคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 61
38 . U7 รับสมัครพนักงานเตรียมเปิดสาขาใหม่ประจำที่สาขาบิ๊กซีวังน้ำเย็น
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ ***สมัครงานได้ที่ร้าน...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,600 +++
16 ม.ค. 61
39 . พนักงานฝ่ายขายและการตลาด เนื้อสัตว์ รับสมัครด่วน !
1.เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการขายและการตลาดในแต่ละช่องทาง 2.จัดทำเอกสารสรุปงาน เพื่อผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย 3.วิเคราะห์ นำเสนอและแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ และ...

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 61
40 . พนังงาน จัดซื้อวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ 3. รับสินค้า ตรวจสอบสินค้าให้ตรง...

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 61
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ