เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician
- เดินราง เดินสายไฟ - Wiringตู้ไฟฟ้า, เชื่อมได้

PROCRONICS CO., LTD.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผลงานยานยนต์ในโรงงานทั้งหมด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดสระแก้ว (STA-SG)
- รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
5 . โฟร์แมน
1.จัดเตรียมเอกสาร 2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 3.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาสระแก้ว
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
21 ม.ค. 62
7 . พนักงานบริการลูกค้า (สาขาสระแก้ว, สาขาวังน้ำเย็น, สาขาวังสมบูรณ์)
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ ให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา

STAR MONEY Co., Ltd. (บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
8 . Trainer Fitness (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือใช้อุปกรณ์ที่ผิดพลาด - ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก ...

PASUGA STUDIO CO., LTD
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
9 . Shift Supervisor
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผลิตและข้อกำหนดของลูกค้า 3.ดำเนินการต...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
10 . Plant Operator
1.รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า 2.ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง 3.รับผิดชอบในการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
11 . C&I Technicain
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุม 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้า - แก้ปัญหาของระบบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า 3.ดำเนินงานตา...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
12 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งระบบ - จัดทำแผนการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์ผลการตรวจเช็ค เพื่อวา...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ สระแก้ว
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
21 ม.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกบัญชี ARรับสมัครด่วน !
1.สรุปยอดขาย,สรุปรายการขายสินค้าแต่ละรายการ 2.จัดทำรายงานหนี้ประจำเดือน 3.ตรวจสอบงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด 4.ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าของบริษัทฯ 5.ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อขอ...

กลุ่มบริษัท นักรบสุริยันต์กรุ๊ป SBG.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารราเป็นพิเศษ
21 ม.ค. 62

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
16 . English Translatorรับสมัครด่วน !
- แปลบทความภาษาไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย - เขียนบทความภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - แปลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 2x,xxx.- ตามประสบการณ์
21 ม.ค. 62
17 . นักเขียนข่าวกีฬาฟูตบอล/กีฬามวยรับสมัครด่วน !
-เขียนข่าวกีฬาฟูตบอล,กีฬามวย กีฬาประเภทอื่นๆ -วิเคราะห์สถานะของกีฬาต่างๆ

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามความรู้ความสามารถ
21 ม.ค. 62
18 . Web Designerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตกแต่งภาพกราฟฟิคต่าง ๆ ประกอบเว็บไซต์

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามความรู้ความสามารถ
21 ม.ค. 62
19 . พนักงานฝ่ายขาย (ภาคตะวันออก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานขายสินค้า - บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้า เปิดลูกค้าใหม่ - ติดตามงานทุกขบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด - จัดทำเอกสารด้านการตลาด การขาย - สร้างความสัมพันธ์ยั่งยืนกั...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ม.ค. 62
20 . วิศวกรเครื่องกล
1.ดูแลงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลของโรงงาน 2.วางแผนและดำเนินการ PM เครื่องจักร,อุปกรณ์,เครื่องมือ 3.การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกรณีฉุกเฉินและตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี 4.ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ boiler 5.รับผิ...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ