JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
22 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาสระแก้ว
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงินหน่วย - แคชแวน (ปราจีนบุรี)
1. ดูแลรักษาเงินสดจากการขายประจำวันให้ครบถ้วน ตรวจนับเงินขายจากพนักงานขายแยกเป็นรายพนักงานให้ถูกต้องก่อนรวบรวมจัดเก็บเข้าตู้นิรภัย พร้อมทั้งนำฝากธนาคารในวันทำการถัดไป 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ control เครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
5 . จนท.ช่างเครื่องกล/จนท.ช่างกลึง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานทีใช้ในการผลิตกระดาษและไฟฟ้า

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
4 อัตรา
22 พ.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระแก้ว)
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมประสิทธิภาพและต้นทุนงานโครงการ งาน PM ด้านไฟฟ้า

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
9 . วิศวกรเครื่องกล
1.ดูแลงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลของโรงงาน 2.วางแผนและดำเนินการ PM เครื่องจักร,อุปกรณ์,เครื่องมือ 3.การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกรณีฉุกเฉินและตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี 4.ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ boiler 5.รับผิ...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการ สระแก้ว (มีประสบการณ์)
สนับสนุนงานบริหารร้าน KFC ในด้านต่างๆ ดังนี้ - บริหาร ยอดขาย/ผลกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ - ควบคุมดูแลมาตราฐานการปฏิบัติงานภายในสาขา -...

The QSR of Asia Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
11 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งระบบ - จัดทำแผนการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์ผลการตรวจเช็ค เพื่อวา...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
12 . Sales Supervisor โทรศัพท์มือถือประจำจังหวัดสระเเก้ว
- บริหารยอดขายโทรศัพท์มือถือ “SAMSUNG MOBILE” ในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า, ฝึกอบรมสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ๆ - ดูแลเรื่องรายละเอียดสินค้า, Display...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
22 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าส่วนบริการขนส่ง ประจำจ.สระแก้ว (STL-SG)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถเทรลเลอร์ - กำหนดเส้นทางเดินรถในการขนส่งสินค้า จัดคิว เบิกจ่ายค่าเดินทางให้พนักงานขับรถ - ประสานงานกับลูกค้า และรถร่วมบริการเพื่อนัดหมายการส่งมอบ - ควบคุมน้ำหนักในการ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- สรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือนตามความต้องการของบริษัท - งานพนักงานสัมพันธ์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผลงานยานยนต์ในโรงงานทั้งหมด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
17 . พนักงานบริการลูกค้าบิ๊กซีสระแก้ว จ.สระแก้ว (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ)รับสมัครด่วน !
- รับแลกเหรียญ - บริการเครื่องเล่นให้กับลูกค้า - แนะนำวิธีการเล่น - ดูแลรักษาตู้เกมส์ เครื่องเล่นต่างๆ - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษาสวนสนุกฯ

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
4อัตรา
เงินเดือน 10,800
22 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าบัญชี GL
หัวหน้าบัญชี GL 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระบบ Express 2.2 กระทบยอดรายงานภาาีซื้อประจำเดือน จัดทำข้อมูลสรุปรายการ ภพ.30 2.3 ปิดบัญชี 2.4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท นักรบสุริยันต์กรุ๊ป SBG.
2 อัตรา
22 พ.ค. 62
19 . พนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ Tesco Broker สาขาอรัญประเทศ
1. นำเสนอบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า การ์ด ประกันชีวิตและประกันภัยรถยนต์ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย 3. มีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4. แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่อ...

Krungsri Consumer
2 อัตรา .
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท+คอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ