เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายขาย (เน้นภาษาอังกฤษดี)
-ทำงานด้านเอกสารต่างๆของบริษัท -ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้าทั้งใน-นอกประเทศ -ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลงกับทางบริษัท
12 ธ.ค. 61
2 . หัวหน้าทีมขาย/ที่ปรึกษาการขายรับสมัครด่วน !
-เป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทแก่ลูกค้า -จัดกิจกรรมทางการขายและการตลาด -ประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
ชัยบาดาล 3อัตรา/ ท่าวุ้ง-บ้านหมี่ 3อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + คอมมิชชั่น+สวัสดิการ
10 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ