JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development Manager)รับสมัครด่วน !
• ออกไปพบลูกค้าเพื่อรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้คำแนะนำ เสนอแนะกับลูกค้าทั้งในเรื่องตัวสินค้า การผลิต การทดสอบและควบคุมคุณภาพ • บริหารและจัดการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม/ผลิตขวด PET (Production Manager)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform)/ผลิตขวด PET 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 4. ลดการสูญ...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
3 . วิศวกรการผลิต (Production Engineer)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิต Operation Instruction Parameter(Condition) 3. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประส...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Manager) รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า - เบิกจ่าย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ม...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ TPM (มิตรผลสิงห์บุรี)
1.ควบคุมดูแลการจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.ควบคุมดูแลการบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับปรุ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
6 . ผู้ช่วยนิติกร (มิตรผล สิงห์บุรี)
-ให้คำปรึกษา/ดำเนินงาน ด้านกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ -ดำเนินคดีทางศาล และการระงับข้อพิพาทต่างๆ -ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ -ติดต่อประสานงาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . QC Scientist (ประจำสาขาสิงห์บุรี)
- จัดทำระบบ GMP & HACCP - ปฏิบัติงานในห้อง LAB - ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้าให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์ของเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้...

บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
8 . IT Support (15K) สวนอุตสาหกรรมอินทรา จ.สิงห์บุรี *ยินดีรับเด็กจบใหม่* ด่วน!!
1.ควบคุมระบบการผลิตให้ไปเป็นตามแผน 2.Support IT ในไลน์การผลิต 3.วิเคราะห์ แก้ไข ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 4.งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย สวัสดิการสําหรับตําแหน่งนี้: 1. ค่าเดินทาง วันละ 60 บาท 2. เ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมอินทรา สิงห์บุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 พ.ค. 62
9 . Developer Vb.net (15K) จ.สิงห์บุรี *ยินดีรับเด็กจบใหม่* ด่วน!!
1.มีพื้นฐาน Vb.net, VBA, SQL, Oracle เบื้องต้นในการพัฒนาโปรแกรมในการผลิต หรือเครื่องจักร 2.วิเคราะห์งานเสีย ดูแล User 3.งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย สวัสดิการสําหรับตําแหน่งน้ี: 1. ค่าเดินทาง วันละ ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมอินทรา สิงห์บุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 พ.ค. 62
10 . Engineer สวนอุตสาหกรรมอินทรา จ.สิงห์บุรี *ยินดีรับเด็กจบใหม่*รับสมัครด่วน !
ทางบริษัท มายด์เอจ ทำการจัดหาพนักงานให้กับลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สัญชาติญี่ปุ่น) -ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -วิเคราะห์งานเสีย ป้องกันงานเสีย -งานอื่นๆที่ได...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมอินทรา สิงห์บุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ)
22 พ.ค. 62
11 . พนักงานฝ่ายขายภาคกลางรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานขายสินค้า 2. บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้า เปิดลูกค้าใหม่ 3. ติดตามงานทุกขบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 4. จัดทำเอกสารด้านการตลาด การขาย 5. สร้างความสัมพันธ์...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
22 พ.ค. 62
12 . วิศวกร
1.ดูแลการผลิตภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ.เอ็ม.ที. ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
13 . ช่างติดตั้ง GPS
ติดตั้งระบบจีพีเอาติดตามรถยนต์ แก้ไขระบบจีพีเอส

บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
17 พ.ค. 62
14 . Sales
-นำเสนอสินค้า ให้กับลูกค้ารายใหม่ (ขยายฐานลูกค้า) -ต้องทำยอดขายและเพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด -ดูแลและติดตามงาน ของกลุ่มลูกค้ารายใหม่

บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน NA
17 พ.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ