เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ค่าคอมมิชชั่น
21 ม.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Assistant HR Manager)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3. จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4. กำกับดูแลง...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผน งานด้านอ้อย ( มิตรผล สิงห์บุรี )
1. ตรวจสอบสัญญา เอกสารประกอบสัญญา และควบคุมการเบิกจ่ายต่าง ๆ 2. จัดทำใบเสนอเพื่ออนุมัติซื้อของ เช่น ทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ 3. จัดเก็บเอกสาร แยกแฟ้ม เช่น คำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ จัดเก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่หม้อไอน้ำ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1. ควบคุมการส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ตามแผนงาน 2. วิเคราะห์ค่าควบคุมต่าง ๆ ในการทำงานของเครื่องจักร 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ปฏิบัติตามระบบมาตราฐานสากล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . SENIOR ENGINEER
- Control and monitor engineering work of subordinate - Instruct and advise engineering work to subordinate - Control and monitor maintenance plan - Control and monitor drawing and other related d...

บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
6 . MACHINE DESIGN ENGINEER
- Design machine and manufacture machine - Make a necessary part list for manufacturing machine which is designed - Draw electric circuit to control and operate machine - Draw PLC program to contro...

บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
7 . PURCHASING MANAGER
- Control and monitor the purchasing order - Supply raw material and other necessary items with good quality and reasonable price - Control and manage delivery schedule to meet the end user require...

บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
8 . ACCOUNTING SUPERVISOR
- Control and check AR/AP/GL/Bank Reconcile/Petty Cash - Prepare and submit all taxes report to Revenue Department - Prepare month-end closing report, year-end closing report and other financial rep...

บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
9 . HR&GA SUPERVISOR
- Plan and recruit new employee - Control all necessary preparation regarding to new employee employment such as orientation, basic training before sending to each section - Make a training plan and...

บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด
18 ม.ค. 62
10 . หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ (มิตรผล สิงห์บุรี)
- ตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย และที่ส่งมอบให้กับลูกค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำตาลที่จ่ายออกให้แก่ลูกค้า - ควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเป็นไปตาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 62
11 . English Interpreter (ล่ามภาษาอังกฤษ) ประจำ จ.สิงห์บุรี รับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างชาวต่างชาติและคนไทย -แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย -ประสานงานระหว่างภายในและภายนอกองค์กร -จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมอินทรา สิงห์บุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
12 . Japanese Interpreter (N4 ขึ้นไป ยินดีรับเด็กจบใหม่) จ.สิงห์บุรี ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
ทางบริษัท มายด์เอจ ทำการจัดหาพนักงานให้กับลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สัญชาติญี่ปุ่น) - ประสานงานระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทย - แปลเอกสารภายในแผนกแผนก - แปลในที่ประชุม - งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
13 . Engineer สวนอุตสาหกรรมอินทรา จ.สิงห์บุรี *ยินดีรับเด็กจบใหม่* ด่วน!!รับสมัครด่วน !
ทางบริษัท มายด์เอจ ทำการจัดหาพนักงานให้กับลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สัญชาติญี่ปุ่น) -ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -วิเคราะห์งานเสีย ป้องกันงานเสีย -งานอื่นๆที่ได...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมอินทรา สิงห์บุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ)
17 ม.ค. 62
14 . Sales Coordinator ประจำสวนอุตสาหกรรมอินทรา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี รับสมัครด่วน !
ทางบริษัท มายด์เอจ ทำการจัดหาพนักงานให้กับลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สัญชาติญี่ปุ่น) -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบส่งของ -จ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมอินทรา สิงห์บุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
17 ม.ค. 62
15 . Sales
-นำเสนอสินค้า ให้กับลูกค้ารายใหม่ (ขยายฐานลูกค้า) -ต้องทำยอดขายและเพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด -ดูแลและติดตามงาน ของกลุ่มลูกค้ารายใหม่

บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน NA
17 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาสิงห์บุรี
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ม.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ