JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Assistant รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก Producer และ Line Producer ได้ดี

The MonkStudios Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (PR & CSR Supervisor)
- วางแผนการประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ - ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ในด้านต่างๆ - วางแผนการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างตราสินค้า - ตรวจสอบป้องกันภาพลัก...

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ
- ผลิตรายการ ตัดรายการเพื่ออกอากาศ - ใช้กล้อง DSLR ได้ มีประสบการณ์ในการใช้กล้อง - ออกกอง เพื่อถ่ายรายการได้ต่างจังหวัดได้ - เขียนสคริป / ตัดต่อ ประสบการณงานตัดสารคดี / รายการบันเทิง - มีประสบกา...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ประสบการณ์ / โครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62

บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา (isuzu sor) จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
5 . Senior PR and event coordinatorรับสมัครด่วน !
- วางแผน คิด Concept งาน และรับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับทีมงาน - จัดหาทีมงาน และติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่าง ๆ เช่น สถานที่,...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
19 พ.ค. 62

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
18 พ.ค. 62
7 . PR Officer (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ - คิดประเด็นข่าว - ร่างข่าวประชาสัมพันธ์ - ส่งข่าวออกให้สื่อมวลชน 2.ทำรายงานสรุปผลประชาสัมพันธ์ทุกเดือน - รวบรวมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ - คิดมูลค่า PR Value ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 พ.ค. 62
8 . Media Planer
- วางแผนการใช้สื่อทั้ง Online และ Offline เพื่อสนับสนุนงานขาย/การตลาด และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของค์กร - ดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร - Update ข้อมูล...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานงานเก็บแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ

บริษัท ริชเชส ออฟ พาราไดส์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 บาท
17 พ.ค. 62
10 . นักข่าวภาคสนาม(เขียน content สายงานการตลาดและธุรกิจ)
1. เขียนสกุ๊ปข่าวธุรกิจ บริหารจัดการช่องทางโซเซียลมีเดียและกิจกรรมต่างๆ 2. สร้างสรรค์ content หาประเด็นข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจ SME สำหรับทำข่าว 3. บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อก...

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
17 พ.ค. 62
11 . ช่างภาพ/ตัดต่อ (Full time หรือ Part time)รับสมัครด่วน !
1. ถ่าย Video และภาพนิ่งเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ออกงานต่างๆ 2. ตัดต่อ Video และตกแต่งภาพนิ่งให้พร้อมใช้งาน

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
12 . Public Relations Executives (PR)
1. Planning PR and promotions strategy to improve image and good reputation to the public. 2. Prepare strategic communications plans and provide communications support to corporate clients. 3. Dev...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 (ต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ)
17 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อ-กราฟฟิคTV
ตัดต่อ และทำกราฟฟิครายการโทรทัศน์

บริษัท ที-เรค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
17 พ.ค. 62
14 . Creative
เขียนสคริปต์ คิดงาน รายการโทรทัศน์ / ควบคุมการถ่ายทำและควบคุมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ / นำเสนองานให้แก่ลูกค้า

บริษัท ที-เรค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
17 พ.ค. 62
15 . Producer หรือ Co-Producer
ควบคุมงานด้านการผลิตรายการหรืองาน EVENT / เขียนสคริปต์ / ควบคุมการถ่ายทำ ควบคุมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ / นำเสนองานลูกค้า

บริษัท ที-เรค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
17 พ.ค. 62
16 . Account Executive / AE / เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณา (ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
ขายสื่อโฆษณา ขายเวลา สื่อทีวีของบริษัท ทีวีไดเร็ค

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ Media
- บันทึกวีดีโอ-ถ่ายทำการเรียนการสอน(มีอุปกรณ์ให้) - ตัดต่อไฟล์วีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Primiere Pro (มีอุปกรณ์ให้) - ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ต่าง ๆ - งานด้านมัลติมีเดีย อื่น ๆ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
17 พ.ค. 62
18 . Production Executive
1.ค้นคว้า รวบรม และจัดเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบการผลิต Content 2.สนับสนุนข้อมูลร่วมคิดค้นสร้างสรรค์ และนำเสนอ Content ใหม่ๆ อยู่เสมอ 3.ประสานงานในเนื้อหาที่รับผิดชอบทั้ง Content และผู้ร่วมรายการ ...

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
19 . Senior Production Executive
1.ควบคุมดูแลทีมงานให้ปฏฺบัติงานเป็นไปได้ด้วยดี 2.สนับสนุนข้อมูลร่วมคิดค้นสร้างสรรค์ และนำเสนอ Content ใหม่ๆ อยู่เสมอ 3.ประสานงานในเนื้อหาที่รับผิดชอบทั้ง Content และผู้ร่วมรายการ 4.สรุปรายงานผลการด...

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
20 . Production Executive (สัญญา 6 เดือน)
1.ค้นคว้า รวบรม และจัดเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบการผลิต Content 2.สนับสนุนข้อมูลร่วมคิดค้นสร้างสรรค์ และนำเสนอ Content ใหม่ๆ อยู่เสมอ 3.ประสานงานในเนื้อหาที่รับผิดชอบทั้ง Content และผู้ร่วมรายการ ...

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ