JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ณ ถนนหมื่นหาญ,คูเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย (ธุรกิจปุ๋ย ประจำต่างจังหวัด)
- ดูแลการจัดทำแผนงานทางด้านการขายในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ดูแลและจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องไปกับแผนงาน - ดูแลและปฏิบัติงานขายให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ - ติดต่อและดูแลการประสานงานขาย ดูแลความต้องการขอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
24 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ