เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาวิจัยเครื่องดื่ม
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ๆ นำสูตรทดลองมาผลิตจริง คำนวณและสรรหาวัตถุดิบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ชนะชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
2 . วิศวะเครื่องกลและกลึง
กลึงได้และมีความรู้เรื่องระบบไฮโดรลิค

บริษัท ดีซีเอชเซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก
1. จัดทำเอกสารส่งออก ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานงาน ทั้งภายใ ภายนอกได้ดี 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
4 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 มี.ค. 61
5 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น/ธุรการ
- วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก - ธุรการ ดูแลงานเอกสาร ประสานงานต่างๆ กับทุกแผนก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 มี.ค. 61
6 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 มี.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุพรรณบุรี
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
19 มี.ค. 61

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
19 มี.ค. 61
9 . ภาคีวิศวกรรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับหน่วยรัฐและบริษัทต่างๆ ทำเอกสารส่งขออนุมัติ

บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 61
10 . สามัญวิศวกรรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยรัฐและบริษัทต่างๆ -ทำเอกสารส่งขออนุมัติ

บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 61
11 . โฟร์แมน/วิศวกร
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ประจำ Site งาน ของงานโครงสร้างและสถาปัตย์ - บริหารจัดการงานสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณ...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
19 มี.ค. 61
12 . หัวหน้าแผนกธุรการ(ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี)
1.ดูแลงานด้านสารบรรณ 2.ดูแลงานด้านอาคารและสถานที่ 3.ดูแลงานด้านยานพาหนะบริการต่างๆ 4.ดูแลงานภูมิทัศน์ต่างๆของโรงงาน 5.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 6.วางแผนการใช้งบประมาณของแผนกธุรกา...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าประสบการณ์
19 มี.ค. 61
13 . หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี)
1.วางแผนงานบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผนงานด้านการสรรหาบุคลากร 3.วางแผนงานด้านการฝึกอบรม 4.ดูแลงานระบบเงินเดือนร่วมกับเจ้าหน้าที่Payroll 5.ควบคุมพนักงานในองค์กรให้อยู่ในกฏระเบียบ 6....

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าประสบการณ์
19 มี.ค. 61
14 . วิศวกรคุมงาน
1.ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี อาทิ ฝ่ายออกแบบ จัดซื้อ ผู้รับเหมา และอื่นๆ 3.สามารถแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา 4.ตรวจสอบ แ...

บริษัท บีม เมกเกอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ
19 มี.ค. 61
15 . พนักงานขายล่วงหน้า และพนักงานขายหน่วยรถเงินสดUrgently Required !
พนักงานขายล่วงหน้า (ต้องมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่) - จดออเดอร์ตามร้านค้า - ขายสินค้าให้ได้ยอดตามที่บริษัทกำหนด พนักงานขายหน่วยรถเงินสด - ขายสิ้นค้า น้ำอัดลม Big Cola - ทำ...

AJE THAI Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มี.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาสุพรรณบุรี
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
19 มี.ค. 61
17 . พนักงานออกแบบประจำสาขาสุพรรณบุรีด่วนมาก
1. บริหารจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการออกแบบได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือมากกว่า 2. บริหารงานออกแบบให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในรูปแบบที่นำเสนอและก่อให้เกิดการซื้อสินค้าแผนกอื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น โคมไฟ ,หลอ...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
19 มี.ค. 61
18 . วิศวกรสนาม/วิศวกรโยธา
- ควบคุมคุณภางานก่อสร้าง ตรวจสอบการวางผัง - ถอดแบบเพื่อการสั่งวัสดุ/ประมาณราคา/ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน - วางแผนการใช้เครื่องจักรกลหนัก - ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแบบหล่อ - ตรวจสอบและตรวจรับงวด...

บริษัท แอสมี่ ทีม จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 มี.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่งานระบบมาตรฐาน ISO
1. ดูแลควบคุม ขึ้นทะเบียน, แจก จ่าย, ยกเลิก, เอกสารระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ดูแลระบบการควบคุมมาตรฐาน รับรองคุณภาพ ISO ระบบเอกสารให้กับบริษัทฯ 3. ดูแลและปรับปรุงระบบชี้วัดคุณภาพ KPI 4...

Micro Biotec Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ Performance
19 มี.ค. 61
20 . ช่างซ่อมบำรุง/อิเลคโทรนิค
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ทั้งระบบไฟฟ้า แม็คคานิคและแม็กเนติก

บริษัท บีเคเค คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
19 มี.ค. 61
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ