JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสุพรรณบุรี
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาสุพรรณบุรี
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ R&D รับสมัครด่วน !
ทำงานด้านวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุตรการผลิตอาหาร

GLOBO FOODS Co., Ltd.
2 อัตรา
18 มี.ค. 62
4 . วิศวกรเครื่องกล
- รับผิดชอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์กระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค - วางแผนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรและบุคคลากรในสายงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกมวลชนและธุรการรับสมัครด่วน !
•ควบคุม ดูแล และบริหารงานด้านมวลชนสัมพันธ์ งานด้านชุมชน งาน CSR ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัทฯ •ควบคุม ดูแล และบริหารงานทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทฯ ให...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มี.ค. 62
6 . วิศวกรกระบวนการผลิต
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำสาขาเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส
18 มี.ค. 62
8 . หัวหน้าคลังสินค้าห้องเย็น
1. ดูแล ควบคุมสต๊อกสินค้าเข้าคลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิก จ่ายสินค้าจากคลัง 3. ทำรายงานสินค้าเข้า - ออก และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานในฝ่าย 5. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู...

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
9 . หัวหน้า / เจ้าหน้าที่ R&D โรงงานไก่ปรุงสุก (Further)
1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (์RD-NPD) 2. ประสานงานiร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ (RD-Process) 3. จัดทำเอกสาร Spec Ingr...

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มี.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี /พนักงานบัญชี
- รับการสัมภาษณ์งานที่ สำนักงานใหญ่ บมจ.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย พุทธมณฑลสาย 4 - ปฎิบัติงานที่สุพรรณบุรี - ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน/บัญชี Stock

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มี.ค. 62
11 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น/ธุรการ
- วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก - ธุรการ ดูแลงานเอกสาร ประสานงานต่างๆ กับทุกแผนก

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มี.ค. 62
12 . ผู้แทนร้านยาเขตกรุงเทพ Sales Executive/Sales Representative
- นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ - นำเสนอขายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพ

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
13 . (เขตภาคใต้)ผู้แทนร้านยาSales Executive/Sales Representative
- นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ - นำเสนอขายสินค้าในพื้นที่ภาคใต้

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
14 . (ภาคตะวันออก)ผู้แทนร้านยาSales Executive/Sales Representative
นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ นำเสนอสินค้าบริษัทในเขตภาคตะวันออก

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
15 . ส่งเสริมโปรโมชั่น
- งานด้านการติดต่อประสานงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - จัดทำโปรโมชั่น จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ - ให้คำปรึกษาในส่วนของรายละเอียดของโปรโมชั่นนั้นๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000
18 มี.ค. 62
16 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
- หัวหน้างาน ดูแล สอนงานและบริหารวางแผนงานให้กับทางบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
18 มี.ค. 62
17 . หัวหน้าบู๊ธ
- หัวหน้างาน ดูแล สอนงานและบริหารวางแผนงานให้กับทางบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000
18 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประจำบูธ
- พูดคุยให้ข้อมูลลูกค้าและดูแลสินค้าภายในบูธ - ปฏิบัติงานตามบูธต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด - จัดกิจกรรม ส่งเสริมโปรโมชั่น และงานอื่นตามที่บริษัทมอบหมายให้

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
18 มี.ค. 62
19 . พนักงานร้านกาแฟ Makro สุพรรณบุรี
- ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 -15,000
18 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่พรีมิกซ์ ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี
- ควบคุมการใช้สูตรผลิตพรีมิกซ์, สูตรผลิตอาหารสัตว์ - ควบคุมการใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตพรีมิกซ์, อาหารสัตว์ - ตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตพรีมิกซ์ สรุปรายงาน

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
18 มี.ค. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ