เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
19 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสุพรรณบุรี
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Store General Manager) สาขาสุพรรณบุรี
The role of an ASGM1 is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ R&D รับสมัครด่วน !
ทำงานด้านวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุตรการผลิตอาหาร

GLOBO FOODS Co., Ltd.
2 อัตรา
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาสุพรรณบุรี
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาถนนหมื่นหาญ สุพรรณบุรี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
19 ม.ค. 62

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผนใหม่
10 ตำแหน่ง
19 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการสาขา ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสาสุพรรณบุรี)
- วางแผนทำการตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ - วางแผนสร้างและรักษารายได้ของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย - แนะนำคอร์ส เพื่อวางแผนการเรียน และเก็บข้อมูลนักเรียน - ดูแลและตรวจสอบมาตรฐานการให้บริกา...

LearnBalance Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ + คอมมิชชั่น
19 ม.ค. 62
9 . วิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรการผลิต
1. ตำแหน่งวิศวกรที่ปรึกษาประจำโรงงาน - ให้คำปรึกษาและร่วมงานกับผู้บริหารโดยตรง - ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตำแหน่งวิศวกรกา...

บริษัท สมาร์ท เทค อินดัสตรี่ จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้าง และประสบกรณ์
19 ม.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (pre-pro)
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้า 2. เช็ครายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความถูกต้อง ช่องไฟ 3. งานด้านเอกสารทั้งหมดของฝ่าย

บริษัท สมาร์ท เทค อินดัสตรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 3. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน...

บริษัท สมาร์ท เทค อินดัสตรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
19 ม.ค. 62
12 . ธุรการ
ดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการ เอกสาร พิมพ์งาน จัดทำรายงาน Stock สินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้า บุ๊ค
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ม.ค. 62
13 . หัวหน้าคลังสินค้าห้องเย็น
1. ดูแล ควบคุมสต๊อกสินค้าเข้าคลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิก จ่ายสินค้าจากคลัง 3. ทำรายงานสินค้าเข้า - ออก และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานในฝ่าย 5. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู...

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
14 . หัวหน้า / เจ้าหน้าที่ R&D โรงงานไก่ปรุงสุก (Further)
1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (์RD-NPD) 2. ประสานงานiร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ (RD-Process) 3. จัดทำเอกสาร Spec Ingr...

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ม.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี /พนักงานบัญชี
- รับการสัมภาษณ์งานที่ สำนักงานใหญ่ บมจ.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย พุทธมณฑลสาย 4 - ปฎิบัติงานที่สุพรรณบุรี - ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน/บัญชี Stock

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ม.ค. 62
16 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น/ธุรการ
- วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก - ธุรการ ดูแลงานเอกสาร ประสานงานต่างๆ กับทุกแผนก

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ม.ค. 62
17 . R&D Supervisor / R&D Senior Supervisor (Cooked Meats) Food Manufacturerรับสมัครด่วน !
1.)Responsible for Research and Development Functions in Cooked Meat (อาหารเนื้อสัตว์แปรรูป)Products of Food Manufacturer 2.) Knowlegeable in GMP,HACCP,HALAL,BRC และอื่นๆ - ทำงาน 6 วัน วันจันทร์ -...

Food People Recruitment Co., Ltd.
3 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
18 ม.ค. 62
18 . (ภาคใต้)ผู้แทนร้านยา Sales Executive/Sales Representative
- นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ - นำเสนอขายสินค้าในพื้นที่ภาคใต้

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
19 . (ภาคตะวันออก)ผู้แทนร้านยาSales Executive/Sales Representative
นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ นำเสนอสินค้าบริษัทในเขตภาคตะวันออก

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
20 . วิศวกรไฟฟ้า (สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• วางแผนและควบคุมการผลิต • จัดทำตารางปฏิบัติงานเขียนแบบร่างแบบวาด และแผนทางไฟ • ทำการตรวจตราและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตรงตาม รายละเอียดที่ระบุไว้ ความปลอดภัยตามเก...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
18 ม.ค. 62
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ