JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสุพรรณบุรี
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ R&D (สุพรรณบุรี)
ดูแลสินค้าด้าน Retort

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ จป. (สุพรรณบุรี )
ดูแลงานด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ดูแลการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ก.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุพรรณบุรี
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
15 ก.ค. 62
8 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่งช่างเทคนิ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-25,000
15 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี)
- จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในงานตรวจสอบต่างๆ - สอบทานการทำ Recovery Data ของระบบ ERP - ตรวจสอบระบบเงินสดย่อย/ ระบบเงินยืมทดรองจ่าย - สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือ/ ทรัพย์สิน - สอบทานการต่อใบอนุญา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,000
15 ก.ค. 62
10 . พนักงานคลังสินค้า / คลังวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
- รับ-จ่าย สินค้า / วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามแผนการผลิต หลัก FIFO และถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
11 . พยาบาล (Part time & Full time)
1. ดูแลช่วยเหลือแพทย์ในการเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. ดุแลช่วยเหลือการเตรียมยา จัดยา 3. ช่วยเหลือแพทย์ด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คลินิกแพทย์หญิงปวริศา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
12 . พนักงานบริการ ผู้ช่วยแพทย์
1.บริการลูกค้าในการด้านจัดทำ/ค้นหาประวัติลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 2.การให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจรักษา และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ตามแพทย์สั่ง 3.รับชำระเงินและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 4.ปฎิบัติงานกับระบบคอมพิว...

คลินิกแพทย์หญิงปวริศา
2 อัตรา
เงินเดือน 8,500-9,000 (มีค่าคอมมิชชั่นและโอทีให้)
15 ก.ค. 62
13 . ฝ่ายผลิต / ควบคุมเครื่องจักร (เข้ากะ) ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี
- รับผิดชอบงานในฝ่ายผลิตอาหารสัตว์ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามปกติ - วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องจักรหรือหน้างานเกิดปัญหา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในฝ่ายผลิ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,600 - 15,000
15 ก.ค. 62
14 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของสถานีไฟฟ้าย่อย(Substation)ของบริษัท

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
15 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการแผนกปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบริหารงานแผนกเพิ่มผลผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกเพิ่มผลผลิต ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองนโยบาย

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000
15 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. (ประจำ จ.สุพรรณบุรี)
- วางแผนงานโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฏระเบียบคำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
17 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- เขียนแบบโครงสร้างเหล็กตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วย AutoCAD - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ

บริษัท บีม เมกเกอร์ จำกัด
5 อัตรา
15 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/ธุรการสินไหม สาขาสุพรรณบุรี
- รับผิดชอบงานธุรการ งานเอกสารภายในสาขา - จัดทำทะเบียนและรายงาน ติดตามและจัดส่งเรื่องสินไหมทดแทนของสาขา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่วิศกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.วางแผนแม่พิมพ์ ออกแบบและพัฒนา กระบวนการผลิตร่วมกับทีมงาน 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก

Choknamchai Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
20 . วิศวกรประจำโครงการก่อสร้าง
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและแผนงานที่กำหนด ควมคุมและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน(หน้าไชต์งาน, สำนักงานใหญ่) และภายนอก(ผู้รับเหมาช่วง, หน่วยงานว่าจ้าง) จัดทำรายงานประจำวัน และ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคอนกรีตก่อสร้าง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ