JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุราษฏร์ธานีรับสมัครด่วน !
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
15 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (สุราษฎร์ธานี)รับสมัครด่วน !
• จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อ • วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น • จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ • สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+ค่าIncentive)
13 ก.ย. 62
3 . ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม (Checker Out) จ.สุราษฎร์ธานี
- ให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน - ให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ,...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / เงินเดือน+คอมมิชชั่น (พื้นที่สุราษฎร์ฯ)
-เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน(Wealth Product)และสินเชื่อรายย่อย(Retail Loan)อาทิเช่น กองทุน,ประกัน,เงินฝาก,สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย,สินเชื่อส่วนบุคค...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11 ก.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ