JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2.จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 3.ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญคอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
11 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ