JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- วางแผนการติดตั้ง จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการทำงานของโฟร์แมน ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐานและขั้น...

Blue Fire Engineering & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ
22 มี.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี)
- งานซ่อมบำรุง งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าโรงงาน/สำนักงาน - งานดูแล ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 มี.ค. 62
3 . วิศวกรบำรุงรักษา ประจำศูนย์กระจายสินค้า 7-11 จ.สุราษฎร์ธานี
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้า 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องจั...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ