JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาสุรินทร์
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . Designer Sales (สาขาสุรินทร์)
1.ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านให้กับลูกค้า 2.นำเสนอแนวคิดในการออกแบบโดยการพาลูกค้าเดินชมตัวสินค้าและห้องโชว์สินค้า ในโชว์รูม 3.คิดคำนวณราคาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ...

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable + Incentive
20 พ.ค. 62
3 . Branch Services Manager (ประจำ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ) ด่วน!!Urgently Required !
-Responsible for all operations of the branch both sales and services. -Developing business plan for Branch Operation in accordance with company goal and strategy. -Ensuring that revenue target of p...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 50,000 - 60,000 (หรือตามตกลง)
20 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
-งานสรรหาว่าจ้าง : หาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย โดยมีหน้าที่วางแผนควบคุมตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาให้มีการกำหนดอัตราพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน / เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สัมภาษณ์และคัดเลือกในระดับหัวหน้างาน / ...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่กลยุทธ์
1.1 รวบรวมข้อมูล ช่วยร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และดำเนินการแยกความเสี่ยงที่สามารถเกิดกับบริษัทฯ 1.2 ร่วมวิเคราะห์และจัดทำผลการติดตามการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
6 . วิศวกรหม้อไอน้ำ
1. คุณภาพของผลงานที่ผลิต : เครื่องจักรทำงานได้ตามมาตรฐานกำหนด โดยมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงระบบ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น / 2. แผนการดำเนินงาน : วางแผนงานซ่อมบำรุงตามช่วง...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
7 . วิศวกรลูกหีบ
บริหารจัดการงานภายในสังกัดโดยการวางแผน, ควบคุม, ตรวจสอบ, แก้ไข, การหีบอ้อยและการซ่อม : หีบอ้อยได้ตามค่าการควบคุม / ซ่อมบำรุง ตามช่วงเวลาที่กำหนด / ซ่อมบำรุงเมื่อเสียและควบคุมกา...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบในการสำรวจตลาด หาแนวคิดใหม่ๆ ประสานงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้าใหม่รวมถึงการวางแผนการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้แก่บริษัทและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการส่วนควบคุมและตรวจสอบระบบบริหาร
1. ดำเนินและควบคุมแผนงานประจำปีของส่วนงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 2. ประธานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Committee) 3. ประเมิน Internal Audit Committee และวิเคราะห์ผลงานของที...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.วางแผนควบคุมกำกับดูแลหน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน 2.ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย โดยมีหน้าที่วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ 3.จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบั...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
1.บันทึกข้อมูลสถิติ โอที ใบลา และติดต่อประสานงานกับต้นสังกัดดำเนินการอนุมัติให้เรียบร้อยตามงวดเงินเดือน 2.รวบรวม ปรับปรุง เวลาการทำงานพนักงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.จัดทำรายงานสรุปประวัติข้อม...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
12 . Sales Executive (ประจำสาขาสุรินทร์)Urgently Required !
• ดูแล และอธิบายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าในโชว์รูม • อธิบายวิธีการใช้เครื่องทำกาแฟ ให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อเครื่องทำกาแฟ • ออกเอกสารทางการขายต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoi...

Boncafe (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + (ค่าน้ำมัน 8,000.-) + คอมมิสชั่น
17 พ.ค. 62
13 . จนท.ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
17 พ.ค. 62
14 . BRANCH SALES MANAGER (Surin Branch)Urgently Required !
- Responsible for all operations of the branch both sales and services. - Developing business plan for Branch Operation in accordance with company goal and strategy. - Ensuring that revenue target o...

Uawithya Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
15 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "โรบินสัน สุรินทร์"รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานฉายภาพยนตร์ - ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกั...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 พ.ค. 62
16 . พนักงานขาย ดูแลเอเย่นต์ (ประจำ จ.สุรินทร์ และมหาสารคาม)
- ดูแลร้านค้าตัวแทนเอเย่นต์ ประจำจังหวัดที่รับผิดชอบ - ดูแลการขาย และเร่งระบายสินค้าของบริษัท - ประสานงานระหว่างเอเย่นต์ และบริษัท - และอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย

AJE THAI Co., Ltd.
ประจำจังหวัดละ 1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาท ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าคอมฯ
17 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- บริหารกระบวนการทำงานของคลังสินค้า ความปลอดภัย - บริหารควบคุมความแม่นยำของสินค้าคงคลัง พร้อมรายงาน - ควบคุมประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่งในการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย - พัฒนาการทำงานเป็นทีม และบริ...

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
- วางแผนควบคุมการจัดส่ง - วางแผน พัฒนา ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง - วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
-เปิดใบขอซื้อ -ติดตามสินค้ารับเข้าให้ได้ทันตามกำหนด -ประสานงานกับภายในองค์กรเรื่องสั่งซื้อต่างๆ -ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
20 . ช่างควบคุมการผลิต
ควบคุมเครื่องจักรทำ PM ซ้อม CM และ BM จดบันทึกข้อมูลกิจวัตรประจำวันทำความสอาดเครื่องจักร

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ