เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขายประจำจังหวัดสุโขทัย
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ Street Cap/ตำบล ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า (Household visit) เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขาย และดูแลบริการลูกค้า โดยประสานร่วมกับทีม Network และทีม s...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
17 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล
-วางแผนการซ่อมแซมเครื่องจักร ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ควบคุมดูแล ตัดสินใจขั้นตอน วิธีการ ในการซ่อมบำรุงเครื่องกล เพื่อให้พร้อมสำหรับใช้งานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ได้...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
3 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1.วางแผนระบบงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในงานก่อสร้าง 2.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร,วางแผน Preventive Maintenance 3.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การปฏิบัติงานตามการแจ้งซ่อมของพนักงาน...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ