JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายโครงการและหัวหน้าแผนกขายประจำสาขาหนองบัวลำภู
1. ปฏิบัติงานการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขาย บรรลุเป้าหมาย และลูกค้าเกิดความพึงพอใจพอใจสูงสุด 2. ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการ ของลูกค...

Central Home Group
เงินเดือน 15,000-30,000
22 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับรถจัดส่ง ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- จัดส่งรถ ตามพื้นที่ใกล้เคียงตามใบงาน - ดูแลรักษารถใช้งานให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าเที่ยว
22 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผน ควบคุมการทำงาน ของนิติกร,พนักงานเร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อให้ เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ภายในองค์กร และลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระงวด - ติดต่อประสานงานกับหน่วย...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี อาวุโส ( senior) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีและบันทึกบัญชี 2.บริหารจัดการทางด้านบัญชีและการเงินของ หจก.ฯ 3.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่ายและเช็คที่ทำจ่าย 4.ตรวจสอบรายงานทางการเงิน กระแสเงินสดทั้งระบบทุกสาขา กระทบยอดเ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทะเบียน ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานด้านทะเบียน ทั้ง 4 โซน จังหวัด - ทำรายงาน เสนอผลการทำงานต่อผู้บริหาร - ประสานงานขนส่งจังหวัด เรือ่งงานทะเบียนรถจักรยานยนต์ - เช็คเอกสารงานทะเบียน กับขนส่ง กับลูกค้า ,ชุดจดทะเบียน , ชุด...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . พนักงานการตลาด(รายวัน)รับสมัครด่วน !
- วิ่งรถโฆษณา แจกใบปลิว ทำกิจกรรมทางการตลาด - วิ่งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของทางร้าน - สำรวจตลาดและพิจารณาคู่แข่ง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน 335 บาท/วัน
22 พ.ค. 62
7 . IT SUPPORT ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
-ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Server, LAN, CCTV, Finger Scan -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -ลงโปรแกรมพร้อมใช้งาน ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ -จัดหาและนำเสนออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
8 . พนักงานขาย ประจำสาขา ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู..ด่วนมาก
- ขายรถ รับงวด เข้าสัญญาซื้อ-ขาย - ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์ - งานสต๊อกรถ จัดร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
9 . นิติกร ประจำโซน จังหวัดหนองบัวลำภูรับสมัครด่วน !
-การรับมอบอำนาจในการดำเนินคดี -การเร่งรัดหนี้สิน ,ยื่นฟ้องในชั้นศาล -การบังคับคดี ,ติดตามหนี้ -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์+ค่าฝีมือ+ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
10 . Graphic Design Officerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์ สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด -จัดทำ Art Work งานต่างๆ -ออกแบบงานด้านกราฟฟิค อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)
-วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนการดำเนินงานในด้านความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, สิ่งแวดล้อมภายใน-ภายนอก รอบ ๆ โรงงาน -จัดทำหลักสูตร และตารางการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับแผนงานด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของบริษ...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงภายในบริษัทฯ - วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและยานยนต์เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและธุรกิจบริษัทฯ - วิเคราะห์ปัญหาในงานซ่อมบำรุงและพัฒนาปรับปรุงระบบงานซ่อมบำรุง -...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายจักรกลเกษตร
-วางแผนและควบคุมการให้บริการจักรกลเกษตร (รถตัดอ้อยและรถแทรกเตอร์) กับชาวไร่/ลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร ติดตามการซ่อม/ความก้าวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องจ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้าเงินเดือน
21 พ.ค. 62
14 . วิศวกรโยธา
1. ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพ บริหารจัดการโครงการ/งานซ่อมบำรุง/ระบบอาคาร,ตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้างและงานก่อสร้าง 2. ออกแบบระบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 3. จัดทำ ควบคุม บริหารจัดการงบประมาณ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล
1. คิดค้น ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักร นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. วางแผน สั่งซื้อ ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและควบคุมทีมงานซ่อ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกฏหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องตามนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กร การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการส...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
17 . ช่างซ่อมรถยนต์/รถบบรทุก
- ตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งานของยานพาหนะ - ซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - แก้ไขเครื่องยนต์ที่มีปัญหาให้สามารถกลับมาใช้งานใด้อย่างสมบูรณ์

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
21 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร - ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นตัวแทนติดต่อ...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
19 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
21 พ.ค. 62
20 . วิศวกรจัดซื้อ/ผู้ชำนาญการส่วนงานจัดซื้อ
วางแผนและดำเนินการจัดซื้อ-จัดหา สินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนงานจัดซื้อโรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อที่กำหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม ภายใต้ม...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ