เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาหนองบัวลำภู
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
16 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager Fish & Seafood) สาขาหนองบัวลำภู
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 24,000 - 28,000
16 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (หนองบัวลำภู)
- ตรวจรับเข้า-จ่ายออกสินค้า - จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ - ติดต่อประสานงานลูกค้า พนักงานจัดส่ง คลังสินค้าและหน่วยงานอื่นๆ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
16 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการเขต โซน จ.หนองบัวลำภู
- กำหนด แผนการขาย เป้าหมายการขาย ยุทธวิธีการขายที่ชัดเจน - ดูแล สอดส่อง รายงานยอดขาย สรุปรายงานการขายในแต่ละเดือน พื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบ - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - งาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
5 . ธุรการคลังอะไหล่
- ดูแลสต๊อกอะไหล่ การจัดเก็บอะไหล่ - ประสานงานสาขา ในการจัดส่งอะไหล่ - ประสานงานกับฝ่ายบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
6 . IT SUPPORT รับสมัครด่วน !
-ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Server, LAN, CCTV, Finger Scan -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -ลงโปรแกรมพร้อมใช้งาน ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ -จัดหาและนำเสนออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
7 . IT Administration รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ LAN,Network,คอมพิวเตอร์ software ต่าง ๆ ภายใน หจก.ฯ ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) - เปิด-ปิด ระบบ sever และดูและระบบ รายงานปัญหาของระบบ รายเดือน รายปี - ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้อง Se...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
8 . พนักงานการตลาด (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- ขับรถโฆษณา แจกใบปลิว ทำกิจกรรมทางการตลาด - ออกบู๊ธกิจกรรมทางด้านงานขายตามพื้นที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู , ขอนแก่น ,ชัยภูมิ,เลย - สำรวจตลาด จัดงานขาย และพิจารณาคู่แข่ง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน 330 บาท/วัน + ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 62
9 . พนักงานปฏิบัติการ ที่สาขานามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู
New Store Express สาขานามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
15 ม.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลรับสมัครด่วน !
ร่วมกำหนดแผนงานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฏระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินกา...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณการรวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม การตัดรายการ ทรัพย์สินของสายงานจัดหาและพัฒนาอ้อย เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การจัดส่งเอกสาร และ การประชาสัมพันธ์ ติดตามผลการดำเนินงานของเจ้า...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้าเงินเดือน
15 ม.ค. 62
12 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
15 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าตรวจสอบ/นับสต๊อคสินค้า
1.จัดทำเอกสารสำหรับเตรียมการตรวจนับสินค้า 2.ตรวจนับสต๊อคสินค้าและหาผลต่าง 3.ทำรายงานการตรวจนับสต๊อคและหาแนวทางแก้ไขในการตรวจนับสินค้า 4.จัดทำเอกสารตัดการขาย-โอนย้าย-รับเข้าสินค้ารายวัน

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (Account & Financial Officer)
1. มีหน้าที่วางแผนด้านการเงิน ทั้งรับและจ่ายชำระ 2. ควบคุมเงินสดย่อย 3. รับวางบิลจากผู้ขาย 4. จัดทำเช็คจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ถึงกำหนดชำระ พร้อมทั้งติดตามใบเสร็จรับเงิน 5. ทำธุรกรรมการเงิน ผ่านธ...

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ไอที/คอมพิวเตอร์
1.ดูแลระบบภายในองค์กรให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ 2.ติดตั้ง-ซ่อม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงาน 3.พัฒนาระบบภายในองค์การ 4.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ Sales Service (รับ-ส่งงาน) ประจำพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู
รับ-ส่งงานที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยให้ลูกค้าที่เป็นทันตแพทย์ คลีนิกทันตกรรม โรงพยาบาลประจำอำเภอ , ดูแลลูกค้า ติดตามงานและประสานงานให้ลูกค้า ฯลฯ

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าโทรศัพท์มือถือ +ค่าแนะนำลูกค้าใหม่ +ค่าคอมมิชั่น + ประกันอุบัติเหตุ
15 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- ดูแลระบบ Server ทั้งหมดของบริษัทฯ - ควบคุมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สรรหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับงาน - บำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - งานดูแล งานซ่อมบำรุง เครื่อง CCTV - ดูเกี่ยวกับ...

บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมรับสมัครด่วน !
- จัดประชุม ประชาสัมพันธ์ นโยบายของโรงงาน ชักชวนเกษตกรให้เข้าร่วมโครงการปลูกอ้อย ให้ได้จำนวนพื้นที่ตามเป้าหมายที่ได้รับมา -สำรวจพื้นที่แปลงปลูกใหม่ ที่ชาวไร่ประสงค์จะนำเข้าร่วมโครงการ สำรวจ ข้อมูลพ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + คอมมิชชั่น
15 ม.ค. 62
19 . หัวหน้ากะ คลังสินค้าและโลจิสติกส์
-ดำเนินงานเกี่ยวกับการ ควบคุมและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ในการโหลดสินค้าให้ได้ตาม Capacity ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -ควบคุมดูแลความเสียหายข...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 ม.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายประกันความเสี่ยง
ควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานและเสนอหาแนวทางเพื่อควบคุมความเสี่ยง จากการทำสัญญาชาวไร่ การพิจารณาเงินส่งเสริมแต...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ม.ค. 62
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ