เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
18 พ.ย. 61
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้านปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้ ค่ามาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ควบคุมการจ่ายน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรภา...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 พ.ย. 61
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีและบันทึกบัญชี 2.บริหารจัดการทางด้านบัญชีและการเงินของ หจก.ฯ 3.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่ายและเช็คที่ทำจ่าย 4.ตรวจสอบรายงานทางการเงิน กระแสเงินสดทั้งระบบทุกสาขา กระทบยอดเ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้เกิดการชำระหนี้ กับทางบริษัท - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - ให้คำแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่างวด แก่ลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
17 พ.ย. 61
5 . IT SUPPORT รับสมัครด่วน !
-ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Server, LAN, CCTV, Finger Scan -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -ลงโปรแกรมพร้อมใช้งาน ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ -จัดหาและนำเสนออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+เบี้ยขยัน
17 พ.ย. 61
6 . พนักงานขาย ประจำสาขา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
- ขายรถ รับงวด เข้าสัญญาซื้อ-ขาย - ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์ - งานสต๊อกรถ จัดร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
17 พ.ย. 61
7 . Web Adminรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบหน้า Website ,เวปเพจของทุกสาขา 2.ดูแล Website โดยทำงานร่วมกับ ทีมขายและการตลาด เพื่อพัฒนาเวปไซต์ และภาพลักษณ์องค์กรไปในทางเดียวกัน 3.ออกแบบ, ข้อความ, แบนเนอร์, โปรโมรชั่น เพื่อทำการโฆษณา 4....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 พ.ย. 61
8 . หัวหน้าบัญชีธุรการและตรวจสอบ (ประจำสาขาหนองบัวลำภู)
1.เก็บค่าใช้จ่าย Petty Cash 2.เก็บต้นทุนสวนและผลผลิต 3.เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิต 4.วิเคราะห์ทางบัญชีและงบประมาณ

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
16 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวน (ประจำจ.หนองบัวลำภู)
1.สรุปผลการผลิตยาง และรายงานการทำงานประจำวัน 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา 3.งานที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ และส่งซ่อม 4.สรุปการเบิก-จ่าย(ปุ๋ย สารเคมี อุปกรณ์สวนต่างๆ) ให้กับแผนกที่เกี่ยว...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
10 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบวางแผนและบริหารโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผน - วางแผนโครงการ ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน - ติดตามการส่งมอบสินค้า...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
16 พ.ย. 61
11 . พนักงาน PC สีเจบีพี
1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2.ดูแลลูกค้า ตอบคำถามด้ายสินค้ากับลูกค้า เมื่อลูกค้าสอบถาม 3.ดูแลพื้นที่ขายของแผนก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการ 4.จัดเรียงสินค้าในแผนก 5.ประสานงานก...

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(วิชาชีพ)
-วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนการดำเนินงานในด้านความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, สิ่งแวดล้อมภายใน-ภายนอก รอบ ๆ โรงงาน -จัดทำหลักสูตร และตารางการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับแผนงานด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของบริษ...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
15 พ.ย. 61
13 . หัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพ
พัฒนางานระบบคุณภาพ ทบทวน ติดตาม และตรวจสอบ การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติสอดคล้องตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของมาตรฐานระบบคุณภาพสากลต่างๆ ที่เกี่ย...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
14 พ.ย. 61
14 . หัวหน้ากะ คิวและลาน
กำกับดูแลงานจัดระเบียบการแจ้งคิว รถบรรทุกอ้อยในลาน จัดทำรายงานสถิติชั่วโมงรถอ้อยยืนลาน รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานฤดูหีบ และแก้ไขซ่อมบำรุงอุปกรณ์ITเบื้องต้น

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
14 พ.ย. 61
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลรับสมัครด่วน !
ร่วมกำหนดแผนงานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฏระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินกา...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
14 พ.ย. 61
16 . ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
1. ลงโปรแกรมให้ลูกค้า 2. สอนการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้า 3. ติดตามวิเคราะห์แก้ปัญหางานให้ลูกค้า 4. เยี่ยมลูกค้า 5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวิร์คคอม อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
14 พ.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานจัดเก็บเอกสารสำคัญบริษัทและของผู้บริหาร ดูแลและควบคุมการขอหนังสือรับรอง และดำเนินการคัดลอกเอกสารสำคัญของบริษัท จากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราว...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
18 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการจัดซื้อ*จัดหาสินค้าและบริการและงานจัดซื้อด้านวิศวกรรม 2.สรรหาและคัดเลือกผู้ขายที่มีประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลาและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 3.เปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อร...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
19 . ช่างเทคนิคไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบให้สอดคล้องตามระเบียบที่กำหนด - ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนงานของแผนก - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สอดคล้องตามแผนงานของแผนก - จัดทำการบันท...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
20 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1.ดูแลด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯและเอกสารสัญญาต่างๆของบริษัท 2.จัดทำสัญญาต่างๆของบริษัท 3.เจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติกับคู่ค้าหรือชาวและลูกค้าที่มีข้อพิพาทกับทางบริษัทฯ 4.ติดตามลูกหนี้หลังมีคำพ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ