เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาหนองบัวลำภู
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
23 ก.พ. 61
2 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
23 ก.พ. 61
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ที่ร้านหมูณัฐรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพนักงานแคชเชียร์และศึกษาระบบ 2. ดูแลลูกค้า และรักษาความสะอาดภายในร้าน 3. จัดทำ PO เพื่อส่งไปให้ทาง ซัพพลายเออร์ 4. ดูแลและควบคุมพนักงาน ให้ปฏิบัติงานไปตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน/Stock
- วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติงาน จัดทำต้นทุนมาตรฐานตามกระบวนการผลิตของโรงงาน ทั้ง 3 บริษัท - วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลต้นทุนมาตรฐาน เปรียบเทียบต้นทุนเกิดจริง เพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจ - นำข้อมูลต้นท...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 61
6 . ผู้จัดการฝ่ายกฏหมายและหลักทรัพย์
บริหารจัดการงานด้านกฎหมายและงานเร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านกฎหมาย รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานทางด้านคดีความของทนายความทั้งภายในและภายนอกบริษัท ควบคุมการเ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 61
7 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบให้สอดคล้องตามระเบียบที่กำหนด - ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนงานของแผนก - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สอดคล้องตามแผนงานของแผนก - จัดทำการบันท...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
8 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย
1.จัดหาวัสถุดิบเข้าหีบตามเป้าหมายที่ได้รับ 2.จัดเตรียมเอกสารของชาวไร่และจัดทำสัญญาของชาวไร่เพื่อเสนอขอสินเชื่อ 3.เดิน GPS แปลงอ้อยชาวไร่ที่ทำสัญญาขายกับโรงงาน 4.ตรวจแปลงอ้อยชาวไร่พร้อมรายงานความก้า...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
9 . ช่างเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งงานระบบคอนโทรลออโตเมชั่น ภายในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ เครืองมือต่าง ๆ ภายในแผนก ให้อยู่ใ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
23 ก.พ. 61
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- บำรุุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ ในการใช้รถ - งานบริการขับรถรับส่งผู้บริหารและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
12 . เจ้าหน้าที่ GIS
นำเข้าและจัดฐานข้อมูลประจำสำนักงาน

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดการงานด้านสุขอนามัย,ความปลอดภัยในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในองค์กร

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
14 . ช่างไฟฟ้าอินเตอร์เนต
- ติดตั้งระบบอินเตอร์เนต - เดินสายอินเตอร์เนต - ดูแล แก้ไขระบบอินเตอร์เนต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
15 . พนักงานขาย true ประจำพื้นที่
ออกพื้นที่เสนอขายสินค้า เกี่ยวกับบริษัททรู เช่นโทรศัพท์ อินเตอร์เนต เยี่ยมร้านค้าและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ เปิดร้านค้าใหม่ในเขตพื้นที่ที่ดูแล งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
16 . พนักงานขายออนไลน์
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - สอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า - หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - รักษายอดขาย ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า - ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย - ง...

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
17 . ผู้จัดการฝึกหัด
- กำหนดนโยบายและวางแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการขายสินค้าและบริการ - ควบคุมดูแลยอดขายและงานบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็น...

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
23 ก.พ. 61
18 . หัวหน้าทีมขาย
• ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาแนะนำการขายกับทีมงานฝ่ายขาย • รับผิดชอบการทำเอกสานซื้อขาย-การจอง • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า • เก็บข้อมูลลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลการขาย...

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
19 . ช่างบริการ ประจำสาขา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ -ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า -ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนด -งานอื่นๆ ที่ไ้ดรับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ ค่าคอมฯ
22 ก.พ. 61
20 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.สุวรรณคูหารับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ตามเป้าที่ บริษัท กำหนด - บริหารจัดการเรื่อ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมฯ
22 ก.พ. 61
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ