เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาหนองบัวลำภู
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 พ.ค. 61
2 . ผจก.แผนกบัญชีสรรพากร /เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
งานบัญชี - ให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี การจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทางบัญชี - จัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ได้แก่ รายงานลูกหนี้คงเหลือ , ราย...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 61
3 . ช่างเทคนิค
- ปฎิบัติงานทางเทคนิค - สำรวจติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ให้ได้ผลตาม มาตรฐาน

บริษัท สยามพัฒน์ ออโตโมบิล จำกัด
22 พ.ค. 61
4 . ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)
- ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า - การบริการลูกค้า การบริการหลังการขาย การส่งเสริมการขาย - การขาย ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์บริการซูซูกิ

บริษัท สยามพัฒน์ ออโตโมบิล จำกัด
22 พ.ค. 61
5 . ที่ปรึกษาการขาย
- นำเสนอขายบนโชว์รูม และทางโทรศัพท์ - นำเสนอขายออนไลน์ (Facebook, Line) - ออกบูธนำเสนอขาย - ติดตาม, ประสานงานภายในบริษัท เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ติดตามการขายให้บรรลุเป้าห...

บริษัท สยามพัฒน์ ออโตโมบิล จำกัด
22 พ.ค. 61
6 . IT SUPPORT รับสมัครด่วน !
-ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Server, LAN, CCTV, Finger Scan -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -ลงโปรแกรมพร้อมใช้งาน ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ -จัดหาและนำเสนออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+เบี้ยขยัน
22 พ.ค. 61
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
1. ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา 2. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ควบคุมต้นทุนสาขา 4. ดูแลบริหารสต๊อก

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 61
8 . ช่างไฟฟ้า/ติดตั้ง
- ดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ - ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า /จานดาวเทียม - ดูแลระบบงานกล้องวงจรปิด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 61
9 . ผู้จัดการฝึกหัด
- กำหนดนโยบายและวางแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการขายสินค้าและบริการ - ควบคุมดูแลยอดขายและงานบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็น...

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
22 พ.ค. 61
10 . Graphic Design Officerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์ สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด -จัดทำ Art Work งานต่างๆ -ออกแบบงานด้านกราฟฟิค อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 61
11 . ช่างและบริการ ประจำสาขา อ.เมืองหนองบัวลำภูรับสมัครด่วน !
-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ -ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า -ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่แผนก IT
1. ดูแลเรื่องระบบสารสนเทศทุกส่วนงาน ภายในบริษัทและบริษัทในเครือ 2. มีความรู้เรื่องระบบ network และระบบสื่อสาร เบื้องต้น 3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรอบคอบและความอดทน ต่อหน้าที่การทำงาน 4. มีความร...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ค. 61
13 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
21 พ.ค. 61
14 . หัวหน้าฝ่ายขาย ประจำสาขาหนองบัวลำภู/สาขาบ้านผือ
1.วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่ง และผู้บริโภค เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย 2.ควบคุม และดูแลยอดขาย เพื่อให้ลรรลุเป้าหมาย และแผนงานที่วางไว้ 3.จัดการสินค้าให้หมุนเวียนอยู่เสมอ เพื่อไ...

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 61
15 . วิศวกรโยธา(สนาม) / โฟรแมน(สนาม)รับสมัครด่วน !
-วางแผนควบคุมงานก่อสร้าง,ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำเร็จตามแผนงาน ได้มาตรฐาน -เขียนแบบ, อ่านแบบ และประเมินราคา -ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ ที่นำมาใช้งาน จะต้องได้มาตรฐานตามวิชา...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 พ.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.มีความสามารถด้านวางแผนการตลาด 2.เข้าใจแผนการตลาด CRM และ CSR เป็นอย่างดี 3.มีทักษะประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี 4.สามารถลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่องานด้านการตลาดได้ 5.เ...

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 61
17 . หัวหน้าแผนกแผนกจัดซื้อ ประจำสาขาหนองบัว
1.ควบคุม และดูแลกระบวนการงานจัดซื้อ ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุม และตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ 3.ควบคุม ดูแลกระบวนการ การสรรหาผู้ขาย รายใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผู้ขายที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อ...

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 61
18 . ช่างเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งงานระบบคอนโทรลออโตเมชั่น ภายในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ เครืองมือต่าง ๆ ภายในแผนก ให้อยู่ใ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
19 พ.ค. 61
19 . ช่างเทคนิค
- ตรวจเช็คอะไหล่อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และเปิด PR สั่งซื้อตามแผนงาน - ตรวจเช็คค่าควบคุมมาตรฐานพร้อมเก็บข้อมูลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในแผนก - ร่วมวางแผนงานซ่อมประจ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 61
20 . ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารระบบคุณภาพ
ลักษณะงาน : - เพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารในการวางแผนงานและ ดำเนินการ เกี่ยวกับกิจกรรมในระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้คงอยู่และพัฒนาเพิ่มขึ้นตามนโยบายบริษัท - เพื่อวางแผนและ การประสานงาน ในก...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 พ.ค. 61
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ