JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 271 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor (Food and Beverage) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ ดูแลการจำหน่ายสินค้า รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการจำหน่ายให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง • ดูแลสินค้า On Shelf ทุกรายการของ Concession รวมไปถึงของ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
2 . Store Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• วิเคราะห์ วางแผน และจัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนรายได้และรายจ่ายของแผนกอาหารและเครื่องดื่มใน Concession และ ของที่ระลึก Premium ต่างๆ • คำนวณราคาขายและควบคุมต้นทุนสินค้าโดยใช้ข้อมูลด้านปฏิบัติการและส...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.สรรหาและคัดเลือกร้านค้าใหม่ เพื่อทดแทนร้านเก่า และปรับเปลี่ยนร้านค้าให้เป็นไปตามสัดส่วน 2.Monitor และจัดทำรายงานยอดขายร้านค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ร่วมบริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายเพื...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
4 . งานอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
ตำแหน่ง: 1.ผู้จัดการ Food&Beverage 2.เจ้าหน้าที่ Food&Beverage

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร เซ็นทรัลวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
บริหารจัดการดูแลศูนย์อาหารให้ได้มาตราฐาน อาทิ ความสะอาด ความปลอดภัย รสชาติ คุณภาพอาหาร ฯลฯ - ดูแลร้านค้าภายในศูนย์อาหารให้เป็นไปตามาตรฐานของบริษัท - สำรวจ สรรหา และคัดเลือกร้านค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายภ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดกการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการ (หญิง)
บริหารจัดการงานบริการลูกค้า บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ดูแลพื้นที่ภายในร้านอาหารและบริเวณนอกร้าน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม เซอร์วิสชาร์จ อาหาร 1 มื้อ หยุดสั...

บริษัท ไอรอน แลบ จำกัด
เงินเดือน 22,000-25,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
26 พ.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
26 พ.ค. 62
8 . Commercial Manager (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจร้านอาหาร)
1. วิเคราะห์ทิศทาง และ แนวโน้มของตลาด ตลอดจนช่องทาง ต่าง ๆ เพื่อ วางแผนขยายธุรกิจ และสร้างโอกาสในการทำรายได้ให้กับองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. กำหนดนโยบายและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้า...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
26 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 62
10 . Party Planner Manager (Sales) - HORECA
→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท → วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Par...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
11 . Supervisor/ผู้ช่วยผู้จัดการ MX cakes&bakery สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล
• รับนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานด้านบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมที่ดี มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีและนโยบายที่วางไว้ • การสั่งซื้อ การจัดเก็บ สต๊อกของใช้ต่างๆ ให้มีเพียงพอในก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน (15,000-22,000+++)
26 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการร้าน/ Supervisor/ แคชเชียร์/ บาร์น้ำ/ เสริฟ/ ช่วยกุ๊ก
ร้าน Café Chilli สาขา Emquatier - ผู้จัดการร้าน - Supervisor - แคชเชียร์ - บาร์น้ำ - เสริฟ - ช่วยกุ๊ก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
13 . Restaurant Manager/ Asst. Restaurant Manager ร้าน Hyde&Seek สาขาร่วมฤดีเพลินจิต
- บริหารจัดการร้าน - ดูแลและบริหาร Profit&Loss ของร้านอาหารได้ - สอนงานพนักงาน เช่น การบริการ เมนูอาหาร และระบบแคชเชียร์ - ควบคุมการบริการ และดูแลลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A + svc
26 พ.ค. 62
14 . Supervisor ประจำร้านSO asean สาขา Empire Tower สาทร
เป็นหัวหน้าทีมบริการในร้านอาหาร มีหน้าที่จัดตารางการทำงาน กำกับการทำงานของบริหาร ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงานบริการทั้งหมด สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่ร้าน SO Asean Café สาขา Empire tower สาทร หรือสำนั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท ยังไม่รวมค่าอาหาร เซอร์วิสชาร์ตและ OT
26 พ.ค. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านบ้านสุริยาศัย thai fine dining ถนนสุรวงศ์
- บริหารร้านอาหาร และดูแลพนักงานได้ - มีความรู้พื้นฐาน P&L - รายงานยอดขายประจำวันได้ - สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท ยังไม่รวมค่าอาหาร และ Service charge
26 พ.ค. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารชาบู ประจำพระราม 3 รับสมัครด่วน !
1. บริหารคุณภาพด้านการให้บริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 2. ดูแลเรื่องระเบียบวินัยของทีมบริการ 3. ทำรายงาน Report ในแต่ละวันที่พบเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา 4. จัดตารางกะทีมบริการและส่งให้ผู้จัดการร้านพิจา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์) + ค่า Service charge + ค่าอาหาร
26 พ.ค. 62
17 . Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร]@Central Embassy | Central Rama 3 | Centr
ด้านการบริหาร - พัฒนาปรับปรุงการปฺฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น - วางแผนการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายการตลาด - บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล...

Central Group Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาชุมแพ
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ ประจำสาขาลำพูน
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาถลาง
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
 พบ 271 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ