เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า(อำนาจเจริญ)
•วางแผน และกำหนดแนวทางงานซ่อมบำรุงรักษา และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า •สั่งการและควบคุมงานที่วางแผนไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย •ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา •ควบคุมงบประมาณการปรับปรุง และซ่อม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
2 . หัวหน้าบัญชี (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ทั้งหมดของโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป •ควบคุมการปิดงบการเงินประจำเดือนให้ถูกต้องและทันเวลา •ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณทั้งหม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (อำนาจเจริญ)
•ควบคุมดูแลงาน และปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/ อุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เป็นไป และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย •ควบคุมดูแลงาน และการปฏิบ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ TPM (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล •ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล •เข้าศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
5 . หัวหน้ากะคลังสินค้าและจัดส่ง (มิตรผลอำนาจเจริญ)รับสมัครด่วน !
•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง •ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
6 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการขยาย)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ การติดตั้งเครื่องจักรหนัก (ลูกหีบ,บำรุงรักษาเครื่องกล) - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาล - ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรประจำโครงการ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (อุบลราชธานี)
บริหารงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย, บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย, ทำงาน 6 วัน ประจำสำนักงานขาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
18 ม.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ