JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.อุดรธานี (STA-UD)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา - งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบุคคล
1. วางแผนการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งทำ Organization Chart 2. กำหนดควบคุมการปฎิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ และจัดทำ JD ในทุกตำแหน่งงาน 3. สรรหาบุคล...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
21 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ