JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร ประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดร (สัญญาจ้าง 2 ปี)
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานและขั้นตอนปฏิบัติของฝ่ายก่อสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและความต้องการของลูกค้า 3.ติดต...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
16 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ