JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายหน้าร้าน สาขาอุดรธานี รับสมัครด่วน !
1. ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อของ 2. โทรศัพท์คุย/ขายกับร้านค้าเครือข่ายบริษัท 3. ทำรายงานเสนอซื้อ/ ทำรายงานการขาย 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ช/ญ) ประจำสาขาพื้นที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
15 ก.พ. 62
3 . หัวหน้างานผลิตก๊าซชีวภาพ (ประจำ จ.อุดรธานี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ดูแลเครื่องจักรทั้งหมดและพนักงานในกะให้ดำเนินตามแผนงานประจำวัน 3.จัดทำรายงานการผลิตก๊าซชีวภาพประจำวัน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ปร...

Thai Wah Public Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์การตลาด (สาขาอุดรธานี)
1.มีความสามารถในวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 2.มีความสามารถวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 3.รับผิดชอบการจัดกิจกรรม event ต่างๆ 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ดี 5.วิเคราะห์และพัฒนารูปแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารทุนมนุษย์(ประจำเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี)
- ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน - ดูแลเรื่องการสรรหาพนักงาน - ดูแลเรื่องการฝึกอบรมภายในและภายนอก - ดูแลการจัดกิจกรรมของพนักงานภายในบริษัท - จัดทำ Monthly Report...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 ก.พ. 62
6 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาอุดรธานี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาอุดรธานี
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
8 . พนักงานขาย (Beauty Advisor)
1. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกบูธหรือจัดกิจกรรมตามหน่วยงานต่างๆ 3. มีส่วนร่วมภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด 4. ปฎิบัติตามคำสั่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิส บิวตี้
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 15,000 บาท
15 ก.พ. 62
9 . Process Engineer ประจำจังหวัดอุดรธานี สังกัดSTA-UD
- ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน - ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค - งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.พ. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.อุดรธานี (STA-UD)
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ - วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา - งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
11 . Head Chef / คนครัว
เราต้องการพ่อครัวที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ ซึ่งจะรับผิดชอบในการทำอาหารและจัดระเบียบครัวของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดหาเมนูสำหรับนักเรียนและบุคลากร โดยจะต้องรับผิดชอบในการจัดการวัสดุและวัตถุดิบในด้านของงบป...

Udon Thani International School
เงินเดือน 15,000-25,000 baht
15 ก.พ. 62
12 . Real esate development manager
We are looking for a real estate development manager to research and develop the feasibility of projects in Udon Thani. The position could suit candidates with a range of experiences but candidates...

Udon Thani International School
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 ก.พ. 62
13 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
1.กำหนดนโยบายและแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงกำหนดระบบบัญชีการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆให้ถูกต้องต...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
14 . พนักงานขายและบริการ
1. ขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ พร้อมเสนอโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้า 2. รับชำระค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ 3. รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์สินค้าให้ครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมขาย โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการ...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
15 ก.พ. 62
15 . PC ขายสวิตซ์-ปลั๊กไฟ ลงห้างไทวัสดุอุดรธานี รายได้ 15,000 - 25,000 บาท
- ไทวัสดุ สาขาอุดรธานี ฐานเงินเดือน 9,450 บาท + OT ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ทางห้างกำหนดวันหยุดให้ ทำงานเวลาตามห้าง หน้าที่รับผิดชอบ - เชียร์ขายสินค้าของบริษัท ประเภทสวิตซ์ ปลั๊กไฟฟ้า - ทำยอดขายให้...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 อัตรา
เงินเดือน 9,450 + ค่าคอม + OT + เบี้ยขยัน
15 ก.พ. 62
16 . วิศวกรโครงการ (ประจำสนามบินอุดรธานี)
1.วางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรด้วยโปรแกรม PLC 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
17 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
15 ก.พ. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ที่ร้านหมูณัฐรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพนักงานแคชเชียร์และศึกษาระบบ 2. ดูแลลูกค้า และรักษาความสะอาดภายในร้าน 3. จัดทำ PO เพื่อส่งไปให้ทาง ซัพพลายเออร์ 4. ดูแลและควบคุมพนักงาน ให้ปฏิบัติงานไปตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.พ. 62
19 . Quality Management System (QMS) Officer (ประจำ จ.อุดรธานี)
- ดูแลระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO, GMP, HACCP, BRC ของโรงงาน จ.อุดรธานี - เป็นผู้ช่วย QMR ในการดำเนินการให้ระบบคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - เดินทางไปดูระบบคุณภาพของโรงงานและโรงงานในเครือ - ประสานงา...

Thai Wah Public Co., Ltd.
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
20 . ผู้จัดการร้าน/Shop manager
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน 3. กำหนดการจ...

บริษัท โดส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
15 ก.พ. 62
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ