JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 อัตรา
23 พ.ค. 62
2 . วิศวกร QA
1.วางแผนและจัดทำมาตรฐานการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ และติดตามปัญหา 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มผลการควบคุมกระบวนการ (เชิงสถิติ) รวมทั้งพัฒนาระบบงาน เพ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
3 . Mechanical Engineer Supervisor
1. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน PM,CM(Total Productive Maintanance) ของเครื่องจักรในโรงงาน 2. ศึกษา ออกแบบ กำหนด Specification มนส่วนของโครงการซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ไข เครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท
23 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ