JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน,สินเชื่อ พื่นที่อ.ทัพทัน,อ.สว่างอารมณ์,อุทัยธานีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
2 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย - การออกแบบควบคุมระบบผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุม มลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย - การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแว...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มี.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกโยธา
- การคำนวณ ออกแบบงานโยธา - การกำหนด Spec วัสดุที่นำมาใช้ - การประมาณราคาค่าวัสดุ และระยะเวลาการสร้าง - การควบคุมงานตาม Spec รายงานความคืบหน้าของงาน และแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา - ตรวจความเรียบร้อย สร...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ปฏิบัติงานด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2.ดูแลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ Hardware, Software ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
5 . Management Trainee
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organiza...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 อัตรา
18 มี.ค. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.สามารถควบคุมดูแลสถานีไฟฟ้า 115KV ซึ่งจ่ายไฟ 22 KV ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงระบบControl Motor 2.จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM 3.ควบคุมปัญหาการเกิด Break Down ของเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มี.ค. 62
8 . ผู้จัดการโรงงานไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
ทำงาน วันจัทร์ - วันเสาร์

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มี.ค. 62
9 . SOURCING SUPERVISORรับสมัครด่วน !
วางแผน กำกับ ดูแล การหาวัตถุดิบ(มันสำปะหลัง)เข้าโรงงาน คัดเลือก และประเมินผลผู้ขายวัตถุดิบ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท/ตามประสบการณ์
15 มี.ค. 62
10 . Assistant HR manager รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ การทำเงินเดือน การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าระบบการจ่ายเงินเดือน - การตรวจสอบข้องมูลก่อนทำการจ่ายเงินในประเภทต่างๆ เช่น การทำงานล่วงเวลาฯ - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Pa...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มี.ค. 62
11 . พนักงานเอกสารบัญชีทั่วไป
ทำบัญชีซื้อขาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ รักการเรียนรู้

บริษัท ไร่สินธนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
15 มี.ค. 62
12 . พนักงานฝ่ายสวน (คัดแยกผลไม้)
คัดแยกขนาดมะม่วง *มีเบี้ยขยันและโบนัส

บริษัท ไร่สินธนา จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
15 มี.ค. 62
13 . วิศวกรโรงผลิตไฟฟ้า
1.ติดตั้ง ซ่อมแซมแก้ไข เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / มอเตอร์ไฟฟ้า 2.ดูรายละเอียดแบบงานไฟฟ้าตู้ Control ได้ 3.ควบคุมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 มี.ค. 62
14 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 มี.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกความปลอดภัย
ต้องจบด้านชีวอนามัย วางแผน จัดทำ ดำเนินงาน ประสานงาน และตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของบริษัท ให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของกฏหมาย มาตรฐานสากล รายงานเกี่ยวกับสภา...

บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด
1 อัตรา
13 มี.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ