JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ แผนกร้านค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
1. บริการร้านค้า กำกับดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้า 2. จัดทำงบประมาณประจำปี ดูแลบริหารรายได้ให้เป็นไปตามงบประมาณ 3. ขายพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ร้านค้าภาย...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ