เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาพิบูลมังสาหาร / สาขาหัวตะพาน
ผู้จัดการสาขา-ฝึกหัด ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +incentive +ค่าตำแหน่ง +อื่นๆ
20 ก.ค. 61
2 . พนักงานขายจดออเดอร์ และหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์ฯ จ. อุบล และชลบุรีรับสมัครด่วน !
พนักงานขายจดออเดอร์ (ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่) - เข้าเยี่ยมร้านค้า เสนอขายสินค้า จดออเดอร์สั่งซื้อสินค้าตามร้านค้า โดยวิ่งตามเส้นทางที่หัวหน้ากำหนดให้ - เสนอโปรโมชั่นต่าง...

AJE THAI Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ค. 61
3 . หัวหน้าแผนก HRD ประจำสาขาอุบลราชธานี
1. HRD/ ฝึกอบรม 1.1 ฝึกอบรม •วิเคราะห์ผลการประเมิน KPI / Competency ของพนักงาน เพื่อสรุปความจำเป็นในการฝึกอบรม •กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (ซึ่งฝึกอบรมโดยบุคลากรภายในบริษัท) พร้อมจัดทำแผนการฝึกอบร...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 61
4 . ปฏิบัติการทดแทนการตลาดเช่าซื้อ (ประจำพื้นที่ อุบลราชธานี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานทดแทนการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท ในกรณีขาดอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งช่วยงานสนับสนุนศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อรถย...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของธนาคารฯ
20 ก.ค. 61
5 . พัฒนาธุรกิจ สาขาสุนีย์ ทาวเวอร์ (มีเงินเดือน+โบนัส)
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
20 ก.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี"
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ร่วมวางแผนและประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
20 ก.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส (จ.อุบลราชธานี)
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ - วิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท - นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ (Profile ลูกค้า) ต่อผู้จัดการสาขา ตามลำดับ ...

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
20 ก.ค. 61
8 . ผู้ช่วยจัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่ อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน !
1.เปรียบเทียบราคาและจัดซื้อสินค้าตามประเภทสินค้าที่รับผิดชอบให้กับทุกๆสาขา พร้อมจัดทำราคาขายหน้าร้าน 2.ประสานงานกับบริษัทซัพพลายเออร์ 3.เจรจาต่อรองการจัดซื้อสินค้าประเภทที่รับผิดชอบ 4.เปิด PR สั่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 ก.ค. 61
9 . Assistant Cost Accounting Manager
•การวางแผนการดำเนินงานการตั้งค่า KPI เกี่ยวกับการบัญชีกับผู้บริหารระดับสูงและติดต่อสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานทั้งหมดพร้อมกับนโยบายของ บริษัท และบรรลุเป้าหมาย •ต้องมีพื้นฐานด้านค่าใช้จ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 61
10 . สถาปนิกควบคุมงานรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมประจำหน้างานก่อสร้างโรงแรม3ชั้น อาคารประกอบ อ.น้ำยืนจ.อุบลราชธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล 338 รับสร้างบ้าน
1ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ก.ค. 61
11 . โฟร์แมน สำนักงานอุบลราชธานีรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ 3-4หลัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล 338 รับสร้างบ้าน
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ก.ค. 61
12 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)
1. วิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด และแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. จัดทำงบประมาณ และควบคุมการใช้งบประมาณการตลาดโดยรวมของบริษัท 3. เสนอแนวทาง วางแผนสื่อโฆษณา และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ...

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 61
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.บริหารจัดการงาน แนะนำ พัฒนางานด้านระบบบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และกฎหมายภาษีอากร 2.นำเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี รวมถึงมาตรฐานต้นทุน 3.ติดตาม ควบคุม และบริหารการใช้จ่ายของบริษัทให้สอดคล้องกั...

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ก.ค. 61
14 . ผู้จัดการแผนกอะไหล่ (ประจำสาขาอุบลราชธานี)
-วางแผนดูแลการสั่งชื่อ การขาย ของแผนกอะไหล่ ตามนโยบายของบริษัท -จัดทำแผนงานชื้อและขายอะไหล่ประจำปี -ดูแลขั้นตอนการคืนอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่งที่ชำรุดเสียหาย วิเคราะห์งานขั้นตอนการเบิกจ่าย -ควบคุมระดับอะ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ประสบการณ์
20 ก.ค. 61
15 . พนักงานเสิร์ฟ
- รับออเดอร์ลูกค้า - บริการเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วิสุทธิ์ปิโตรเลียม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 61
16 . Programmer for Microsoft Dynamics NAV (ERP)
เขียน Program based on Microsoft Dynamics NAV (ERP) ให้กับบริษัท Company Background: Since year 2010, we are the Microsoft partner who serving the service developments of Microsoft Dynamics NAV ...

FLAME ENTERPRISE SOLUTIONS & DEVELOPMENT Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
19 ก.ค. 61
17 . วิศวกรโครงการ งานก่อสร้างอาคาร - Project Engineer
วางแผนงานก่อสร้าง ควบคุม-ตรวจสอบงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย ถอดแบบและประมาณราคา งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร วางแผนการสั่งวัสดุเข้าหน้างาน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน 08.00...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 35,000 บาท
19 ก.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.อุบลราชธานี)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
19 ก.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง (สาขาระยอง)
- รับผิดชอบระบบงานส่งสินค้าไปยังลูกค้าบริเวณโซนภาคตะวันออก

PSI Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000บาท+ค่าคอมมิชชั่น
19 ก.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอยภัย(จป)
ดูแลและวางระบบ ความปลอดภัยในโรงงานผลิตหิน ทำรายงานแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สินชัย สระบุรี จำกัด (และบริษัทในเครือ )
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 61
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ