เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Store Supervisor ปฏิบัติงานที่ จ.อุบลราชธานี
* บริหารจัดการงานและควบคุมการทำงานทั้งหมดใน Store * ดูแลงาน Store Receiving ทั้งหมด และจัดทำรายงานต่างๆ * ดูแลและบริหารทีม Store * ดำเนินงานและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-30,000 (ตามประสบการณ์)
18 ม.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่-อาวุโสแผนกบริหารทุนมนุษย์เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
งานสรรหาพนักงาน การจัดทำสวัสดิการ งาน Time Attandance งานแรงงานสัมพันธ์ งานด้านการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 61
3 . Real Estate Sales Executive
- Property sales both commercial and residential - Contract preparation - Regular contact with our customers to maintain the - relationship. - Following up on Inquiries - Sales status reporting t...

Ubon Homes Co., Ltd
18 ม.ค. 61
4 . พนักงานธุรการบุคคล อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (บุคคลทุพพลภาพ)
- การบริหารค่าตอบแทน - การจัดการด้านสวัสดิการ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - การบริหารแรงงานสัมพันธ์ - งานธุรการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบสินเชื่อ (จ.อุบลราชธานี)
- ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักอาศัยของผู้ที่มาขอสินเชื่อ ว่าข้อมูลถูกต้องตามที่ระบุในเอกสารการขอสินเชื่อ - ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของเจ้าหน้าที่สินเชื่อฯว่าถูกต้องตามที่ระบุ - ตรวจสอบข้อมูลการประกอ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
18 ม.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา อาคารสินราชบุตร จ.อุบลราชธานี (สัญญาจ้าง)
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
18 ม.ค. 61
7 . เสมียนทนายความ
งานด้านกฏหมายทั้งหมด

บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 8,000 บาท
18 ม.ค. 61
8 . พนักงานสืบทรัพย์ บังคับคดีรับสมัครด่วน !
- ออกติดตาม สืบทรัพย์ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกำหนดระยะเวลา ปฏิบัติงานนอกบริษัท ภายในเขตจังหวัดสุรินทร์ และใกล้เคียง

บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
3-5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
9 . ทนายความ
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 - 3 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
18 ม.ค. 61
10 . ธุรการ/เลขานุการ
- จัดทำเอกสารต่างๆ ของบริษัท - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office word excel Photoshop ได้ดี - ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในออฟฟิศและสาขา - ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษัท
18 ม.ค. 61
11 . HR Specialist ปฏิบัติงานที่ จ.อุบลราชธานี
- สรรหาว่าจ้างพนักงานตามความต้องการขององค์กร - สัมภาษณ์และประเมินติดตามผลการทำงานของพนักงาน - รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมพนักงาน - วางแผนการสรรหาว่าจ้างตามช่องทางต่างๆ - งานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไปอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 61
12 . หัวหน้าแผนกสโตร์กลาง ประจำโรงงานที่จ.อุบล มีประสบการณ์ตรง 8 ปีขึ้นไปรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออกและทำการบันทึกลงในระบบ 2. จัดทำรายงาน เนื้อหา ข้อมูลระบบงานของบริษัท 3. ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ นับสต็อคคงเหลือ 4. ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อทำการรับ และเบิกสินค้า

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน ตามข้อตกลง / ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 61
13 . รับสมัคร cost Accountบริษัทดังประจำโรงงานพื้นที่อุบล อ.นาเยียร์083-988-5330 มดรับสมัครด่วน !
- Audit บัญชี - ปิดงบบัญชี - เซ็นการปิดงบ - ดูแล Tax ภาษี สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - โบนัส - ค่าเดินทาง

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ ตามตกลง
18 ม.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประจำโรงงานด้านพลังงานที่จ.อุบลราชธานีเพศชาย รับสมัครด่วน !
•บริหารจัดการแปลงมันอินทรีย์ •จัดกิจกรรมอบรมตามนโยบายบริษัท •ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง •จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 61
15 . เลขานุการผู้บริหาร
- จัดการตารางนัดหมายและตารางงานของกรรมการผู้จัดการ - คัดกรอง ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนส่งเสนอเซ็น - นัดหมายจัดเตรียมการประชุมใหญ่ประจำเดือน รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ...

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เงินเดือน 15,000 +
18 ม.ค. 61
16 . หัวหน้าแผนกป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS)
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันการสูญหาย การควบคุมการสูญเสีย ระบบความปลอดภัย และสอบสวนการลักขโมย หรือการทุจริตทั้งหมด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 61
17 . ผู้จัดการฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS)
- รับผิดชอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานป้องกันการสูญหาย การควบคุมการสูญเสีย ระบบความปลอดภัย และสอบสวนการลักขโมย หรือการทุจริตทั้งหมด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
18 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.บริหารจัดการงาน แนะนำ พัฒนางานด้านระบบบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และกฎหมายภาษีอากร 2.นำเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี รวมถึงมาตรฐานต้นทุน 3.ติดตาม ควบคุม และบริหารการใช้จ่ายของบริษัทให้สอดคล้องกั...

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(แผนกเครื่องมือช่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า) ประจำสำนักงานใหญ่
สามารถจัดซื้อสินค้าให้แก่สาขาต่างๆได้เพียงพอตรงตามความต้องการลูกค้า และสามารถประสานงานกับVendorได้ดี

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
เงินเดือน 15,000 Up (ประสบการณ์ตรง)
18 ม.ค. 61
20 . Graphic Design
1 . ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง ปฎิทิน ป้ายโฆษณา ป้ายประกาศต่างๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Ima...

บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
17 ม.ค. 61
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ