JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1. รวบรวม จัดทำ ควบคุม ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสาร ISO 9001 2. ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง เอกสาร ISO ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 3. รวบรวม KPIs ด้านคุณภาพทุกแผนก 4. จัดเตรียมบันทึกรายงานการประชุม 5. ประส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
Responsibility with support for system ISO9000,ISO14001,ISO45001 -System Analysis,Activity,Summary report and Document control under quality system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพISO:9001
- ดูแล ควบคุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน ISO (Document Control) - ประสานงานในการเข้าตรวจประเมินระบบ ISO 9001 - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO. (DCC) ประจำ ที่ สนญ. ทิตาราม (รัชดา 58) ด่วนมาก!!!
- ดูแลเอกสารทุกประเภท (Paper, Electronics File) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ISO ได้แก่ การจัดทำ แจกจ่าย เรียกคืน ไปจนถึงทำลายเอกสาร นำเสนอข้อมูล และ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา และ ผู้บริหารรับทราบ - งานอื...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร - ควบคุมและทำการแจกจ่าย ทำลายเอกสารอย่างเหมาะสม - จัดทำและจัดเก็บบันทึกการประชุมต่างๆ - แจ้งก...

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
6 . QMS Asst.Manager / Manager
- Ensuring the effectiveness of Quality Management System such as ISO9001, ISO14001 - Conduct training to concern with QMS,EMS etc. - Establish and organize plan for internal audit, customer audit a...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Stuctrue
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
-งานควบคุมเอกสาร -งานควบคุมการบันทึก -งานด้านข้อร้งเรียนและกรอกแบบสอบถามของลูกค้า รับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -วางแผนการตรวจติดตามภายใน -งานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 -งานด้านระบบG...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
22 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO DCCรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO ู 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 2. ผู้ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน ดำเนินการแก้ไขปรัปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพของริษัทฯให้เป็นป...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ ISOรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ - จัดทำรายงานและบันทึกการประชุม Quality Meeting - ติดตามปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจำวัน - สรุปปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกระบวนการต่างๆในองค์กร

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
10 . ISO staffรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ - สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้ใช้ระบบคุณภาพเป็นเครื่องมือในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
11 . Corporate Communication – PR Supervisor
1. Develop, implement, manage and support all kinds of Communication activities using forceful PR tools and strategies namely press release, photo release distribution, press conference, media event, ...

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
12 . Audit Officer
หน้าที่หลัก 1.ดูแลเรื่องงานตรวจสอบเอกสารภายในตามแผนงานที่กำหนด 2.รวมพัฒนางานด้านตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 3.กล้าคิดกล้าแสดงออกและเป็นนักพัฒนา 4.รักงานเอกสาร มีความอดทน มีความละเอียดรอบคอบ

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 19,000 บาท
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน
1.มีส่วนร่วมในการจัดทำ AUDIT PROGRAM ภายใต้ข้อกำหนดระบบคุณภาพ 2.ดำเนินการตรวจติดตามภายใน(IQA) 3.สรุปผลการตรวจติดตามภายใน 4.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 5.จัดทำรายงานการตรวจสอบ 6.ตรวจสอบการท...

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยหัวหน้างาน Internal Auditรับสมัครด่วน !
• Prepare or contribute to the preparation of work plans (including risk assessment) audit programs for assurance and/or consulting engagement. • Conduct discussions of preliminary nature with heads ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ดูแล ISO 9001:2015
ดูแลระบบงาน ISO 9001:2015 ทั้งโรงงาน

บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
22 พ.ค. 62
16 . พนักงานระบบ ISO
1. กำหนดแผนงานด้านระบบมาตรฐาน ISO 2. ดำเนินการและติดตามแผนงานด้านระบบ ISO 3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านระบบ ISO ให้กับพนักงาน 4. รับผิดชอบในการจัดทำ และประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 5. ...

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/ISOรับสมัครด่วน !
- จัดทำและควบเอกสารในระบบ ISO - เป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO ของกลุ่มบริษัท - ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบ ISO - งานหรือกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ ISO
•รับผิดชอบดูแลเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัททั้งหมด •วางแผนการรับการตรวจจากภายในและภายนอกหน่วยงาน •ทำหน้าเป็นศูนย์เอกสาร/จัดเก็บ/แยกประเภท/แจกจ่าย เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง •ควบคุม ดูแลงานเอ...

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและตรวจประเมินระบบ ISOรับสมัครด่วน !
-งานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ / ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และคู่มือการปฏิบัติงาน Work Book -งานด้านตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ การจัดทำ Audit Check List

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ ISO(ดูแลระบบ 9001)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบระบบ บริหารงานคุณภาพของหน่วยงานต่างๆของบริษัท - จัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม - ติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไข ป้องกันข้อบกพร่อง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บและวิเคราะห์ข้...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ