JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SS&R Hub Executive (supervisor)
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ • จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ • ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
22 พ.ค. 62
2 . Safety Professional Supervisor / หัวหน้าแผนกงานความปลอดภัย (ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำแผนงานความปลอดภัย - ตรวจสอบทบทวน Procedure, วิธีปฏิบัติ และคู่มือความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากรด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบแนะนำ และสั่งแก้ไขงานตวามปลอดภัยหน่วยงานก่อสร้...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . หน.แผนกความปลอดภัย,จนท.จป.วิชาชีพ,จป.กะ ( สาขาบางพลี, สาธุประดิษฐ์)รับสมัครด่วน !
(ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จปว.) โดยตำแหน่ง) 1. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ภายในโรงงาน และระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 2. บริหารและควบคุมและปฏิบัติงานงานตามกฎ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . Facility Manager
- บริหารจัดการพนักงานรักษาความปลอดภัย(Security Staff) และพนักงานรักษาความสะอาด -Manage Security Staff and Cleaning Staff -กำหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสะอาดซึ่งปฏิบัติตามแผนงานหรือตามข้อกำ...

O2 Fitness Co., Ltd.
22 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
- ดูแลและบริหารงานความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน - พัฒนางานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น - วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตราย - ดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงา...

บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าหน่วยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
1.วางแผน ตรวจสอบแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยฯและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัย 2.ควบคุม ดูแล ให้มีการดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลต...

Unison Laboratores Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าคนงานสิ่งแวดล้อมประจำไซด์งาน
-คุมคนงานสิ่งแวดล้อม(ลอกท่อระบายนำ้/แมนโฮว์/ฉีดEM/รดนำ้ต้นไม้) -หมักEM -ทำChecklist onlineส่งส่วนกลาง -Check Stockของ -ดูแลถังบำบัดนำ้เสีย -ดูความเรียบร้อยบ่อนำ้เสีย/บ่อใหญ่/บ่อขยะ(ฉีดEM) -สามาร...

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
เงินเดือน 15,000+++
22 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการแผนก จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1.ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความปลอดภัย รวบรวมสถิติความปลอดภัย รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานความปลอดภั...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
9 . หัวหน้างาน Internal Auditรับสมัครด่วน !
• Participate in opening meetings with department to explain the scope and objectives of the audit engagement to department and provide an overview of all steps in the audit process. • Develop a th...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . HSE Manager
1 Promoting a positive health and safety culture throughout your organisation. 2 Manage HSE activities to ensure compliance with external HSE regulations, standards, internal safety and environmental...

บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด (Essentra Eastern CO,.LTD.)
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
22 พ.ค. 62
11 . Safety Assistant Manager.(Prachinburi plant)Urgently Required !
1.Develop and execute health and safety plans in the workplace according to legal guidelines. 2.Prepare and enforce policies to establish a culture of health and safety Evaluate practices, procedure...

Daiwa Kasei (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
12 . Safety Supervisor
1.ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานให้สอดคล้องกับกฏหมายความปลอดภัย 2.วิเคราห์งานและการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเสนอแผนงาน หรือแนวทางการแก้ไขและป้องกัน 3.จัดทำแผนงาน หรื...

URC (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
13 . Safety Officer/ Sup (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ควบคุม ดูแลงาน ปรับปรุง พัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในบริษัทฯทั้งระบบ (ตามหน้าที่ในสายงาน จป.) - ดำเนินงาน และส่งเสริมการทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตภาย...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-SR)
1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
15 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัย:ATL(แหลมฉบัง)
- ดำเนินงานตามนโยบายระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ISO9001:2015,ISO14001:2015,OHSAS18001:2007,C-TPAT - จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือน - ตรวจสอบ และเสนอแนะใ...

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD
1 อัตรา
22 พ.ค. 62

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
22 พ.ค. 62
17 . Safety Mananger
1. ควบคุม ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ 2. ดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 พ.ค. 62
18 . QMS Assistant Manager
1.Coduct training to concern with QMS, EMS, CSR and etc. 2.Co-orperation internal to provide document and concern for CB audit (IATF16949) 3.Set plan for co-orperation with CB audit (IATF16949) 4.S...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience
22 พ.ค. 62
19 . Safety Supervisor - Amata City Rayong / Nong KhaeSaraburi Industrial Estateรับสมัครด่วน !
Job description is as following: 1)Develop and implement safety management program in the Distribution Center (DC) 2)Work with safety committee to seek feedback and also improve the working environm...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 Positions
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายอาคาร
รับผิดชอบดูแลอาคารและบริการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ดูแลอาคารให้ปลอดภัยด้วยการทำให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบ รับผิดชอบในการดูแลบริเวณอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้า...

โรงเรียนสาธิตบางนา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ