JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
25 พ.ค. 62
3 . Document control Head
ดูแลควบคุมเอกสารและการจัดการให้เป็นไปตามระบบ HACCP, ISO 9001 , ISO 140001 , ISO 45001

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
4 . เซฟตี้แมน
สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - มีที่พัก - OT - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าทำงานต่างจังหวัด

บริษัท สัจวรรณ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
24 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.ดูแล Web Site ของบริษัทฯ 3.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
6 . Quality System Officer
ดูแลระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001 / IATF16949) ในการให้คำแนะนำ สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ 2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงบริหารคุณภาพ (ISO9001 / IATF16949) 3. ส่งเ...

Vandapac Co., Ltd.
1 Position
24 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ( โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ )
-จัดทำแผนดำเนินงานประจำวัน -ดูแล ตรวจสอบ ความเรียบร้อยภายในโครงการ -ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและร้านค้าสัมพันธ์ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดทำข้อมูลการใช้สาธารณูปโภคร้านค้าเช่า , พื้นที่ส่วนกลาง ...

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จำกัด
24 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์/นักวิชาการสังคม
ปฎิบัติงานภาคสนามสำหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (EIA) พร้อมทั้งสรุปประเด็นและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดทำรายงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเศรษฐกิจสังคมศาสตร์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท...

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
1. วางแผนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 2. ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3. งานด้า้นเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ์ND ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ