JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 444 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานบางนาตราด กม.21 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด - งานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อ สัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพ
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือห...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประจำ จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ และจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน 2.จัดทำแผนฝึกซ้อมความปลอดภัยประจำปี 3.วางแผนกำหนดพื้นที่ safety 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ safety ...

กลุ่มน้ำตาลไทย (TSM Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
•ยื่นเอกสารด้านความปลอดภัย •การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน •การอบรมดับเพลิง •อบรมปฐมพยาบาลและกาว่าจ้างพยาบาล •การตรวจสารเสพติด •อบรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ และสุขภาพ •เอกสารรับรองความปลอดภัย

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
26 พ.ค. 62
5 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
6 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
9 . Safety ระดับเทคนิค (ประจำสาขาระยอง)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน,ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จั...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
26 พ.ค. 62
10 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
26 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ จป. (สุพรรณบุรี )
ดูแลงานด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
• ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site ก่อสร้าง • ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน • กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกในการทำงานด้านความปลอดภัย • ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านความปลอ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
26 พ.ค. 62
13 . HSE Auditor(ผู้ตรวจสอบสายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)รับสมัครด่วน !
• Acting as the audit team leader and manage the audit team (if no lead or senior auditor in team) • Check daily job allocation for audit assignment detail. • Review reference audit documents, i.e.,...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
26 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ
1. คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฎิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน 2. คอยเสนอแนะให้นายจ้างจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 3. จัดประชุมค...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
26 พ.ค. 62

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
16 . Safety officerรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
17 . จป.วิชาชีพ 1 ตำแหน่ง/ Admin 1 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
Safety - ปฏิบัติงานเป็นจป.วิชาชีพของโรงงาน - วางแผนงานความปลอดภัยประจำปี และดำเนินงานตามแผน - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน - ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ - ...

TAIYO PACKING (THAILAND) CO, LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.ตรวจสอบเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 2.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย 3.ประเมินความเสี่ยง 4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 5.แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ 6.อบรมลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานอย่างปล...

บริษัท ซี-โพส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
26 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (บ้านบึง ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
 พบ 444 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ