JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor ประเมินระบบน้ำดี - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ผู้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์น้ำ เช่น ตรวจวัดน้ำบาดาล / ประปา / น้ำดื่ม และระบบน้ำสำหรับต้นกำลัง - ดำเนินการเข้าตรวจประเมินกระบวนการควบคุมการผลิตน้ำและผลิตภัณฑ์ Softdrink - ติดตาม, ตรวจสอบ และรายงานผล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
-ปฏิบัติงานด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ภาคสนาม) ทั้งในด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพน้ำ ดิน และกากของเสีย -ควบคุมทีมงานในการปฏิบัติงาน ให้เ...

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ +ประสบการณ์+เบี้ยเลี้ยง
26 พ.ค. 62
3 . นักวิทยาศาสตร์การตลาด (Sales)
• ให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม • ติดต่อลูกค้า และออกพบลูกค้ารายใหม่เพื่อยอดขาย โดยการขอนัดพบเพื่อนำเสนองานขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า • รับผิดชอบต...

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
ควบคุมดูแลระบบ ISO 14001,จัดทำแผนงานประจำปี ดำเนินการ สรุปผล และติดตามแก้ไข ป้องกัน

บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . นักวิทยาศาสตร์ / ช่างเทคนิค (ภาคสนาม)Urgently Required !
ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ (งานภาคสนาม)

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
25 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
1. ดูแลด้านกฎหมายความปลอดภัย, กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2. ดูแลระบบ ISO9001, ISO14001

บริษัท โตโยเท็ตสึ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ - ควบคุมระบบกำจัดขยะมูลฝอย - ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน - ดูแลและ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
8 . ISO Coordinator (ประจำสาขา ศรีนครินทร์)
- ควบคุมระบบเอกสาร - ประสานงานการควบคุมระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระบบ ISO

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 พ.ค. 62
9 . นักวิชาการภาคสนามรับสมัครด่วน !
- งานสำรวจและออกเก็บตัวอย่างงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ/ตามตกลง
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน CSK&SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
-จัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร -ตรวจสอบและตรวจรับรองรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบมลพิษของโรงงาน -.สร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้ปฎิบัติงาน...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน(ผชร.) (ประจำโรงงานนครปฐม)
-จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งราชการ -บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน -วิเคราะห์ผลเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ฯลฯ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้พลังงาน -ควบ...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ค. 62
12 . นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
พัฒนาความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) กับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการขยะ การจัดการพลังงานหมุนเวียน เพื่อหนุ...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อัตถจริยา
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1.ดูแลระบบน้ำ 2.ดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
1. ตรวจและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม 2. ควบคุมระบบ Pest Control 3. จัดทำข้อมูลเกี่ยวสารเคมี 4. จัดทำ/ส่งเอกสารราชการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 5. กิจกรรมอื่นๆ CSR/กิจกรรมเสริม 6. ควบคุมดูแลอนุรักษ์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-KD)
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยราชการ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด - ดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดมลพิษของเสียและระบบ Recycle น้ำของโรงงาน 2. เสนอแนวงทางกรณีเกิดปัญหาระบบบำบัดมลพิษ 3. พัฒนาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดด้านส...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ค. 62

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000
24 พ.ค. 62
19 . EMR (มีประสบการณ์ให้ค่าแรงสูง)Urgently Required !
1.Review and revise Health and Safety policies, systems, procedures, standards, rules & regulations and manuals to meet global standards 2.Ensure that the Company follows the right safety practices a...

บริษัท คิงส์ซิง ออโต้ โมบาย พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
20 . Environment Staff (Pollution Control and Monitoring)รับสมัครด่วน !
1. Control and implementation of the law and other requiement(Air,Wastwater, Waste, Chemical, Green Procurement and any) 2. Control and implementation of ISO14001 (Specific of Pollution Control and m...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ