JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ เชียงใหม่รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสำนักงานใหญ่ วิศวกร โฟร์แมน ผู้รับเหมา เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 3.จัดทำข้อมูลสถิติกา...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะผู้พิการ)
• พิมพ์เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับของแผนกที่รับมอบหมาย • รับผิดชอบดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน
สถาบันฯ ปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิรากแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฯ ด้วย มูลนิธิรากแก้ว ซึ่งเป็นมูลนิธิในเครือสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง พระสืบสานแนวพระราชดําริ...

มูลนิธิรากแก้ว (Rakkaew Foundation)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
16 ก.ย. 62
4 . รีเซ็พชั่น
- จัดการเอกสารของโรงเรียน และของนักเรียน - รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ - ช่วยอาจารย์จัดทำเอกสารประกอบการสอน - รับส่งเอกสารในที่ใกล้ ๆ - ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน - วัน - เวลาทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ ...

บริษัท เอฟ วาย เอ็น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
16 ก.ย. 62
5 . Admin Officer
บริหารจัดการงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
12 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดหาและจัดซื้อ
- ดำเนินการจัดหาและจัดซื้อสินค้างานด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง จัดจ้างงานบริการซ่องบำรุงต่างๆ - ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลงานบริการต่างๆ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
11 ก.ย. 62
7 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบการเกษตร (ประจำเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการจัดหา วัตถุดิบทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน หัวไชเท้า ลิ้นจี่ ลำไย และ อื่นๆ

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.ย. 62
8 . พนักงานนับสต๊อกสินค้า
-นับสต๊อกสินค้า -จัดรถส่งของ -ทำงานเอกสารอื่นๆ

บริษัท เชียงใหม่ พี.ที.ปาล์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
10 ก.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ