JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา
- รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภาย...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . วิศวกรหน้างาน สาขา เชียงใหม่รับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
3 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
18 ก.ค. 62
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-คำนวณ BOQ -ควบคุมแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจสอบโครงสร้างให้เป็นไปตามแบบ

บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
18 ก.ค. 62
5 . Office & Site engineer
วางแผนและควบคุมพร้อมประสานงานโครงการ

ALL ABOUT CONSTRUCTION
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ