JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์พืชรับสมัครด่วน !
-ปรับปรุงพันธุ์ถั่วแระญี่ปุ่นรวมทั้งงานคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถนำไปปลูกเพื่อผลิตผักส่งออกได้ -งานวิจัยที่เกี่ยววข้องกับการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
2 . Sales Freelance ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
งานหลักที่รับผิดชอบ 1. Sales Freelance ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ 2. ขายและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ 3. ดูแลและ เช็ค สต๊อก สินค้าที่วางในห้างสรรพสินค้าริมปิงจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10 % จากยอดขาย
25 พ.ค. 62
3 . Content Creator/ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์
- วิเคราะห์และสรุปพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นเป้าหมาย - ออกแบบ Content ทั้งข้อความและรูปภาพสำหรับสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ - ประสานงานกับทีมกราฟฟิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตสื่อ - วิเครา...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะผู้พิการ)
• พิมพ์เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับของแผนกที่รับมอบหมาย • รับผิดชอบดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
5 . โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ • พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด
• วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด • วางแผนส่งเสริมการขาย • ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
• ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ตลอดรวมถึงสถาบันการเงิน • ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน , บ้านจัดสรร • จัดเตรียมเอกสารการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง การขอทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
• รวบรวมและจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย การจอง ทำสัญญา การโอน ฯ • สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อนำต่อผู้บังคับบัญชา • รับผิดชอบการประสานงานภายในฝ่ายการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยว...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
9 . พนักงานสโมสร(โครงการ2)
• ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ตักใบไม้ , ดูดตะกอนสระ , ล้างเครื่องกรอง) • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในสโมสร (พื้นที่โดยรวม , โถ่ง , ห้องน้ำ) • ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย • ปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
10 . วิศวกรโยธา
- รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภาย...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ภูมิสถาปัตย์
• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยวิศวกร (ประจำเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ช่วยงานวิศวกรประจำไซด์งาน - เรียนรู้การประกอบ ติดตั้งโรงเรือนน็อคดาวน์ - ลงงานหน้างาน พร้อมควบคุมการทำงานของพนักงาน - มีความรู้ งานช่างประเภทต่างๆ - ทำงาน 6 วันได้ หรือ สลับวันหยุดการทำงานได้

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
24 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า (ประจำเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- สามารถติดตั้งงานไฟฟ้า ไวลิ่งสายไฟฟ้ากลุ่มโรงเรือน งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานหน้างาน ลงมือปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง - สามารถอ่านแบบ รู้จักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเมินการใช้งานสายไฟฟ้าได้ - ประ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
24 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ระดับ Staff (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน N/A+โอที+อื่นๆ
24 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าส่วนงานจัดการยานยนต์ (เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการทำงาน - ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน - แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน และปรับปรุง พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพม...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าส่วนงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
•ควบคุมเวลาการทำงานของพนักงานขับรถโดยสาร •บริหารและพัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร •ตรวจสอบความเรียบร้อยเบื้องต้นของรถโดยสาร ก่อนออกเดินทาง

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
18 . Marketing Specialistรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการและประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดตามแผนงานที่ได้วางไว้ 2. ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัยทางการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. เพิ่มและปรับปรุงช่องทางในการรับรู้ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
19 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (ฝาง)
ยกของ-จัดเรียงสินค้า-ขับรถส่งของตามร้านค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,450 บาท
24 พ.ค. 62
20 . พนักงานขับรถ-แคชแวนสำรอง (ศูนย์เชียงใหม่)
ยกของ-จัดเรียงสินค้า-ขับรถส่งของตามร้านค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,450 บาท
24 พ.ค. 62
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ