JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 199 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1. ดูแลทีมขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ฝึกอบรมพนักงานของแผนก 3. ดูแลลูกค้าเสนอขายสินค้าและปิดการขายสินค้า

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
2 . Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.ดูแลบริหารจัดการ และพัฒนา งานด้านการตลาดทั้งระบบของบริษัทฯ 2.Team leader & Assignment สร้างทีมทั้งจากการรับใหม่และการอบรมคนเก่า 3.ประสานงานการสร้าง Content management เพื่อสร้าง SEO ให้มีประสิทธิ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
3 . การตลาด
1. คิดและสร้างสรรค์งานออกแบบในการผลิตสื่อดิจิตอลทั้งหมด เช่น เว็บไซต์, Mobile App, Social media graphics, Banner โฆษณาทั้งภาพนิ่งและแบบเคลื่อนไหว, Video Screen, Animation, และอื่นๆ 2. วางแผนจัดการการ...

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
4 . พนักงานขาย
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์

TNY Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-50,000 /ตามความสามารถ
21 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Call Center
1.ดูแลสมาชิกในทีม Call Center 2.ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีมพร้อมแก้ปัญหาต่างๆภายในทีม 3.สรุปข้อมูล Report รับสายของทีม Call Center 4.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์(วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
6 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - จ.เชียงใหม่)
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - รับผิดชอบงาน survey ของโครงการ - วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามการทำงานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้น...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 พ.ค. 62
7 . พนักงานขาย (Sale) ประจำสาขาเชียงใหม่
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Software และ Hardware 2.เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า เรื่องการใช้ Software และ Hardware ทั้งทางหน้าร้านและทางโทรศัพท์ 3.ประสานงานการขายให้ได้ตามเป้าของบริษัท 4.ออกพบลูก...

SeniorSoft Sevelopment.Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
8 . Messenger/แมสเซ็นเจอร์ (เชียงใหม่) รับสมัครด่วน !
1. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ให้เลือกหยุด 1 วัน 2. ช่วงเวลาในการทำงานตั้งแต่ 11.00 - 20.00 น.,12:00-21:00น. (เวลาทำงาน 8 ช.ม. พัก 1 ซ.ม.) 3. ขับจักรยานยนต์รับส่ง อาหาร ตามพื้นที่ที่กำหนด 4. รับงานผ่า...

บริษัท โกไบค์ จำกัด
5 อัตรา (รับทันที)
เงินเดือน 13,000 บาท++
21 พ.ค. 62
9 . Sales Executive (สาขาเชียงใหม่) ด่วน!
- นำเสนอจำหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KONICA MINOLTA - ดูแลกลุ่มลูกค้า บริษัท, ห้าง, ร้าน, สำนักงาน ทั่วไป - ดูแลเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเหนือ)

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
10 . Content Creator/ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์
- วิเคราะห์และสรุปพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นเป้าหมาย - ออกแบบ Content ทั้งข้อความและรูปภาพสำหรับสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ - ประสานงานกับทีมกราฟฟิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตสื่อ - วิเครา...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะผู้พิการ)
• พิมพ์เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับของแผนกที่รับมอบหมาย • รับผิดชอบดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
12 . โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ • พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด
• วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด • วางแผนส่งเสริมการขาย • ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
• ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ตลอดรวมถึงสถาบันการเงิน • ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน , บ้านจัดสรร • จัดเตรียมเอกสารการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง การขอทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
• รวบรวมและจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย การจอง ทำสัญญา การโอน ฯ • สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อนำต่อผู้บังคับบัญชา • รับผิดชอบการประสานงานภายในฝ่ายการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยว...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
16 . พนักงานสโมสร(โครงการ2)
• ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ตักใบไม้ , ดูดตะกอนสระ , ล้างเครื่องกรอง) • ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในสโมสร (พื้นที่โดยรวม , โถ่ง , ห้องน้ำ) • ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย • ปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
17 . วิศวกรโยธา
- รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภาย...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ภูมิสถาปัตย์
• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตใหม่ให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
2 อัตรา
21 พ.ค. 62
 พบ 199 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ