เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 3.3 หย...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
21 ม.ค. 62
2 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาชะอำ
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
3 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 3.3 หย...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
21 ม.ค. 62
4 . Safety Officer (ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบุรี)
• Maintain the responsibilities according to defined announcement by Thai Safety and Environment Legislation. • Independent safety inspectors, investigations or risk assessments to establish the effe...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ม.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (Assistant Food Service Store Manager) สาขาชะอำ
- บริหารสาขาในเรื่อง Standard ของสาขา , ยอด Sales , บริหารยอดสูญเสียของสินค้า - จัดทำแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย - วางแผนการใช้พนักงานเให้เหมาะสม - จ้ดทำ report ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - Admin/ALC) สาขาชะอำ
- กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - กำกับดูแลเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา - กำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาเพชรบุรี
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาเพชรบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
21 ม.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Fresh) สาขาชะอำ
- บริหารจัดการระบบปฎิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก - ควบคุมคุณภาาพอาหารให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ม.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Store General Manager) สาขาเพชรบุรี
The role of an ASGM1 is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
11 . ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา (เพชรบุรี)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐา...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
21 ม.ค. 62
12 . ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า HORECA สาขาชะอำรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าประเภท โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านรับจัดเลี้ยงต่างๆ (HoReCa) - เข้าเยี่ยมร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมข้อมูลของแต่ละร้านค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน - เจรจ...

ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.เปิด PO สั่งซื้อสินค้า 2.หา Supplier รายใหม่เพื่อเปรียบเทียบราคา 3.ประเมิน คัดเลือก Supplier 4.Summary KPI

บริษัท มอนดิ ทีเอสพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
21 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)รับสมัครด่วน !
» จัดทำแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี » ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานประจำวัน » อบรมมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทแก่พนักงาน » ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ม.ค. 62
15 . วิศวกรโครงการ/ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. งานสะพานรางรถไฟ 2. วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 3. บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 4. จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดส...

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
19 ม.ค. 62
16 . วิศวกรภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.งานสะพานรางรถไฟ 2.วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ออกแบบและทำรายการคำนวณ 5.ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000 หรือตามตกลง
19 ม.ค. 62
17 . Facility Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี)
- Repair all kind of injection M/C, - Repair some control board and Electrical work, - Repair all kind of robot M/C - Repair and maintenance pump motor - Repair and maintenance hot runner control...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
18 . Injection Plant Manager
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
19 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง(Engineer(B)) สาขาเพชรบุรี
Maintenance factory equipment,knowing about electricity system, water system,repair dormitory staff,corporate with safety dept. for factory safe issue.

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
20 . QC Engineer สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- Check the product before sending according to the established and standard approach of the factory - Maintain ERP system - QC and ISO document - Check the specification of the production proces...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ