เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
19 ม.ค. 61
22 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครราชสีมา รับสมัครด่วน !
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน ***มีรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บริเวณศูนย์อาหาร ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น...

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
40 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + คอมมิชชั่น
19 ม.ค. 61
23 . พนักงานเก็บเงิน (เขตกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
•เก็บรวบรวมหนี้คงค้างกับทางลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเวลา •ตรวจสอบความสมดุลของบัญชีลูกหนี้ที่ค้างชำระ •ตรวจสอบและเตรียมเอกสารสำหรับเก็บรวบรวมและรวบรวมจากลูกค้าในอาณาเขตที่ได้รับมอบหมายตามนโยบ...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Ltd.
19 ม.ค. 61
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3 )รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 61

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
19 ม.ค. 61
26 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 61
27 . เจ้าหน้าที่ติดตามลูกหนี้ ภาคสนาม
เร่งรัดหนี้สินด้านสินเชื่อสื่อการศึกษา ติดตามเจรจาลูกค้าให้ทำการชำระรับคืน ยึดสินค้าที่ขาดการชำระ ซึ่งมีแผนพัฒนาองค์กรณ์ระยะยาว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของบุคคลที่ต้องการพัฒนาความสามารถของตนให้สามารถแสดงศ...

Education Technology Learning Co., Ltd (ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก ETL.)
เงินเดือน 10,000+คอมมิสชั่น
19 ม.ค. 61
28 . ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
1. บริหารภาพรวมการรับชำระหนี้ของทุกลูกค้าทุกราย 1.1 บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารที่ให้บริการการตัดบัญชีเพื่อให้การรับชำระหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
29 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินและประนอมหนี้ทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและเจรจาหนี้ กับลูกหนี้ค้างชำระทางโทรศัพท์

บริษัท เอ็นพี 2524 จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไปยังไม่รวมคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 61
30 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
ติดต่อและเจรจาลูกค้าค้างชำระบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด บันทึกรายงานการติดตาม

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชั่น+ค่าตอบแทนพิเศษ
19 ม.ค. 61
31 . พนักงานเร่งรัดหนี้รถยนต์ /มอเตอร์ไซค์(Phone Collector)
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2เสาร์...

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000ขึ้นไป+commission
19 ม.ค. 61
32 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
- โทรศัพท์ สอบถามการชำระหนี้ ตามตามเร่งรัด ให้ลูกค้าชำระค่างวดรถให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 61
33 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัทพ์ / ภาคสนาม ทั้งรถยนต์ และ มอเตอร์ไซค์รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ/ ลงพื้นที่ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -...

บริษัท เครดิตไทยพลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 61
34 . เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามยอดที่ค้างชำระ 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.(ไม่บังคับทำงานนอกเวลา) 4.หย...

บริษัท ซัคเซส 189 จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาทขึ้นไป + ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ม.ค. 61
35 . Collector / เจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามหนี้สิน
• To make telephone collection to overdue customer • To make overdue report for the assigned account • To meet overdue customer for persuading and collecting debt together with Marketing • To handl...

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
36 . เก็บเงินภาคสนาม (FCR)
- ติดตาม ทวงถามหนี้ และประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเป็นไปตามนโยบาย

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 10,000+Incentive
19 ม.ค. 61
37 . Phone Collector (เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์)
- โทรติดตามหนี้ลูกค้าทางโทรศัพท์ค้างชำระค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ - ให้คำปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา - แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้น เช่นลูกค้าขอเอกสารการชำระ,เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ฯลฯ - ปฏิ...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 61
38 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน / Supervisor รับสมัครด่วน !
-โทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามยอดค้างชำระ -ช่วยเหลือลูกค้าในการจัดทำ ปรับปรุงโครงสร้างนี้ -ทำงาน เสาร์ เว้น เส่าร์

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,300.- หรือ ตามประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น +อื่นๆ
19 ม.ค. 61
39 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
19 ม.ค. 61
40 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ / Supervisor
รับผิดชอบงานทวงถามหนี้ค้างชำระทางโทรศัพท์ และ/หรือ ทางภาคสนาม โดยปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ เป็นมืออาชีพ

บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ