JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 220 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Secretary (ระยอง)
Secretary to President

360 Quality Management Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on KMT structure and experience
25 พ.ค. 62
2 . Company secretary
1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย...

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการบริษัท(Assist to MD/Acting Office Manager)
 ช่วยบริหารงานต่างๆของบริษัท MD ในทุกส่วนงาน การขาย การตลาด ติดตามงาน บัญชี ฯลฯ  เป็นตัวแทนของ MD ในการดูแลพนักงานและบริษัท  มีความคล่องแคล่วสามารถทำงานหลายอย่างในเวลาพร้อมกันได้ (Multi-tasking) ...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000บาท +โบนัส
24 พ.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
24 พ.ค. 62
5 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
24 พ.ค. 62
6 . Secretary
Job Purpose To compile factory & manufacturing data and information in analyzed formats, to submit in various forms of report to Regional Operations, Suntory and government offices and etc. This ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
7 . ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ปฏิบัติงานใกล้ BTS ชิดลม
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเลขาผู้บริหาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - รับเรื่องและติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ รับอีเมล์ - ทำ Report เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บริหา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
8 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
24 พ.ค. 62
9 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
10 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำ กทม.) หยุดเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
11 . Secretary to President
- Screening phone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate; - Dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behalf of the Director; - Organizing and...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
12 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - เข้าใจระบบงานของบริษัท และรับผิดชอบงานควบคู่ไปกับผู้บริหาร - ตรวจสอบงาน และส่งรายงานต่อผู้บริหาร - จัดการตารางงานของผู้บริหาร - จดบันทึกการประชุม - งานอื่นๆ...

บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด
24 พ.ค. 62
13 . เลขานุการ
1. บริการจัดการตารางนัดหมาย / ประชุม 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 4. จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 5. อัพเดตข้อมูลต่างๆ ขององค...

บริษัท แชทสติ๊ค จำกัด
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
14 . เลขานุการเชฟ (ปฎิบัติงานที่สาขาโปโลคลับ)
1.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ 2.เช็คสต๊อกสินค้า/สั่งสินค้า 3.ดูแลเอกสารในแผนกครัว 4.อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์ เวลา 07.00-16.00 น.

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
15 . เลขานุการ
- ติดตามงานที่ผู้บริหารสั่งการอย่างใกล้ชิด - รายงานการติดตามงานของผู้บริหารอย่างใกล้ชิด - ทำงานเสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย

Elite Model Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000บาท - 50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญ
24 พ.ค. 62
16 . Executive Assistant รับสมัครด่วน !
1. Welcome guests and customers by greeting them, in person or on the telephone; answering or directing inquiries. 2. Schedule meetings and appointments and manage travel itineraries. 3. Prepare int...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน as your experience
24 พ.ค. 62
17 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
24 พ.ค. 62
18 . เลขานุการผู้บริหาร
- ร่างเอกสาร หรือจดหมายต่าง ๆ ของผู้บริหาร - จัดทำรายงาน พิมพ์งาน สถิติข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริหาร - เตรียมและจดการประชุมของผู้บริหารในแต่ละวาระ - ประสานงานและติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และที่...

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 23,000.- บาท
24 พ.ค. 62

บริษัท เมดิคอล เลเซอร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
24 พ.ค. 62
20 . เลขานุการผู้จัดการโรงงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกองค์กร - บริหารจัดการประชุม ตารางนัดหมาย - บันทึกรายงานการประชุม และติดตามผล - ตรวจสอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ...

บริษัท รวมใจโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
 พบ 220 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ