JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดการนัดหมายทางธุรกิจและการจัดการประชุมทั้งหมดสำหรับผู้บริหาร 2 .จัดทำบันทึกรายงานการประชุมและวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมทางธุรกิจ 3.สามารถเดินทางไปกับผู...

AMN Media Group Co.,Ltd
เงินเดือน 20,000-30,000
15 ก.ย. 62
2 . เลขานุการผู้บริหาร / ผู้ช่วยเลขานุการ
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียม...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
3 . Secretary (Officer)
Major duties and responsibilities • Perform variety of secretarial duties and administrative support to management. • Manage and maintain executive’s schedules, calendar arrangement and confirm app...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
4 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- งานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
5 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
15 ก.ย. 62
6 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
15 ก.ย. 62
7 . เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 2. จัดเตรียมรายละเอียดในการประชุม,บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 3. ดูแลงานเอกสารคุณภาพของสายงานปฏิบัติการ 4. ดูแลจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายข...

บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
15 ก.ย. 62
8 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
9 . เลขาผู้บริหาร (ลำลูกกาคลอง6)
- งานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ย. 62
10 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
15 ก.ย. 62
11 . เลขานุการฝ่ายบริหาร
-ประสานงานฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เตรียมเอกสารในการประชุด -จัดเตรียม และ เก็บเอกสาร ฝ่ายบริหารงาน -แปล และสรุปเอกสารการประชุมต่างๆ ให้ผู้บริหาร -ดูแลนัดหมายจัดตารางนัดหมายต่างๆๆ ของฝ่ายบริห...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
1 ต่ำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ย. 62
12 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
- ดูแลจัดการตารางเวลางาน ธุระส่วนตัว ของผู้บริหารให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น - จัดเตรียมเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
15 ก.ย. 62
13 . Secretary (Personal Assistance to MD)Urgently Required !
Job detail : - Serving as the primary point of contact for Managing Director and liaison to the Board of Directors, Departmental Heads in coordinating and organizing the external and internal relat...

AJE THAI Co., Ltd. และบริษัทในเครือ
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
14 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
15 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (สื่อสารภาษาจีนดีมาก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำตารางนัดหมาย ติดตามงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน - ดูแลงานด้านเอกสาร นัดหมายต่าง ๆ - ต้อนรับและคอยดูแลแขกของผู้บริหาร - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000
15 ก.ย. 62
16 . เลขานุการ (สื่อสารภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
- ช่วยหัวหน้าแผนกติดตามงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและปฏิบัติ - จัดการงานประจำวันต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - แปลเอกสารไทย - จีน - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 22,000
15 ก.ย. 62
17 . Secretary and Interpreter *ภาษาญี่ปุ่น N2 * สุขุมวิท 26 (BTSพร้อมพงษ์)
Job Descriptions : - Help working for Japanese Boss - Interpretation and translation JP to TH/ Th to JP Work : 09.00 - 19.00 Holiday : Once a week

SANPONET Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 Bath
15 ก.ย. 62
18 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
19 . เลขานุการแพทย์
ร่าง จัดทำ แปลและตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ติดตามงานและประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงาน รวมถึงปฎิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ส่งResume แนบภาพ...

Star Clinic
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
20 . ผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหาร (Personal Assistant to MD)
1. ปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้บริหาร 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ติดตามผู้บริหารไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 ก.ย. 62
 พบ 221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ