JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: เลขานุการ
 พบ 250 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ (กรรมการผู้จัดการ)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งที่ 1 (เลขานุการภายในสำนักงาน) รับผิดชอบ:ดูแลตารางนัดหมาย,ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท,จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ตำแหน่งที่ 2 (เลขานุการภายนอกบริษัท) รับผิดชอบ:ปฏิบัติงานได้ตามตารางนัดห...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . เลขาผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.บันทึกและสรุปรายงานการประชุมสำคัญขององค์กร 2.ช่วยผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อตกลงเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ค้นหาและบันทึกข้อมูล 3.ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4....

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
3 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
- ดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร - วางแผนจัดระบบงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อและดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ร่างหนังสือ...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
23 พ.ค. 62
4 . เลขาผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.ช่วยงานผู้บริหารในด้านต่างๆ 3.รับผิดชอบงานเลขานุการให้แก่ผู้บริหาร 4.ดูแลเอกสารต่างๆ ให้กับผู้บริหาร 5.เข้าทำงาน 10.30 – 20.30 หยุดได้สัปดาห์ละ 1 วัน ...

Skyline Group
เงินเดือน 17,000 - 25,000
23 พ.ค. 62
5 . เลขานุการบริษัทรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานเลขานุการให้แก่ผู้บริหาร 2.จัดเตรียม ดูแล และดำเนินการเกี่ยวการนัดหมายต่างๆ 3.ร่างหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร 4.จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 5.จั...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
6 . เลขานุการ
- รับนโยบายและประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานต่อหัวหน้างาน - เก็บข้อมูล จัดทำสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล - สรุปรายงานการประชุม - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และเอกสารต่าง...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++(ประสบการณ์)
23 พ.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
ผู้ช่วยผู้บริหาร,ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก,พิมพ์และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ,ติดต่อราชการ,สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป, อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ : ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- จัดทำตารางนัดหมาย การประชุมต่างๆ - เรียบเรียงตรวจสอบเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
9 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 2. จัดรูปแบบและพิมพ์รายงาน 3. ทำรายงานการประชุม

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
10 . Secretary to President
- Screening phone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate; - Dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behalf of the Director; - Organizing and...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
11 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกใน -รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บเอกสารและรายงานผู้บริหาร -จัดเตรียมเอกสารต่างๆ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคเอฟจี โฮลดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 พ.ค. 62
12 . Executive Secretary @BTS Ploenchit (40K)
- Answers in-coming calls and routes callers or provides information as required. - Receives the public and answers questions; schedules appointments; responds to inquiries from employees, citizens...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 40,000
23 พ.ค. 62
13 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
23 พ.ค. 62

บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน 15,000.-บาท (ขึ้นไป)
23 พ.ค. 62
15 . **ด่วน**เลขานุการ (เซ็นทรัลพลาซา สาขาเวสต์เกต)รับสมัครด่วน !
1.การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.จัดเก็บเอกสาร สำนักงานผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 พ.ค. 62
16 . เลขานุการผู้จัดการทั่วไปฯ - ประจำเซ็นทรัลวิลเลจ
1.การนัดหมายประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2.จัดเก็บเอกสาร สำนักงานผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและสา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
17 . เลขานุการส่วนตัว
- ทำการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บริหาร เตือนการนัดหมายให้ผู้บริหารทราบถึงกำหนดการนัดหมายล่วงหน้า - ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต - บันทึกงานจากผู้บริหาร ร่างจดหมายโต้ตอบ...

BJ Group Co. Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 17,000 บาท
23 พ.ค. 62
18 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
23 พ.ค. 62
19 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
23 พ.ค. 62
20 . เลขานุการผู้บริหาร(กรรมการผู้จัดการ)
1) วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ (งานส่วนตัว และงานสำนักงาน ของ MD) 2) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 3) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000.- Up /ตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 250 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ