JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: เลขานุการ
 พบ 266 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Personal Assistant to Chairman
Direct report to the Chairman, working in all tasks assigned. Coordinate appointments, receive calls, prepare notes and research information as requested.

Kanta Enterprise International Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000
15 มิ.ย. 62
2 . Business Coordinator OfficerUrgently Required !
• Receiving and distributing mails and correspondence. • Gathering data and compiling various reports for the Executive Management. • Screening incoming correspondence and reports, handling some pe...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
3 . เลขานุการผู้บริหารUrgently Required !
- ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายงาน ฯลฯ) - โต้ตอบอีเมล์/จดหมาย กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสารรายงานเพื่อนำเสนอ และตรวจสอบเอกสารให้ผู้บริหา...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
15 มิ.ย. 62
5 . เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)รับสมัครด่วน !
-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บร...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
15 มิ.ย. 62
6 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
15 มิ.ย. 62
7 . Secretary
Job Purpose To compile factory & manufacturing data and information in analyzed formats, to submit in various forms of report to Regional Operations, Suntory and government offices and etc. This ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
8 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
• ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร • จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทร...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
15 มิ.ย. 62
9 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
15 มิ.ย. 62
10 . เลขานุการผู้บริหาร (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
11 . เลขานุการผู้บริหาร (ประจำ กทม.) หยุดเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
12 . Personal Assistant
Support to Executive Director for all of assignment.

บริษัท ไอ พลัส คิว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 มิ.ย. 62
13 . เลขานุการ (กรรมการผู้จัดการ)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งที่ 1 (เลขานุการภายในสำนักงาน) รับผิดชอบ:ดูแลตารางนัดหมาย,ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท,จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ตำแหน่งที่ 2 (เลขานุการภายนอกบริษัท) รับผิดชอบ:ปฏิบัติงานได้ตามตารางนัดห...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
14 . เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการรับสมัครด่วน !
• ติดต่อนัดหมายและดูแลตารางเวลาของผู้บริหาร • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร • ติดตามผู้บริหารเพื่อไปทำงานนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด • รับส่งอีเมล์ จัดเก็บเอก...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
15 มิ.ย. 62
15 . เลขานุการและตรวจสอบ
ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และอืนๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
16 . เลขานุการบริหาร
- ร่างจดหมายโต้ตอบจดหมายทั้งไทย-อังกฤษ - จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารสำหรับการเชิญประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท - ทำรายงานการประช...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
17 . เลขานุการผู้บริหาร
1. ประสานงานและติดตามงานของฝ่ายต่างๆ ภายในฝ่าย 2. ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ที่จะส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ 3. จัดทำตารางนัดหมายผู้บังคับบัญชาให้เหมาะสม รวมถึงประสาน...

บริษัท ไทยเทคสตีล (2013) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
18 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ตรวจเอกสาร/เสนอเอกสาร - ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
19 . เลขาผู้บริหารฝ่ายขาย
- ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหารทั้งกับลูกค้าภายนอก พนักงานภายในบริษัท และอื่นๆ - ติดตามงานต่างๆที่ผู้บริหาร ดูแลเช่น การจัดการเกี่ยวกับแผนกฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล - ประสานงานทีมในบางโครงก...

Opus Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000
15 มิ.ย. 62
20 . Operation Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ /รายงานการประชุม ของผู้บริหารระดับสูง 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม การเตรียมเอกสารประชุม อุปกรณ์การประชุมสำหรับผู้บริหาร 4...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
 พบ 266 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ