JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: เลขานุการ
 พบ 241 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant manager : ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมพัฒนาสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 17,000 25,000 +
26 พ.ค. 62
2 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะรับสมัครด่วน !
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ - ติดต่อประสานงานและกรองข้อมูลก...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
26 พ.ค. 62
3 . เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม - จัดทำบันทึก/ จดหมาย/ ตรวจสอบ E-mail - ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 13,000 - 15,000
26 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ปฏิบัติงานใกล้ BTS ชิดลม
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเลขาผู้บริหาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - รับเรื่องและติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ รับอีเมล์ - ทำ Report เก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บริหา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
5 . Secretary (ระยอง)
Secretary to President

360 Quality Management Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on KMT structure and experience
26 พ.ค. 62
6 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
26 พ.ค. 62
7 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการบริษัท(Assist to MD/Acting Office Manager)
 ช่วยบริหารงานต่างๆของบริษัท MD ในทุกส่วนงาน การขาย การตลาด ติดตามงาน บัญชี ฯลฯ  เป็นตัวแทนของ MD ในการดูแลพนักงานและบริษัท  มีความคล่องแคล่วสามารถทำงานหลายอย่างในเวลาพร้อมกันได้ (Multi-tasking) ...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000บาท +โบนัส
26 พ.ค. 62
9 . เลขานุการ
- รับนโยบายและประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานต่อหัวหน้างาน - เก็บข้อมูล จัดทำสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล - สรุปรายงานการประชุม - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และเอกสารต่าง...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++(ประสบการณ์)
26 พ.ค. 62
10 . ผู้ช่วยเลขานุการ(สัญญาจ้าง 4 เดือน) - ทำงานแจ้งวัฒนะ
- ประสานงาน จัดการงานเอกสาร - จัดทำบันทึกข้อมูล - จัดทำตารางนัดหมาย

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 THB
26 พ.ค. 62
11 . เลขานุการ (กรรมการผู้จัดการ)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งที่ 1 (เลขานุการภายในสำนักงาน) รับผิดชอบ:ดูแลตารางนัดหมาย,ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท,จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ตำแหน่งที่ 2 (เลขานุการภายนอกบริษัท) รับผิดชอบ:ปฏิบัติงานได้ตามตารางนัดห...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
12 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - เข้าใจระบบงานของบริษัท และรับผิดชอบงานควบคู่ไปกับผู้บริหาร - ตรวจสอบงาน และส่งรายงานต่อผู้บริหาร - จัดการตารางงานของผู้บริหาร - จดบันทึกการประชุม - งานอื่นๆ...

บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด
25 พ.ค. 62
13 . เลขาผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.บันทึกและสรุปรายงานการประชุมสำคัญขององค์กร 2.ช่วยผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อตกลงเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ค้นหาและบันทึกข้อมูล 3.ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4....

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
14 . เลขานุการและตรวจสอบ
ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และอืนๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
15 . Operation Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ /รายงานการประชุม ของผู้บริหารระดับสูง 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม การเตรียมเอกสารประชุม อุปกรณ์การประชุมสำหรับผู้บริหาร 4...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
16 . Secretary Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ทำการจองตั๋วเครื่องบิน , ทำ Visa , จองโรงแรม ให้ผู้บริหาร 2. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออกของผู้บริหารระดับสูง 3. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้บริหารระดับสูงและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง 4. ช่วยจั...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
25 พ.ค. 62
17 . เลขานุการฝ่ายขาย
- บันทึกรายงานการประชุม - จัดตารางนัดหมาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขาย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - สามารถเขียนรายงาน / E-Mail ฺ ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000 บาท
25 พ.ค. 62
18 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียม ดูแล และดำเนินการ เกี่ยวกับการนัดหมายของฝ่ายบริหาร 2. ร่าง จัดทำ และตรวจสอบหนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆของฝ่ายบริหาร 3. จัดเตรียมการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม ตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ/ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
19 . Executive Secretary | เลขานุการผู้บริหาร
• Maintaining executive’s agenda and assist in planning appointments, board meetings, conferences etc. • Attending meetings and keep minutes and report to committees • Receiving and screening phone...

บริษัท สเต็มเซลล์ ทเว็นตี้วัน จำกัด
เงินเดือน 25,000+ (Negotiable based on experiences and qualifications)
25 พ.ค. 62
20 . เลขานุการผู้บริหาร ( Assistant Executive )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆของผู้บริหาร 2. ประสานงานและจัดเตรียมการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จัดเตรียม Presentation และเอกสารต่างๆให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม 4. จดบันทึกและจัดทำสร...

Nature Biotec Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
25 พ.ค. 62
 พบ 241 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ