เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาเลย
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำพื้นที่จังหวัด เลย
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่ จังวัดเลย
1. จัดทำแผนงานโครงการมารตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ตรวจสอบ กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 3.จัดทำรายงานติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 4. ประเมินความเสี...

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่BOQ สำนักงานใหญ่ จ.เลย
1. ดูปริมาณการถอดแบบในการสั่งซื้อให้ตรงตามปริมาณที่ควบคุมได้ 2. ดาร์ฟงานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
5 . วิศวกรหน้างาน สาขาเลยรับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
6 . วิศวกรโครงสร้าง สาขาเลย (สำนักงานใหญ่)
1.ออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัย และอาคารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเตรียมแบบโครงสร้างและรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมใบประกอบวิชาชีพ เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 3. เคลียร์ปัญหางานของตนเองได้

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1. จัดทำต้นทุนงานก่อสร้าง 2. จัดทำงบการเงิประจำเดือน 3. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 4. ตรวจงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5. แบบนำส่ง ภงด.3ตรวจสอบใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
8 . ดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man
-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad -ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
9 . ผู้จัดการเขต โซน จ.เลย
- กำหนด แผนการขาย เป้าหมายการขาย ยุทธวิธีการขายที่ชัดเจน - ดูแล สอดส่อง รายงานยอดขาย สรุปรายงานการขายในแต่ละเดือน พื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบ - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - งาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
10 . IT Support
1.แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network 2.ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 3.ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ
ออกแบบ 3D โครงสร้าง บ้าน อาคาร ร้าน หรืออื่นๆ ที่เกียวข้อง

บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเลย
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำมาประสานงานกับฝ่ายออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป และบริการด้านการท่องเที่ยว 2. เข้าร่วมประชุมและประสานงานกับตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนา...

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง(สัญญาจ้างชั่วคราว 1 เดือน) เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร
18 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ขาย
1.ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาก่อสร้าง ลูกค้าทั่วไป ร้านค้า โครงการ ได้ 2.ออกพื้นที่ เพื่อพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ และ หาหน้างานใหม่ๆ เพื่อยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่...

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
14 . หัวหน้าการเงินและบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้ของผู้รับเหมาและเจ้าหนื้อื่นจากหน้าหน่วยงาน - บันทึกรายการจ่ายชำระเงินและตัดเจ้าหนี้ในระบบ - บันทึกรายการตั้งลูกหนี้ การรับเงินและรายการโอนเงิน - จัดทำรายงานภาษี...

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง/ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ม.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้าในกลุ่มร้านค้าหรือผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทั่วไปพร้อมหาลูกค้าใหม่ 2.จัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้า 3.สรุปยอดขายในแต่ละวัน เดือน ปี และทำข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายเทียบกับย...

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
16 . DC Officer เลย
ทำหน้าที่แคชเชียร์ในการรับเงิน COD จากคูเรียร์และโอนเข้าบัญชีบริษัทให้ทันตามกำหนด เบิกจ่ายเงินสดย่อยของสาขาตามระเบียบการใช้งานให้ถูกต้องและทันเวลา งานธุรการทั่วไป เช่น รายงานต่างๆ,การเบิกอุปกรณ์...

Flash Express
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000++
17 ม.ค. 62
17 . Branch Services Manager (ประจำ อ.วังสะพุง จ.เลย ) ด่วน!!
-Responsible for all operations of the branch both sales and services. -Developing business plan for Branch Operation in accordance with company goal and strategy. -Ensuring that revenue target of p...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
เงินเดือน 50,000 - 60,000 (หรือตามตกลง)
17 ม.ค. 62
18 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
1.ควบคุมและตรวจสอบให้มีการสอบเทียบ/และเครื่องมือในการที่ใชในห้องปฏิบัติการ 2.วางแผนการจัดสรรกำลังคน 3.ควบคุมและดูแลพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบ 4.ควบคุมและดูแลงานของผู้ได้บังคุบ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
14 ม.ค. 62
19 . หัวหน้ากะยานยนต์หนัก (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย)
• ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ กับพนักงานขับรถ • ควบคุมดูแล การทำงานของพนักงานขับรถ/การปฏิบัติงานของช่าง • ให้ความช่วยเหลือ การนำรถไปใช้งานนอกสถานที่ ที่มีใบขอความร่วมมือมา หรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้า (โรงงานมิตรภูหลวง จ.เลย)
• ควบคุมการเดินเครื่องหม้อไอน้ำและกังหันไฟฟ้า เพื่อผลิต ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำตามแผนการผลิต • ควบคุมการผลิตน้ำ ป้อนเข้าหม้อไอน้ำ และน้ำใช้โรงงาน • ปฏิบัติการควบคุม ตรวจสอบ แนะนำงาน ประสานงานให...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ