JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ สาขาเลย
- จัดทำรายงานบันทึกการขาด ลา สาย ประจำวันของพนักงาน - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม - รายงานประจำเดือน ประจำสัปดาห์ - รายงาน OT ประจำวัน - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
-ตรวจสอบเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง -จัดทำข้อมูล/สถิติ/รายงาน เกี่ยวกับความ...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
3 . พนักงานขับรถจักรยานยนต์ส่งสินค้า (จ.เลย)รับสมัครด่วน !
-จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา -จัดเส้นทางในการส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้าง+ค่าโทรศัพท์+โอที+เบี้ยขยัน
26 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่จังหวัด เลย
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
26 มี.ค. 62
5 . มัณฑนากร
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและสถาปนิกที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

Modern Tage Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
6 . ดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man
-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad -ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน

Modern Tage Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62
7 . ผู้จัดการเขต โซน จ.เลย
- กำหนด แผนการขาย เป้าหมายการขาย ยุทธวิธีการขายที่ชัดเจน - ดูแล สอดส่อง รายงานยอดขาย สรุปรายงานการขายในแต่ละเดือน พื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบ - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - งาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
8 . ช่างและบริการ ประจำสาขา อ.เมือง จ.เลยรับสมัครด่วน !
-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ -ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า -ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
2 อัตรา
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่าคอมมิชชั่น
26 มี.ค. 62
9 . ช่างเทคนิค (สาขาเลย)รับสมัครด่วน !
• ซ่อมบำรุง และดูและรักษาเครื่องจักรของลูกค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำการซ่อมบำรุงและ Overhaul เครื่องจักรได้ตามเอกสาร และมาตรฐานของผู้ผลิต • สามารถประเมินความเสียหาย และระบุรายกา...

Uawithya Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
10 . ช่างยนต์
1.สามารถซ่อมรถยนต์ได้ เช่น รถ10ล้อ รถพ่วง รถโฟล์คลิพท์ 2.มีความรู้ด้านช่างยนต์ รถยนต์ เป็นอย่างดี 3.มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์ หรือ รถบรรทุกได้ดี 4.มีทักษะ ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ด้านช่างยนต์

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 62
11 . หัวหน้าการเงินและบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้ของผู้รับเหมาและเจ้าหนื้อื่นจากหน้าหน่วยงาน - บันทึกรายการจ่ายชำระเงินและตัดเจ้าหนี้ในระบบ - บันทึกรายการตั้งลูกหนี้ การรับเงินและรายการโอนเงิน - จัดทำรายงานภาษี...

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง/ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้าในกลุ่มร้านค้าหรือผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทั่วไปพร้อมหาลูกค้าใหม่ 2.จัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้า 3.สรุปยอดขายในแต่ละวัน เดือน ปี และทำข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายเทียบกับย...

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
13 . Programmer and System Analyst
- รับผิดชอบงานด้านการเขียนโปรแกรมพัฒนา Web Application โดยใช้ภาษา PHP, Joomla, AJAX, Java Script, .Net ได้ - วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน - จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ

บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ