JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager-Check Out) สาขาเลย
- รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ - ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันยอดสูญเสีย ที่เกิดจากการขโมย จากความเสียหายหรือ ความผิดพลาดข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย)
- งานตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการส่งเสริมประเภทต่างๆ - งานนิติกรรม จัดทำร่างสัญญาสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ - งานติดตามหนี้สิน แผนการติดตาม ดำเนินคดีและบังคับคดี - งานควบคุมหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการรายงาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
3 . หัวหน้ากะเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย)
• ควบคุมดูแลปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา • ควบคุมดูแลงาน และปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/ อุปกรณ์เครื่อง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สำนักงานใหญ่
- สั่งซื้อวัสดุงานก่อสร้าง - สอบราคา เปรียบเทียบราคา ขออนุมัติสั่งซื้อ ตามของเข้าหน้างาน - ควบคุมการทำงานผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพและดูแลงานเบิกจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามสัญญา - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายต...

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหา
- สกรีนเรซูเม่ผู้สมัคร และทำการสรรหาบุคลากรให้ได้ตามคุณสมบัติของแต่ละสาขาต้องการ -นัดสัมภาษณ์งานผู้สมัคร - สรุปรายงานแต่ละตำแหน่งงาน ของการสรรหาพนักงาน

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายสาขา 2. ติดตามประสานงานสาข-ติดตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี 3. จัดทำรายงานสรุปภาษีซื้อ 4. รวบรวมตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี 5. จัดทำเอกสารหนังสือภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ค. 62
7 . มัณฑนากร
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและสถาปนิกที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
8 . ดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man
-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad -ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าคำแหน่ง+ค่าฝีมือ+ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
10 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ประจำ โซน จ.เลย
- ติตามลูกหนี้โดยรถจักรยานยนต์ ตามเขตโดยแบ่งการติดตามหนี้พิ้นที่ จ.เลย - ศึกษาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อจัดลำดับในการติดตามหนี้ทุกช่องทาง เช่น ทำการส่ง จดหมายเตือนทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน 350 บาท/วัน +ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.เมืองเลย จ.เลยรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ตามเป้าที่ บริษัท กำหนด - บริหารจัดการเรื่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมฯ
22 พ.ค. 62
12 . ช่างและบริการ ประจำสาขา อ.เมือง จ.เลยรับสมัครด่วน !
-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ -ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า -ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยสาขา จังหวัดเลย (Shop Supervisor)
- วางแผนการทำงาน - วางแผนการจัดการพัสดุ - วางแผนเวลาทำงาน และวันหยุด - จัดการและบริหารบุคลากรภายในร้าน - ดูแลควบคุมพนักงาน - ตรวจสอบภาพรวมความเรียบร้อยของร้าน

Flash Express
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
21 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดเลย
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
17 พ.ค. 62
15 . ช่างยนต์
1.สามารถซ่อมรถยนต์ได้ เช่น รถ10ล้อ รถพ่วง รถโฟล์คลิพท์ 2.มีความรู้ด้านช่างยนต์ รถยนต์ เป็นอย่างดี 3.มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์ หรือ รถบรรทุกได้ดี 4.มีทักษะ ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ด้านช่างยนต์

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการซ่อมบำรุง
-วางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องยนต์/รถยนต์/รถบรรทุก -ควบคุมดูแลการรักษา และการซ่อมบำรุง(เครื่องจักร/เครื่องยนต์/รถยนต์/รถบรรทุก)ให้เป็นไปตามแผนที่ก...

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้าในกลุ่มร้านค้าหรือผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทั่วไปพร้อมหาลูกค้าใหม่ 2.จัดทำใบเสนอราคาเพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้า 3.สรุปยอดขายในแต่ละวัน เดือน ปี และทำข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายเทียบกับย...

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ