JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Clinical Data Associate
Description of Duties: • Reviews study protocol and assists study team in the implementation of routine clinical data management process • including data entry, data quality checking to meet the p...

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
เงินเดือน Attractive salary
25 พ.ค. 62
2 . Product specialist รับสมัครด่วน !
•ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมให้กับทีมขาย และลูกค้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย •พัฒนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และแคมเปญกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
25 พ.ค. 62
3 . พนักงานประจำคลินิค
- ต้อนรับ ลงประวัติคนไข้ - ทำความสะอาด - รับเงิน จ่ายยา

คลินิกหมอวัช
เงินเดือน 8,000-12,000
25 พ.ค. 62
4 . แพทย์แผนจีน/ แพทย์แผนไทยประยุกต์/ กายภาพบำบัด
ดูแลให้การรักษาและอธิบายปัญหาและอาการแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาได้ สามารถให้การรักษาโดยการนวด/กายภาพบำบัด/แพทย์แผนจีนได้

บริษัท เพนอะเวย์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
25 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ 2. ติดต่อประสานงานแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่เทคนิเชี่ยนเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการเครื่องมือแพทย์ 3. ดำเนิ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
24 พ.ค. 62
6 . นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)
1. ให้บริการการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน และให้บริการการจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ตามแผนการรักษาของรังสีแพทย์และตามหลักวิชาชีพนักรังสีกา...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
24 พ.ค. 62
7 . Product Specialist เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย - ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในตัวสินค้า จนสามารถปฏิบัติงานได้ - ให้การสนับสนุนผู้แทนขายในรายละเอียดของสินค้า หรือในเทคโนโลยีขั้นสูง - ออกเยี่ยม...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
24 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประจำแผนก IPD.,OPD.รับสมัครด่วน !
ติดต่อและประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดรับสมัครด่วน !
- ช่วยนักกายภาพบริการผู้ป่วย เช่น จัดท่าทางคนไข้, รับส่งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่เวชสถิติรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านหน่วยข้อมูล - ปฏิบัติงานเวชสถิติ และให้รหัสโรค

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
1.บันทึกประวัติลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติลูกค้า 3.ดูแล รับ-เบิกจ่าย แฟ้มประวัติลูกค้า 4.ช่วยประสานงานรับจองคิวลูกค้า 5.ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่บริษัทกำหนด

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
24 พ.ค. 62

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ออกหน่วย นักวิชาการสาธารณสุข,PN,NA(Part time) รับสมัครด่วน !
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการและให้การบริการด้านชีวอนามัย(หู ตา ปอด)ได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้(จ้างชั่วคราวรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2562)

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
15 . นักรังสีเทคนิค
ดูแลรับผิดชอบงานด้านรังสีเทคนิค

บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเช็คสินค้า
ลักษณะงาน -งานเวชระเบียนจัดทำประวัติสัตว์ป่วย เวชสถิติต่างๆ -ประสานงานในส่วนของเวชระเบียนกับฝ่ายอื่นๆในโรงพยาบาล -ลงนัดลูกค้า และแจ้งนัดลูกค้า -ต้อนรับลูกค้า เวลาทำงาน: 10 ชม ต่อวัน

โรงพยาบาลสัตว์ ประชาชื่น35
เงินเดือน ขั้นต่ำ 12,000 - 15,000 บาท ขึ้นกับวุฒิ และความสามารถ
23 พ.ค. 62

โรงพยาบาลเมืองพัทยา
หลายอัตรา
23 พ.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
23 พ.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 พ.ค. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ