JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเทคนิคการแพทย์รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2.ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ธนาคารเลือด 3.ตรวจสอบ Stock น้ำยา สารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 4.อนุมัติผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . นักเทคนิคการแพทย์รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานในห้อง LAB

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
3 . Operation Specialist
1.จัดตารางแพทย์ และประสานงานกับแพทย์ในการขอเวร 2.สัมภาษณ์แพทย์ก่อนเริ่มงาน รวมถึงการทดสอบความชำนาญของแพทย์ 3.ติดต่อและประสานงานกับ supplier เพื่อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่แพทย์ประจำคลินิกต้องการใช้งาน ...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
26 มิ.ย. 62
4 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง) รับสมัครด่วน !
- ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการ - ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ - ร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการสหสาขาวิ...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
5 . นักเทคนิคการแพทย์
- ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - ดูเเลเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ - ทดสอบ&ตรวจสอบ IQC และแก้ไขเมื่อออกนอกช่วง - จัดทำเอกสารคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภายใน - สามารถแก้ปัญหาเบื้...

บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่เวชสถิติ (Part time)
1 ให้รหัสข้อมูลและรหัสโรคตามคู่มือที่จัดทำไว้ บันทึกข้อมูลรหัสโรค ICD9, ICD10 2 เก็บรวมรวมสถิติต่างๆ จัดทำงานธุรการเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ให้คำแนะนำ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับเวชสถิติได้อย่...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่เวชสถิติ (Full time)
1 ให้รหัสข้อมูลและรหัสโรคตามคู่มือที่จัดทำไว้ บันทึกข้อมูลรหัสโรค ICD9, ICD10 2 เก็บรวมรวมสถิติต่างๆ จัดทำงานธุรการเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ให้คำแนะนำ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับเวชสถิติได้อย่...

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . นักเทคนิคการแพทย์
-จัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพอเพียงในการใช้งานและเหมาะสมพร้อมใช้งาน -ให้คำแนะนำการการเก็บและรักษาอย่างถูกวิธี -ตรวจวิเคราะห์ผลเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา -รับผิดชอบและดูแลการรายงานผลรวมทั้งตรวจ...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
9 . นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มิ.ย. 62

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
22 มิ.ย. 62
11 . นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
รับผิดชอบงานด้าน IVF LAB

บริษัท เอ็นเอช อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
21 มิ.ย. 62

โรงพยาบาลเมืองพัทยา
2 อัตรา
21 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน
1. พิจารณารับประกันชีวิตรายสามัญ,สินเชื่อและรายกลุ่มโดยวิเคราะห์จากข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยและ/หรือ Excel file,เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมถึงข้อมูลรอบข้าง เพื่อดำเนินการอนุมัติ,ขอเอกสารเพิ่มเติม(mem...

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ