JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
22 . เภสัชกรเเพทย์แผนไทย
1. ให้คำเเนะนำด้านสมุนไพรเเละให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าเเต่ละประเภท 2. สนับสนุนเเละส่งเสริมการขายภายในสาขาที่ปฏิบัติงาน 3. จัดทำข้อมูลสรุปสินค้าภายในร้าน 4. ตวรจสอบสินค้าหมดอายุเเละเเจ้งส่ง...

บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
18 มิ.ย. 62
23 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-Sterile Ceph(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิตยา Sterile Ceph ให้เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระบบ GMP และระบบคุณภาพอื่นๆ 2.วางแผนงานผลิต ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และประสานงานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
24 . เภสัชกร R&D(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
25 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
26 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตยาและสารเคมีต่างๆ 2.ควบคุมดูแลและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำและควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตามระบบ GMP 4.ประเมินผลการวิเคราะห์ รว...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
27 . เภสัชกรฝ่ายผลิตยาทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมการผลิตยาทั่วไปเพื่อให้ได้คุณภาพที่กำหนด 2. จัดทำและรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามระบบ GMP ที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ,เครื่องจักร ในกระบวนการผลิตยา ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
28 . Medical Sourcing Officer
1.ดูแลเรื่องการจัดประมูลยาและเวชภัณฑ์ประจำปีของโรงพยาบาล 2.คัดเลือก สรรหา และประเมินผู้ขายด้านยาและเวชภัณฑ์ 3.ปรับปรุง พัฒนาช่องทางในการหาแหล่งผู้ขายด้านยาและเวชภัณฑ์ใหม่ 4.Update ข้อมูลผู้ขายและข้...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 มิ.ย. 62
29 . เภสัชกร
1.งานเภสัชกรรมการบริบาล -จ่ายยาผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามคำสั่งแพทย์ -ให้คำแนะนำการใช้ยา รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพ้ยาและความคลาดเคลื่อนทางยา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.ส่ง...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 มิ.ย. 62
30 . Pharmacist (หลายอัตรา)รับสมัครด่วน !
Requirement many Pharmacists for QA/QC/R&D/ Production Department(New Graduated also welcome)

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
31 . เภสัชกร Full time สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ / ราชประสงค์ และ Part time ทุกสาขา
แบบประจำ หน้าที่ - จ่ายยาให้กับลูกค้าที่มาซื่อสินค้า - ดูแล Stock สินค้าในกลุ่ม Pharma และสินค้าอื่นในร้าน - Cashier - Salary ตามที่ตกลง 20-40K - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 12.5K - 15.5K - วันหยุด 8 วั...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
32 . เภสัชกรแผนกทะเบียน(ปฏิบัติงานศาลายา)รับสมัครด่วน !
- ประสานงาน และติดตามงาน -ตรวจสอบเอกสารในการดำเนินการขึ้นทะเบียน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
33 . ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านขายยารับสมัครด่วน !
- บริการให้ข้อมูลตัวสินค้าต่อลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ
18 มิ.ย. 62
34 . เภสัชกร Full Time และ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/คิดตามชั่วโมงการทำงาน
18 มิ.ย. 62
35 . เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ
-ตรวจสอบเอกสารการผลิตและควบคุมคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุมัติยาสำเร็จรูปเพื่อออกจำหน่าย -ควบคุมดูแลระบบประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -อนุมัติผลการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกันความบกพร่องขอกผลิตภัณฑ์ -ควบ...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
36 . เภสัชกรฝ่ายผลิต
-กำหนดนโยบายการวางแผนการผลิตร่วมกับฝ่ายวางแผนและจัดซื้อ -อนุมัติแผนการควบคุมกระบวนการและสามารถตรวจวัดได้ -อนุมัติกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ -ตรวจสอบการทดลองผลิตยาเพื่อขึ้นทะเบียนใหม่ ...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
37 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
เภสัชกรฝ่ายผลิต มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่ายผลิต พนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่ายผลิต 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตาม...

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
38 . product specialist
-นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับทางโรงพยาบาลและร้านขายยาโดยการจัดทำพรีเซนต์ -สอนผลิตภัณฑ์ผู้แทน -มองหาโอกาสในการนำเสนอยาต่างๆเข้าโรงพยาบาลและร้านขายยา

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
39 . เภสัชกร Validationรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Validation ทั้งหมด เช่น Process Validation , Method Validation , Cleaning Validation รวมถึงการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานด้าน Validatio...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
40 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตในแผนกให้ได้ตามมาตรฐาน GMP/PICs 2. ดำเนินการและควบคุมผลิตยาทั้งกระบวนการในแผนกที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแผนการผลิต 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ให้ได้ต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
17 มิ.ย. 62
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ