JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
18 มิ.ย. 62
2 . เภสัชกร (Pharmacist) ประจำสาขานครสวรรค์
• บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยา • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา • ดูแลจัดเตรียมยาที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 มิ.ย. 62
3 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
เภสัชกรฝ่ายผลิต มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่ายผลิต พนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่ายผลิต 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตาม...

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
4 . Pharmacist (35K – 50K) (SDG-23526)
• Be responsible for selling medicine by giving advice to customers as pharmacist. • Manage inventory, do inspection of the products and unpack products. • Line up products in the rack neatly • Pre...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–50,000THB
18 มิ.ย. 62
5 . เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist)รับสมัครด่วน !
1. ผลิตและควบคุมการผลิตตามแผนการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำ ตรวจสอบ และดูแลเอกสารการผลิตยาตามมาตรฐานGMP 3. ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 4. ตรวจสอบ ดูแล แนะ...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
6 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต ยาน้ำ ยาครีม และยาเม็ด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
7 . เภสัชกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพยาในโรงงานผลิตยา เวชสำอาง

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
8 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
9 . Pharmacist (หลายอัตรา)รับสมัครด่วน !
Requirement many Pharmacists for QA/QC/R&D/ Production Department(New Graduated also welcome)

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
11 . เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ
-ตรวจสอบเอกสารการผลิตและควบคุมคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุมัติยาสำเร็จรูปเพื่อออกจำหน่าย -ควบคุมดูแลระบบประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -อนุมัติผลการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกันความบกพร่องขอกผลิตภัณฑ์ -ควบ...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . เภสัชกรฝ่ายผลิต
-กำหนดนโยบายการวางแผนการผลิตร่วมกับฝ่ายวางแผนและจัดซื้อ -อนุมัติแผนการควบคุมกระบวนการและสามารถตรวจวัดได้ -อนุมัติกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ -ตรวจสอบการทดลองผลิตยาเพื่อขึ้นทะเบียนใหม่ ...

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . เภสัชกรเเพทย์แผนไทย
1. ให้คำเเนะนำด้านสมุนไพรเเละให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าเเต่ละประเภท 2. สนับสนุนเเละส่งเสริมการขายภายในสาขาที่ปฏิบัติงาน 3. จัดทำข้อมูลสรุปสินค้าภายในร้าน 4. ตวรจสอบสินค้าหมดอายุเเละเเจ้งส่ง...

บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
18 มิ.ย. 62
14 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-Sterile Ceph(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิตยา Sterile Ceph ให้เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามระบบ GMP และระบบคุณภาพอื่นๆ 2.วางแผนงานผลิต ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และประสานงานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
16 . เภสัชกร R&D(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
17 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
18 . เภสัชกร Full time สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ / ราชประสงค์ และ Part time ทุกสาขา
แบบประจำ หน้าที่ - จ่ายยาให้กับลูกค้าที่มาซื่อสินค้า - ดูแล Stock สินค้าในกลุ่ม Pharma และสินค้าอื่นในร้าน - Cashier - Salary ตามที่ตกลง 20-40K - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 12.5K - 15.5K - วันหยุด 8 วั...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
19 . เภสัชกรทะเบียนยา
ดูแลจัดการงานในแผนกทะเบียนต่างประเทศ 1. จัดทำตรวจสอบเอกสารตำรับยาใหม่ หรือยาของลูกค้าเพื่อ ขึ้นทะเบียนต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับตำรับยาแบบ ACTD ตามข้อกำหนดแต่ละประเทศที่ต้องการขึ้นทะเบียนยา ...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
20 . ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านขายยารับสมัครด่วน !
- บริการให้ข้อมูลตัวสินค้าต่อลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ
19 มิ.ย. 62
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ