JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
18 มิ.ย. 62
2 . เภสัชกร (Pharmacist) ประจำสาขานครสวรรค์
• บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยา • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา • ดูแลจัดเตรียมยาที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 มิ.ย. 62
3 . Pharmacist (35K – 50K) (SDG-23526)
• Be responsible for selling medicine by giving advice to customers as pharmacist. • Manage inventory, do inspection of the products and unpack products. • Line up products in the rack neatly • Pre...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–50,000THB
18 มิ.ย. 62
4 . เภสัชกร
1. ควบคุมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2. ควบคุมกำกับดูแลงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3. มีการควบคุมกำกับสต็อคยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ควบคุม กำกับ ติดตาม ระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเป้าหมายขององ...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
5 . เภสัชกร
- เตรียม ตรวจสอบ จ่ายยาและ เวชภัณฑ์ ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านยา รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องต่อนโยบายแ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
6 . เภสัชกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพยาในโรงงานผลิตยา เวชสำอาง

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
7 . เภสัชกรฝ่ายผลิต (Production Pharmacist)รับสมัครด่วน !
1. ผลิตและควบคุมการผลิตตามแผนการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำ ตรวจสอบ และดูแลเอกสารการผลิตยาตามมาตรฐานGMP 3. ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 4. ตรวจสอบ ดูแล แนะ...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
8 . เภสัชกรขึ้นทะเบียนต่างประเทศ (ปฏิบัติงานบางพลัด)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3. ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/น...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
9 . เภสัชกรทะเบียนยา
ดูแลจัดการงานในแผนกทะเบียนต่างประเทศ 1. จัดทำตรวจสอบเอกสารตำรับยาใหม่ หรือยาของลูกค้าเพื่อ ขึ้นทะเบียนต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับตำรับยาแบบ ACTD ตามข้อกำหนดแต่ละประเทศที่ต้องการขึ้นทะเบียนยา ...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
10 . เภสัชกรประจำคลินิก
1.ควบคุมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2.ควบคุมกำกับดูแลงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3.มีการควบคุมกำกับสต็อคยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.ควบคุม กำกับ ติดตาม ระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเป้าหมายขององค์...

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
18 มิ.ย. 62
11 . ผจก.QC (pharmacist)
ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
12 . เภสัชกร ประจำร้านยา Pure Big C พัทยาเหนือ / พัทยากลาง / ชลบุรี / สัตหีบ
- จัดระเบียบร้านขายยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น - การรักษาความสมบูรณ์ในการควบคุมการจัดส่งยาและการติดฉลากยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - เภสัชกรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
13 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
18 มิ.ย. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
18 มิ.ย. 62
16 . เภสัชกร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก QC จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
18 มิ.ย. 62
17 . เภสัชกร QC , QA , PD, R&Dรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา 2.ควบคุมดูแลระบบเอกสารภายในฝ่ายควบคุมคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและห้องปฏิบัติการ 3.ควบคุมขั้นตอนการวิเคราะห์และการตรวจสอบผลิตภั...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
18 . เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา -เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยา -ขึ้นทะเบียนยา และติดต่อประสานงานกับองค์กรที่ควบคุมต่างๆ -ติดต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนยา และติดตามผล -...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
19 . Production Pharmacist
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบควบคุม และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคให้มีคว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Positions
เงินเดือน Negotiable
18 มิ.ย. 62
20 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต ยาน้ำ ยาครีม และยาเม็ด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ