JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกร (Pharmacist) ประจำสาขานครสวรรค์
• บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยา • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา • ดูแลจัดเตรียมยาที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 62
2 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 มิ.ย. 62
3 . Product Manager / Product Specialist
หน้าที่และความรับผิดชอบ • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์ • ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท • คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลา...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-60,000
26 มิ.ย. 62
4 . เภสัชกร ประจำร้านยา Pure Big C พัทยาเหนือ / พัทยากลาง / ชลบุรี / สัตหีบ
- จัดระเบียบร้านขายยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น - การรักษาความสมบูรณ์ในการควบคุมการจัดส่งยาและการติดฉลากยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - เภสัชกรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบยาและชนิดของยา ทั้งชนิด ปริมาณ ขนาดยา และวิธีการใช้ยา ก่อนส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง - จัดซื้อจัดจ้างยาจากบริษัทเข้าสู่โรงพยาบาล - จัดเก็บ ควบคุมคลังยาให้มี...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 62
6 . เภสัชกร(Full Time)
- มีทักษะด้านการค้นหา DRP, ประเมิน ADR, ทักษะการ Counseling - มีประสบการณ์หรือฝึกงานด้าน Clinical Pharmacist พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ Pharm.D หรืองานอื่นเช่น ผสมยา Antibiotic, เคมีบำบัด

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
7 . เภสัชกร(ฝ่ายผลิต 1,2)
1. เภสัชกรประจำฝ่าย QA รับผิดชอบการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และการปล่อย ผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งจำหน่าย 2. เภสัชกรประจำฝ่าย ผลิต รับผิดชอบควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต 3. เภสัชกรศูนย์วิจัย BLC รับ...

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
8 . เภสัชกร QC , QA , PD, R&Dรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา 2.ควบคุมดูแลระบบเอกสารภายในฝ่ายควบคุมคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและห้องปฏิบัติการ 3.ควบคุมขั้นตอนการวิเคราะห์และการตรวจสอบผลิตภั...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านขายยารับสมัครด่วน !
- บริการให้ข้อมูลตัวสินค้าต่อลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ
26 มิ.ย. 62
10 . เภสัชกร Full Time และ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/คิดตามชั่วโมงการทำงาน
26 มิ.ย. 62
11 . เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบอากาศและลมร่วมกับทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด GMP รวมทั้ง Monitoring ระบบอากาศ 2.ดูแลรับผิดชอบในเรื่อง Out of specification , Deviation และ Non-conforming report รวมทั้งยา OOS จากการศึกษ...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
12 . ผจก.QC (pharmacist)
ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
13 . เภสัชกร
1. ควบคุมดูแลการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 2. ควบคุมกำกับดูแลงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3. มีการควบคุมกำกับสต็อคยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ควบคุม กำกับ ติดตาม ระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและเป้าหมายขององ...

Deep & Harmoncare IVF Center (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
14 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
26 มิ.ย. 62
16 . เภสัชกร Full time สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้าและPart time บางกะปิ/บางนา/รังสิต
แบบประจำ หน้าที่ - จ่ายยาให้กับลูกค้าที่มาซื่อสินค้า - ดูแล Stock สินค้าในกลุ่ม Pharma และสินค้าอื่นในร้าน - Cashier - Salary ตามที่ตกลง 20-40K - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 12.5K - 15.5K - วันหยุด 8 วั...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
17 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตในแผนกให้ได้ตามมาตรฐาน GMP/PICs 2. ดำเนินการและควบคุมผลิตยาทั้งกระบวนการในแผนกที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแผนการผลิต 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ให้ได้ต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
26 มิ.ย. 62
18 . Pharmacist (Fresh Graduated is also welcome) (35K – 50K) (SDG-23526)
• Be responsible for selling medicine by giving advice to customers as pharmacist. • Manage inventory, do inspection of the products and unpack products. • Line up products in the rack neatly • Pre...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–50,000THB
26 มิ.ย. 62
19 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
20 . เภสัชกรควบคุมคุณภาพ
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสาร Validation เครื่อง Raman สำหรับการ Identification 100% 2.ตรวจสอบและปล่อยผ่านวัตถุดิบที่รับเข้ามา และจัดทำ WI วิธีการวิเคราะห์วัตถุดิบ 3.ปรับปรุง WI และจัดทำ WI ของแผนก QC ที...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ