JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 264 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลวิชาชีพ
1.รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ และปัญหาทางการพยาบาลของ ผู้รับบริการ 2.แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดการป่วยเนื่องจากการทำงาน 3.ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคขั้นต้นให้การพยาบาลกลุ่มอาการต่า...

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
เภสัชกรฝ่ายผลิต มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่ายผลิต พนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่ายผลิต 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตาม...

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยแพทย์
- ช่วยดูแลต้อนรับ ช่วยทำเอกสาร - เข้าช่วยแพทย์ทำหัตถการ - ทำความสะอาดคลินิก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รังสิตเวชกรรมคลินิก
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000
26 มิ.ย. 62
4 . เภสัชกร (Pharmacist) ประจำสาขานครสวรรค์
• บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยา • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา • ดูแลจัดเตรียมยาที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
-ให้ความช่วยเหลือสัตวแพทย์ในการบังคับสัตว์หรือจับสัตว์ เพื่อสะดวกต่อการตรวจและวินิจฉัย -สามารถหยิบเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่สัตวแพทย์ต้องการ เพื่อใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัย -สามารถ...

บริษัท แบงค์ค็อก เว็ทเทอร์รินาเรียน สเปเชียลลิสต์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
26 มิ.ย. 62
6 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
10 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
26 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขาปทุมธานี
-ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ -ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย -สังเกตอาการสัตว์ -ทำความสะอาดกรง -ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ -ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 +(ค่ากะ + RA )
26 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขาพระนั่งเกล้า รับสมัครด่วน !
- ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ - ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย - สังเกตอาการสัตว์ - ทำความสะอาดกรง - ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ - ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท++
26 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขา ภูเก็ต
-ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ -ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย -สังเกตอาการสัตว์ -ทำความสะอาดกรง -ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ -ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
4 อัตรา
เงินเดือน 10,200 +(ค่ากะ + RA )
26 มิ.ย. 62
10 . Veterinary Technologist / Nurse (นักการพยาบาลสัตว์)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจร่างกาย วัดอุณหภูมิ วัดชีพจรและอัตราการหายใจของสุนัขและแมว - ลงบันทึกข้อมูลการรักษาในโรงพยาบาล - จัดยาตามใบสั่งแพทย์ - เฝ้าระวังในระหว่างการผ่าตัด และการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดของสุนัขแล...

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
4 อัตรา
26 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขา แครายรับสมัครด่วน !
-ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ -ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย -สังเกตอาการสัตว์ -ทำความสะอาดกรง -ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ -ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,200 ++ (Top up+ค่ากะ)
26 มิ.ย. 62
12 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 มิ.ย. 62
13 . Product Manager / Product Specialist
หน้าที่และความรับผิดชอบ • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์ • ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท • คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลา...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-60,000
26 มิ.ย. 62
14 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการแพทย์
1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้ง HIV อย่างถูกต้อง แ ม่นยำ และชัดเจน 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ HIV (ยาPrEP และยาPEP) 3. ให้คำปรึกษารา...

บริษัท พัลซ์ สีลม จำกัด
เงินเดือน 19,000 +ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม - ประกันสุขภาพ
รายละเอียดของงาน •พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims) •วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล •ประสานงานระหว่า...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
26 มิ.ย. 62
17 . Nurse
- ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพยาบาล

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
18 . เภสัชกร ประจำร้านยา Pure Big C พัทยาเหนือ / พัทยากลาง / ชลบุรี / สัตหีบ
- จัดระเบียบร้านขายยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น - การรักษาความสมบูรณ์ในการควบคุมการจัดส่งยาและการติดฉลากยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - เภสัชกรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
20 . ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ สังเกตอาการ หรือสิ่งผิดปกติ แล...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
 พบ 264 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ