JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 269 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สูตินรีแพทย์/วิสัญญีแพทย์
1. ตรวจคนไข้สูตินรีเวช OPD 2. แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดทางสูตินรีเวช

คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
2 . พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล/พยาบาลห้องผ่าตัด
1. ช่วยเหลือและดูแลผู้รับบริการตามคำสั่งแพทย์ 2. ติดตาม ประเมินอาการผู้รับบริการ 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานตามขอบเขตและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5. ดูแลและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย...

คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
1.บันทึกประวัติลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติลูกค้า 3.ดูแล รับ-เบิกจ่าย แฟ้มประวัติลูกค้า 4.ช่วยประสานงานรับจองคิวลูกค้า 5.ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่บริษัทกำหนด

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
27 พ.ค. 62
4 . พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก
- ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม - ทำหัตถการแทนแพทย์ได้ในบางกรณีเช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา หรือ ให้คำแนะนำกับคนไข้ได้

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 40,000
27 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยพยาบาล
1.ต้อนรับและดูแล ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในคลินิก 2.ให้บริการด้าน Treatment และสนับสนุนการขาย Treatment ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 3.ช่ว...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
27 พ.ค. 62
6 . แพทย์ (Part Time)
1. ดูแลและบริหารงานส่วนแพทย์และพยาบาล 2. ดูแลและตรวจสอบการจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 3. ทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับความงาม 4. ให้คำปรึกษาในด้านความงาม

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 30,000+++
27 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ออกหน่วย นักวิชาการสาธารณสุข,PN,NA(Part time) รับสมัครด่วน !
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการและให้การบริการด้านชีวอนามัย(หู ตา ปอด)ได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้(จ้างชั่วคราวรายเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2562)

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
8 . นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
-ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
10 . นักเทคนิคการแพทย์
- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รับรองผลการตรวจ รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ - ดำเนินการและธำรงไว้ ซึ่งโปรแกรมควบคุมคุณภาพที่จำเป็น การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งบ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
11 . เภสัชกร
- เตรียม ตรวจสอบ จ่ายยาและ เวชภัณฑ์ ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านยา รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องต่อนโยบายแ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
12 . พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 พ.ค. 62
13 . พนักงานประจำคลินิค
- ต้อนรับ ลงประวัติคนไข้ - ทำความสะอาด - รับเงิน จ่ายยา

คลินิกหมอวัช
เงินเดือน 8,000-12,000
27 พ.ค. 62
14 . Clinical Data Associate
Description of Duties: • Reviews study protocol and assists study team in the implementation of routine clinical data management process • including data entry, data quality checking to meet the p...

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
เงินเดือน Attractive salary
27 พ.ค. 62
15 . เภสัชกร
This position is responsible for managing clinical data from clinical research studies conducted by the Pharmacy Division. Specific responsibilities include: • provide pharmacy services, Help in t...

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
เงินเดือน attractive salary
27 พ.ค. 62
16 . Pharmacist (35K – 50K) (SDG-23526)
• Be responsible for selling medicine by giving advice to customers as pharmacist. • Manage inventory, do inspection of the products and unpack products. • Line up products in the rack neatly • Pre...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–50,000THB
27 พ.ค. 62
17 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
18 . พยาบาลศูนย์คุณภาพ
งานบริหารความเสี่ยง ติดตามกำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ และประสานงานด้านงานคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 พ.ค. 62
19 . เภสัชกร
1.งานเภสัชกรรมการบริบาล : -จ่ายยาผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามคำสั่งแพทย์ -ให้คำแนะนำการใช้ยา รวมทั้งติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพ้ยาและ ความคลาดเคลื่อนทางยา ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิช...

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 พ.ค. 62
20 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตยาและสารเคมีต่างๆ 2.ควบคุมดูแลและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำและควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตามระบบ GMP 4.ประเมินผลการวิเคราะห์ รว...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
 พบ 269 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ