JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 268 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . OR Nurse พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด
ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด -จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระ...

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
25 มิ.ย. 62
2 . พยาบาลวิชาชีพ Fulltimeรับสมัครด่วน !
ศูนย์ศัลยกรรมความงาม ถนนพระยาสัจจา บ้านสวน ชลบุรี ทำงาน 11.00-20.00 น. (เบรค 1 ชั่วโมง) 5-6 วันต่อสัปดาห์ (ตามตกลง) ดูแลคนไข้ ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการรักษาได้ดี เปิดเส้น IV IM ได้อย่างแม่นยำ

บริษัท เดอะโว้กคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยแพทย์ (สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- เข้าช่วยห้องผ่าตัดเล็ก - เข้าช่วยห้องทรีตเม้นต์/หัตถการแพทย์ - ดูแลลูกค้า (คนไข้) - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เดอะโว้กคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท (สามารถคุยเรื่องค่าตอบแทนได้)
25 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยพยาบาลER
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ - ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ - ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยทันตกรรม
- การช่วยทันตกรรมในงานทันตกรรมทุกชนิด - ตรวจสอบเครื่องมือทันตกรรมทุกชนิดก่อนใช้งาน - ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเรื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม - จัดทำเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในแผนกทันตกรม - ส่งและรับเครื่องมือ...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามเหมาะสม
25 มิ.ย. 62
6 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
เภสัชกรฝ่ายผลิต มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่ายผลิต พนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่ายผลิต 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตาม...

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
8 . เภสัชกร (Pharmacist) ประจำสาขานครสวรรค์
• บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยา • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา • ดูแลจัดเตรียมยาที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62
9 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
10 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
25 มิ.ย. 62
10 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
1.บันทึกประวัติลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติลูกค้า 3.ดูแล รับ-เบิกจ่าย แฟ้มประวัติลูกค้า 4.ช่วยประสานงานรับจองคิวลูกค้า 5.ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่บริษัทกำหนด

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
25 มิ.ย. 62
12 . พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก
- ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม - ทำหัตถการแทนแพทย์ได้ในบางกรณีเช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา หรือ ให้คำแนะนำกับคนไข้ได้

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 40,000
25 มิ.ย. 62
13 . ผู้ช่วยพยาบาล
1.ต้อนรับและดูแล ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในคลินิก 2.ให้บริการด้าน Treatment และสนับสนุนการขาย Treatment ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 3.ช่ว...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
25 มิ.ย. 62
14 . แพทย์ (Part Time)
1. ดูแลและบริหารงานส่วนแพทย์และพยาบาล 2. ดูแลและตรวจสอบการจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 3. ทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับความงาม 4. ให้คำปรึกษาในด้านความงาม

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน 30,000+++
25 มิ.ย. 62
15 . พนักงานประจำ (ติด BTS พระโขนง)รับสมัครด่วน !
ที่ปรึกษาด้านความงาม (Aesthetic Consultant) ให้คำปรึกษาในการดูแลผิวและแนะนำการรักษา รับผิดชอบและสนับสนุนเป้าหมายรวมของทีม ดูแลความพร้อมของส่วนที่รับผิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรีทเมนท์ ...

พุทธรักษา เอสเธติค
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
16 . Nurse
- ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพยาบาล

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
17 . Production Pharmacist
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบควบคุม และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคให้มีคว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Positions
เงินเดือน Negotiable
25 มิ.ย. 62
18 . Pharmacist (Fresh Graduated is also welcome) (35K – 50K) (SDG-23526)
• Be responsible for selling medicine by giving advice to customers as pharmacist. • Manage inventory, do inspection of the products and unpack products. • Line up products in the rack neatly • Pre...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000–50,000THB
25 มิ.ย. 62
19 . Product Manager / Product Specialist
หน้าที่และความรับผิดชอบ • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์ • ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท • คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลา...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-60,000
25 มิ.ย. 62
20 . พยาบาลวิชาชีพ
- ทำหัตถการตามแพทย์สั่ง - จัดยา จ่ายยา - ดูแลคนไข้ตามจุดที่ปฏิบัติงาน - งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
 พบ 268 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ