เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาแพร่
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาแพร่
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 61
3 . พนักงานพัฒนาร้านค้า
ลักษณะงาน 1.พัฒนาตลาดและการปฏิบัติงานโครงการพิเศษ 2.สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับรายการการตลาด 3.การจัดการสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท ในร้านค้ารายสำคัญ และตลาดตัวอย่าง งานที่ต้องปฏิบัติ (Duties & Re...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ประมาณ 16,000
20 มี.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่บัตรเครดิต Krungsri First Choice ประจำพื้นที่จ.แพร่รับสมัครด่วน !
1.สินเชื่อส่วนบุคคล 2.สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า 3.สร้างยอดสมัครบัตร Firstchoice 4.วันหยุดจะไม่ตรงกับ เสาร์-อาทิตย์ 1 เดือนหยุดได้ 6 วัน 5.ทำยอดอนุมัติสมัครบัตร Firstchoice เดือนละ 20ใบ/เฉลี่ยวันละ1...

Krungsri Consumer
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000+ค่าน้ำมันรถ+ค่า Commission
20 มี.ค. 61
5 . NL_พนักงานแนะนำบัตร (สาขาแพร่)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์), - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน, - ออกบู...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
20 มี.ค. 61
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. สามารถบริหารจัดการด้านบัญชี และ การเงินทั้งกระบวนการได้ 2. เปิดใบสำคัญจ่ายหนี้ต่างๆ 3. ตรวจสอบเงินเข้า - ออกในบัญชีธนาคาร 4. เปิดใบสำคํญเงิน (ลูกค้าชำระเงิน) 5. ตรวจสอบเอกสารก่อนชำระเงิน 6. ออ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มี.ค. 61
7 . พนักงานฝ่ายผลิต / พนักงานควบคุมคุณภาพ
- ดูแล ปฏิบัติงาน ตามกระบวนการฝ่ายผลิต - ควบคุม ตรวจสอบงาน และ กระบวนการทำงาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน รายวัน ตามกฎหมายขั้นต่ำ
19 มี.ค. 61
8 . ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก 2. จดชวเลขการสั่งงานและถอดข้อความชวเลขได้รวดเร็วและถูกต้อง 3. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญ 4. รวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อเตรียมเขียนรายงานและร่างสุนท...

บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
19 มี.ค. 61
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.รับผิดชอบปิดบัญชีในระบบบัญชี สำหรับบริษัทในเครือ และส่งรายงานให้กรรมการผู้จัดการภายในกำหนดเวลา 2.จัดทำและนำส่งรายงานภาษีให้ทันเวลา 3.ควบคุมการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ขอ...

บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000
19 มี.ค. 61
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตทั้งโรงงาน และ งานวิศวกรรม ทั้งกระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ดูแล ควบคุม กระบวนการทำงาน และ ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. จัดทำ และ ดำเนินการในงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ และ คิดคำนวณเงินเดือนตามรอบ 2. ทำเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในบริษัทฯ และ ภายนอกบริษัทฯ 4. ช่วยงานฝ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 61
12 . 1. Planning Export Officer 2.Sale Export Officer
Planning Export Officer : 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผนการส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด 2. ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทาง marketing และ Production 3. ติดต่อข้อมูลกับลูกค้า 4. งานอื่นๆที...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 61
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ