เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายประจำหน่วยรถ (โซนพื้นที่ จ.พิจิตร)
1. เข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผิลตภัณฑ์และเพื่อสร้างโอกาสด้านการขาย 2. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนการทำงาน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งสอบถามความต้องการจากลูกค้า 3. เก็บเงิน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม (20,000 - 30,000 บาท/เดือน)
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาแพร่)
1. แสวงหาลูกค้าใหม่ 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า ให้เกิดความภักดีต่อสินค้าเพื่อเกิดการบอกต่อ 3. ต้อนรับและบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูง 4. ส่งสินค้าให้กับลูกค้า 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

PSI Corporation Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมมิชชั่น
18 ม.ค. 62
3 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดแพร่) (สัญญาจ้าง)
1.ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท 3...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
4 . พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri First Choice ดูแลร้านค้า Dealer เขตอ.เมืองฯ จ.แพร่รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต / สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า / สินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า โดยรับผิดชอบเป้าหมายการขายบัตรเครดิต (ผ่านการอนุมัติ) 15-20 ราย / เดือน 2.ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องข...

Krungsri Consumer
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่า Commission + ค่าน้ำมันรถ+ค่าโทรศัพท์
18 ม.ค. 62
5 . PC Manager (ฝึกอบรม Product) พื้นที่ แพร่-น่าน
- อบรม ให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC, Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ - งานอื่น...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+KPI+ค่าเดินทาง
18 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบปิดบัญชีในระบบบัญชี สำหรับบริษัทในเครือ และส่งรายงานให้กรรมการผู้จัดการภายในกำหนดเวลา 2.จัดทำและนำส่งรายงานภาษี ภงด 1,3,53 ภพ.30 ทุกเดือน 3.ควบคุมการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและตรวจสอบความครบ...

บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
7 . โฟร์แมน งานรถไฟ
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการ และปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศักดาพร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 ม.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ /วิศวกรสนาม (งานทาง/งานถนน/งานรถไฟ)
รับผิดชอบในการควบคุมงาน การปฏิบัติงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมาในการก่อสร้างในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ และปฏิบั...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 ม.ค. 62
9 . หัวหน้าควบคุมงานฝ่ายผลิต (รายวัน ++)
1. ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ และ เป้าหมายในแต่ละวัน 3. บริหารกำลังการผลิต และ ควบคุมอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 4. ควบคุมค่าใ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ม.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตทั้งโรงงาน และ งานวิศวกรรม ทั้งกระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ดูแล ควบคุม กระบวนการทำงาน และ ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. จัดทำ และ ดำเนินการในงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ และ คิดคำนวณเงินเดือนตามรอบ 2. ทำเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคนไทย และ ต่างด้าว 3. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในบริษัทฯ และ ภายน...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ม.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม/ช่างไฟฟ้า/ช่างกลึง CNC
ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม : - ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานตามแผนการ PM ประจำเดือน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างไฟฟ้า : - ดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งานอื่นๆ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท - บันทึกใบสำคัญจ่าย ของบริษัทตามระบบบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ม.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ