เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาและเร่งรัดสินเชื่อภาคสนาม (ประจำพื้นที่แม่ฮ่องสอน)
• ติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ ( Collection ) ตามกำหนดระยะเวลา และ/หรือ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ( Verification )ให้ถูกต้อง • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่ค้างชำระ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
19 ม.ค. 62
2 . เภสัชกร
ปฏิบัติงานเภสัชกรในร้านขายยา

ร้านแหลมทองเภสัช
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000
18 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการร้านอาหาร
ร้านเอิร์ทโทน เป็นร้านอาหารมังสวิรัติและเบเกอร์รี่เพื่อสุขภาพ raw food , raw cake รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หรือ ผู้จัดการร้าน มีความเป็นผู้นำ ช่างสังเกต มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รักงานบริการ ส...

ร้านเอิร์ทโทน
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
15 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ