JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (แม่ฮ่องสอน)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาและเร่งรัดสินเชื่อภาคสนาม (ประจำพื้นที่แม่ฮ่องสอน)
• ติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ ( Collection ) ตามกำหนดระยะเวลา และ/หรือ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ( Verification )ให้ถูกต้อง • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่ค้างชำระ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
14 มี.ค. 62
3 . Senior Accountant
- บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการบัญชีห้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - จัดทำงบการเงิน รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและตรงเวลา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบ

บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน 20K or Neg.
12 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ