JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน บ้าน โรงแรม คอนโด เป็นต้น

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
26 พ.ค. 62
2 . วิศวกรควบคุมต้นทุน และประมาณราคา (Cost Engineer & Quantity Surveyor)รับสมัครด่วน !
- สามารถถอดแบบตรวจเช็คปริมาณงานและประมาณราคางานก่อก่อสร้าง - จัดทำเอกสารประมาณราคา และเสนอราคาอย่างถูกต้อง - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบงานก่อสร้างเพิ่ม/ลด ระ...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
3 . ประเมินราคา/โยธา(ผู้ช่วยผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลตารางงานของผู้บริหาร 2.ประมาณราคาและสามารถถอดแบบโครงสร้างอาคาร 3.จัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการ และรายงานความคืบหน้าต่างๆของโครงการ 4.ติดตามดูงานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงดู...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
4 . ประมาณการราคาฝ่ายก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ถอดแบบก่อสร้าง พร้อมประเมินราคาก่อสร้างได้ 2.สามารถควบคุมต้นทุนของบริษัทตามที่กำหนดได้

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . Estimate Engineer (Architect)/ วิศวกรประมาณราคางานสถาปัตย์รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์คำถามจาก Sub/Supplier (ประมูล) 2. การสรุปสาระสำคัญแบบรูป-รายการ 3. การดูสถานที่จริง และฟังคำชี้แจ้ง 4. การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารเพิ่มเติม (ระหว่างการประมูล) 5. การถอดประมาณการ และจัดทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
6 . วิศวกรประเมินราคา
- ประมาณราคาเรือสร้างใหม่รวมถึงเรือซ่อม - สร้่างฐานข้อมูลด้านราคาและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างเรือและซ่อมเรือ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ - ประสานงานกับ Supplier และผู้รับเหมาภายนอกเพื่อจ...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
7 . วิศวกรสำนักงาน / พนักงานประเมินราคา
- ถอดราคาวัสดุตามวัสดุโครงสร้าง - ตรวจเช็คปริมาณการก่อสร้าง - ประสานงานและจัดทำเอกสารประเมินราคาวัสดุต่างๆ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
25 พ.ค. 62
8 . พนักงานสั่งจ้างรับสมัครด่วน !
- สั่งจ้างงาน ประเมินราคา ถอดปริมาณ,วัสดุ,ค่าแรง - ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมตามงบประมาณ - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคาที่เหมาะสม - จัดหาผู้รับเหมาและช่างในส่วนงานก่...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง .
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
9 . พนักงานประมาณราคางานระบบโครงสร้าง
1. ถอดแบบ 2. ประมาณราคา 3. จัดทำและควบคุมงบประมาณ 4. จัดทำแผนงาน 5. ควบคุมดูแลงานสร้างและงานโครงการต่างๆ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ถอดแบบและประเมิณราคา
- ถอดปริมาณวัสดุ ทำเอกสารประเมิณราคาBOQ - ตรวจเช็คปริมาณงาน - ตรวจสอบงานก่อสร้างเพิ่ม-ลด - เขียนแบบ Auto Cad (ASBUILT RAWING)

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
25 พ.ค. 62
11 . Quantity Surveyor Estimator ประเมินราคา คำนวนจำนวนวัสดุ
– ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ – ประมาณราคางานก่อสร้าง-งานโครงสร้าง และงานระบบ เช่น งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบประปา งานระบบดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ – ประมาณราคาส่วนก่อสร้างที่มีการเ...

China State Construction Engineering (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
25 พ.ค. 62
12 . ประเมินราคารับสมัครด่วน !
- ถอดแบบกระจก อลูมิเนียม - ประเมินราคา - ถอดปริมาณ

บริษัท แสงธนา อลูมิเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามประสบการณ์ทำงาน
25 พ.ค. 62
13 . Estimator (ประมาณราคา กระจก อลูมิเนียม ฮาร์ดแวร์)รับสมัครด่วน !
1. คำนวณถอดวัสดุอุปกรณ์ กระจก อลูมิเนียม ฮาร์ดแวร์ 2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจเช็คปริมาณจากแปลนพื้น 4. จัดทำรายการสรุปการคำนวณวัสดุอุปกรณ์ 5. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อ...

บริษัท ซี.เอ็น.โปรเกรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
14 . ประเมินราคารับสมัครด่วน !
-ประเมินราคาจากแบบ เพื่อจัดทำ BOQ -ประเมินราคางานเพิ่มเติม จัดทำ BOQ ทำแบบงานเพิ่ม -ประสานงานลูกค้า -ประสานงานผรม. -ถอดวัสดุจากแบบ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์และฐานเงินเดือนบริษัท
25 พ.ค. 62
15 . วิศวกรประมาณราคา
1. เตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) 2. ถอดแบบ ประมาณราคา 3. สืบราคาวัสดุ 4. ประมาณราคาตามแบบให้ถูกต้อง 5. จัดทำเอกสารเสนอราคา 6. มีความรู้ความเข้าใจในแบบงานก่อสร้าง 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
25 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ประมาณราคา ทำใบเสนอราคาให้สามารถตอบสนองต่อการขายได้ทันเวลา - จัดทำต้นทุนสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบง่ายต่อการประมาณราคา

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และการสัมภาษณ์
25 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าซ่อมแซมบ้าน/ต่อเติมบ้าน/รีโนเวทบ้าน - ประสานงานกับทีมช่างที่ต้องเข้าไปทำ - ถอดรายการวัสดุหลังจากที่ลูกค้าตกลงทำ - ประงานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ** มีโบนัสทุก 3 เดือน ( ตามผล...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Estimator/Quantity Surveyor)
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ประเมินราคา อ่านแบบและ BOQ - สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายใน

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
25 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
25 พ.ค. 62
20 . วิศวกรประมาณราคา
1.รับผิดชอบงานด้านการถอดแบบ จัดทำBOQ ประมาณราคา การคำนวนต้นทุน และงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 2.ตรวจสอบและศึกษาเอกสารประมูลงานก่อสร้างได้ สามารถจัดทำข้อมูลสำหรับยื่นซองประมูล และติดตามงานประมูลต่างๆ ...

บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ