JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโครงการ (โครงการใหม่ จ.ระยอง)
ควบคุมงาน และบริหารงาน โครงการ ผ่านงานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
2 . Project Coordinator. รายได้ 20,000 - 30,000 บาทรับสมัครด่วน !
- ควบคุมติดตามการบริหารโครงการก่อสร้างร้านทั้งมาสเตอร์-แฟรนไชส์ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนภาพรวมโครงการก่อสร้างร้านค้า รวมถึงแผนการดำเนินงาน,แผนการ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
25 พ.ค. 62
3 . Project Coordinatorรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบประสานงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการ แผนงาน และขั้นตอนมาตรฐาน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ติดตามความก้าวหน้าและสรุปงบประมาณโครงการในส่วนต่าง ๆ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
25 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง**รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโคร...

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
25 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
1.กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ร้านค้า ในศูนย์การค้า ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
25 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการสถาปัตย์
- บริหารทีมงานอาคาร เช่น ทีมงานช่างอาคาร แม่บ้าน (Sub-contract) ธุรการอาคาร ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - บริหารงานเกี่ยวกับความพร้อมใช้ของอาคารศูนย์การค้าฯ เพื่อให้พื้นที่ทั้งหมดพร้อม...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
25 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)Urgently Required !
1. วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 2. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย 3. สรุปรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ต่อเจ้าของโครงการ 4. ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการบ...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
8 . Interior Project Management
งานโครงสร้าง - รายงาน ติดตาม สรุปผล งานก่อสร้างร้าน - ติดตาม สรุปผล งานซ่อมบำรุง - ติดตาม สรุปผล งาน Warehouse - รับแจ้งปัญหางานซ่อมแซมร้าน จัดคิวเข้าซ่อมบำรุงร้านทุกสาขา งานตกแต่งภายใน - วาง...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ(Real Estate Developer)
Supalai Walk-in Interview สมัครและสัมภาษณ์ทันที!! วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. -16.00 น. ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ชั้น 33 สอบถามข้อมูล โทร. 02-725-8888 ต่อ 609,605,60...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการโครงการ (P06)
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2. บริหารจัดการงานก่อสร้างตามประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และตามหลักวิชาการบริหารงานก่อสร้างที่ดี และถูกต้อง 3. ติดตาม ตรวจส...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
11 . Construction Management Manager
- รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผน ทั้งแผนการก่อสร้าง แผนวัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ - ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย - ควบคุมแ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 50,000-80,000 บาท
24 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการคอนโด
1.บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 2.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 3.ประสานงาน/กำกับดูแล/จัดการให้ผู้รับเหมาทั้งหมดในโครงการ ทำงานตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง 4.ควบ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
13 . Project Executive (Museum Project)
- ดูแลลูกค้าตั้งแต่นำเสนอจนส่งมอบงาน - บริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมาย - งานด้านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ (Museum)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
- บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง - ตรวจสอบความก้าวหน้างาน ปริมาณงาน และเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงาน - ติดตามผล แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน และรายงาน...

บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
หลายอัตรา
24 พ.ค. 62
15 . Project Manager
- กำหนดพร้อมจัดทำแผนงานหลัก, แผนงานย่อย ระบบควบคุมต้นทุนทั้งการใช้วัสดุและแรงงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ - กำกับบริหารงานในโครงการให้ทันตามกำหนดพร้อมส่งงานเจ้าของโครงการ - จัดทำรายงานประจำวัน, ประจำสั...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้างบ้านและคอนโด
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง 2. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง 3. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการโครงการ (อาคารสูง)
1. ควบคุมงานติดตั้งและบริหารจัดการโครงการ อาคารสูง 2. ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งตามมาตรฐาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
24 พ.ค. 62
18 . Project Manager
1. บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับตกแต่งภายใน หรือ อาคารสูง 2. ควบคุมงานติดตั้ง คุณภาพงานของแต่ละโครงการ 3. บริหารทรัพยากรของโครงการให้สอดคล้องกัน 4. ประชุมติดตามผลการทำงาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
24 พ.ค. 62
19 . Assistant Manager-Project / Foremanรับสมัครด่วน !
- วางแผนการให้บริการงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - บริหารงานโครงการให้สามารถส่งมอบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมงบประมาณของโครงการให้เกิดผลตอบแทนสูง...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
20 . Project Management ตกแต่งภายใน
งานตกแต่งภายใน - วางแผนและจัดการโปรเจคต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายขอองค์กร - ประสานงานระหว่างภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น - บริหารจัดการตารางงานก่อสร้าง ระยะเวลา และงบประมาณ ...

บริษัท เอ ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 พ.ค. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ