JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 528 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) ประจำหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
2 . ช่าง
1.ทำงานไฟฟ้า,ทำงานรับเหมาหรือที่เกี่ยวข้อง 2.ประเมินราคางาน , คิดคำนวณ BOQ ของงานได้, 3.งานเพิ่ม-ลด แก้ shop drawing 4.ควบคุมงานให้เสร็จตามเป้าหมาย

บริษัท ไอคอน ยูไนเต็ด ไพร์ซ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (รับประจำ และ Project )
20 พ.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา
•ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา •ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปต...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
4 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 2.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 3.วางแผนงานได้เป็นอย่างดี 4.มีความรู้งานด้านก่อสร้าง

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
5 . วิศวกรคุมงาน
1.คุมงานรีโนเวท งานปรับปรุงอาคาร งานต่อเติม ซึ่งเน้นงานสถาปัตย์ งานตกแต่ง เป็นหลัก 2.บริหารช่าง ทีมงาน ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการอิงแผนงานโครงการ 3.ติดต่อ ประสานงานกับ ลูกค้า ผู้คมงาน ผู้ออกแบบ ผ...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
20 พ.ค. 62
6 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
7 . Site Engineer (Civil Engineering)
- รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ตั้งแต่รวบรวมสรุปความต้องการกับเจ้าของโครงการ ประมูลจัดจ้าง วางแผนและบริหารงาน ให้คำปรึกษาปัญหาของงานต่าง ๆ - ควบคุมงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ เพื่อให้งานมีคุณภาพถ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรอง
20 พ.ค. 62
8 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
20 พ.ค. 62
9 . Site Office Engineer / วิศวกรสำนักงานภาคสนาม (OE.Civil)
- วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ - ตรวจรับ จัดเก็บหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ - ตรวจสอบเอกสารงานของผู้รับเหมา - ควบคุม ดูแลการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
10 . วิศวกรสำนักงาน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
-ตรวจสอบความถูกต้องตาราง Bar Cut List -ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการต๊าปเกลียว -คำนวณปริมาณการใช้และสั่งเหล็กเส้นเข้าหน่วยงาน -การประสานงานกับหน่วยงาน -การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการทำงานของงานเหล็กเส้น...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
11 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
13 . วิศวกร - สายการผลิตสุรา
→ สำรวจ, ออกแบบและประมาณราคางานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมโยธาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงงานสุราฯ และบริษัทอื่นๆ ในเครือ → วางแผน, ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
14 . Site Engineer (ประจำสาขาระยอง)
- งานควบคุมและประสานงานโครงการ - จัดเตรียม schedule plan ในการทำงาน - จัดทำ Procedure สำหรับงานที่เจ้าของโครงการต้องการเพิ่มเติม - เตรียมแผนงานสำหรับใช้กำลังคนและเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับ ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
15 . วิศวกรควบคุมการผลิต-เสาเข็ม(ประจำโรงงานปทุมธานี)
- ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ การผลิตเสาเข็ม - ถอดปริมาณ BOM และปริมาณวัสดุที่ใช้จริงให้สอดคล้องกัน - ควบคุมการคุณภาพการผลิตเสาเข็ม ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมดูแลประสานงาน ทีมโฟร์แมนคุมกา...

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
16 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง - รับผิดชอบงานโครงการเกี่ยวกับด้านโยธา (ส่วนใหญ่เป็นงานฐานราก/เสาเข็ม) - ดูแลเรื่องความก้าวหน้าของโครงการและสำรวจปริมาณงาน - ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและอุ...

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
17 . วิศวกรโครงการ
- ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข และงบประมาณที่กำหนด - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับเหมา และรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชา

บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
18 . วิศวกรสนาม SE (โครงการศาลอาญาคดีทุจริตฯ จ.สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.การวางแผนเตรียมพร้อม,วางแผนงาน/ตรวจสอบ/ควบคุมงาน ตามงวดของโครงการ 2.ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับเหมา 3.ปฏิบัติ/ควบคุมงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 4.ระบบงานคุณภาพตามที่มอบหมาย

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน
20 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานก่อสร้าง
1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จตามแผนและมีคุณภาพ 2. บริหารงบประมาณที่กำหนดให้เกิดประโชยน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 3. บริหารและจัดการทีมก่อสร้างและผู้รับเหมา 4. ผลักดันการ...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
20 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
 พบ 528 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ